تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت Is

تیپ شخصیتی تشویق کننده

تیپ شخصیتی Is (تشویق کننده) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی Is (تشویق کننده) خونگرم، با نشاط و سرزنده هستند. از آنجا که آنها مثبت نگر و شاد هستند، چیزهای زیادی  را در دیگران برای تحسین و تقدیر پیدا می کنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی Is

با موقعیتی در سمت راست و بالای نقشه DISC، تشویق کنندگان دریافته اند که با رفتار دوستانه می توان پذیرش و تأیید دیگران را به دست آورد. بنابراین، هنگام تعامل با دیگران به این روش، احساس راحتی می کنند.

تیپ شخصیتی Is به موارد زیر تمایل دارند ...

به دیگران احساس تعلق و پذیرفته شدن می دهند.

لذت بردن از تعامل با دیگران.

داشتن رویکردی برونگرا و شاد و آسان گرفتن زندگی

پرهیز از انتقاد و مقابله

به دیگران کمک می کنند تا به سرعت در گروه های جدید احساس راحتی کنند.

نقاط قوت تیپ شخصیتی Is

کهن الگو یا طرحواره ی هر شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت می شوند؛ چرا که در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی Is مرتبط هستند عبارتند از ...  

پیشرفت دیگران با ارائه تشویق های کلامی فراوان.

اولویت قرار دادن تعاملات و روابط شخصی.

انگیزه دادن به دیگران برای اقدام حتی اگر عصبی و مضطرب باشند.

ارزیابی خوش بینانه توانایی های دیگران.

ایجاد انرژی مثبت و خون گرمی در تیم.

ارتباط مکرر و منظم.

استفاده از زبان غیررسمی و دوستانه با همکاران.

استفاده از تجربه و ایده های دیگران هنگام حل مشکلات.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی Is

نقاط ضعفی که معمولاً با تیپ شخصیتی Is در ارتباط هستند شامل ...  

اعتماد بیش از حد به احساسات درونی خود هنگامی که برنامه ریزی دقیق مورد نیاز است.

از دست دادن واقع بینی با دوست شدن و تعامل با دیگران.

عدم توانایی در ارزیابی واقع بینانه مشکلات به دلیل انتظارات خوش بینانه از افراد یا موقعیت ها.

تمرکز بیش از حد روی از دست ندادن تأیید و بد نبودن در نظر دیگران.

اجتناب از کارهای مهم به علت صرف وقت زیاد با مردم.

تسکین دادن و آرام کردن افرادی که مخالفت و بحث می کنند.

مشکل داشتن با روال های ثابت و یکسان که به اندازه کافی محرک نیست.

استفاده از رویکرد شخصی و عاطفی در حل مشکلات که مانع تصمیم گیری منطقی می شود.

رشد تیپ شخصیتی Is

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی Is در ارتباط هستند شامل ...  

تلاش کنید تا برای انجام وظایف یا تصمیم گیری های مهم برنامه ریزی کنید.

از از دست دادن کامل واقع بینی خود اجتناب کنید. اگر احساس می کنید که واقع بینی خود را از دست داده اید، سعی کنید شخصی را که در تصمیم گیری واقع بین تر است مشارکت دهید.

انتظارات واقع بینانه با شناخت نقاط ضعف بالقوه که ممکن است به مشکلات قابل توجهی منجر شود، حفظ کنید.

تشخیص اینکه چه زمانی تصمیمات ناخوشایند برای رشد شخصی یا تیمی ضروری است.

تیپ های شخصیتی Is چگونه کار می کنند

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی Is  

از لحنی دوستانه و مطبوع و پر نشاط، حرکات رسا و داستان های شخصی استفاده کنید.

ملاقات با تیپ شخصیتی Is

جلسات باید در صورت امکان حضوری و بدون دستور کار مشخص انجام شود.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی Is

ایمیل ها باید صمیمی، دوستانه بوده و خیلی جدی نباشند.

دادن بازخورد به تیپ شخصیتی Is

بازخورد باید به طور کامل توضیح داده شود و به شکلی مثبت ارائه شود.

حل تعارض با تیپ شخصیتی Is  

تعارض باید بر یافتن راه حل های جدید متمرکز باشد و با احتیاط رسیدگی شود تا از لطمه دیدن روابط جلوگیری شود.

انگیزه های تیپ شخصیتی Is

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به علت فعالیت هایی است که باعث از دست دادن انرژی می شود. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی هر تیپ شخصیتی را تخلیه انرژی می کند.

تیپ های شخصیتی Is در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...

همکاری منظم در کنار دیگران به جای کارکردن در تنهایی و انزوا.

رفتن به ماجراجویی های جدید و پیگیری فرصت های انتزاعی.

درک و توضیح تأثیرات انسانی تصمیمات بزرگ سازمانی.

استفاده از حکایت های گویا و احساسی برای جالب ساختن داستان.

ارائه تشویق کلامی و قصه گویی.

آموزش، مربیگری و مشاوره به دیگران.

بحث گروهی و طوفان های فکری در کنار دیگران.

پیگیری ایده های بسیار زیاد به طور همزمان.

استرس تیپ شخصیتی Is

تیپ های شخصیتی Is در موارد زیر تخلیه انرژی می شوند ...

تنظیم دستورالعمل ها و قوانین روشن برای دیگران.

توسعه فرآیندهای کارآمد.

مدیریت عمده بر جداول زمانی.

صرف زمان زیاد برای تحقیق در مورد ریشه های مشکل.

هنگام هدایت دیگران، بر آنچه باید انجام شود و توسط چه کسی و چه زمانی متمرکز هستند.

حل مشکلات با تجزیه و تحلیل دقیق داده های موجود.

انجام کار به طور مستقل و ارائه گزارش از نتایج.

هدایت سیستم های بزرگ و پیچیده.

مشاغل تیپ شخصیتی Is

تیپ شخصیت Is حین کار

تشویق کنندگان در محیط هایی رشد می کنند که به آنها این امکان را می دهد که در کنار دیگران کار کرده و از مهارت های دیپلماسی خود استفاده کنند.

تیپ های شخصیتی Is در حین کار هنگامی احساس انرژی می کنند که ...  

از آنها خواسته می شود تا سایر همکاران را بشناسند.

رئیس آنها از ایده های جدید استقبال کرده و آن را تشویق می کند.

همکاران آنها از مشارکتهایشان قدردانی می کنند.

زیردستان آنها اهل همکاری و مشارکت بوده و سخت کوش هستند.

تیپ های شخصیتی Is در حین کار هنگامی احساس خستگی می کنند که ...  

زمان زیادی را به تنهایی سپری کنند.

رئیس آنها آنها را به کار در پروژه های تحلیلی و داده محور سوق دهد.

همکاران آنها بسیار جدی بوده و فقط به کار توجه دارند.

زیردستان آنها نسبت به رهبری آنها تردید دارند.

تشویق کنندگان معمولاً به دنبال محیطی هستند که زمینه ساز همکاری، هماهنگی و مثبت گرایی گروهی باشد.

آنها در نقش هایی رشد می کنند که نیاز به ایجاد و تقویت روابط جدید دارند و هنگام طوفان فکری برای رسیدن به ایده های جدید، چیزهای زیادی را ارائه می کنند.

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی Is

رئیس روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مشاور مدیریت

مربی اجرایی

مربی

معلم

استاد

مشاور مالی

وزیر

رئیس خدمات مشتری

مدیر خدمات مشتری

مدیر امور داخلی

روابط تیپ شخصیتی Is 

روابط حرفه ای تیپ Is

تشویق کنندگان به کسانی که منطقی تر و تحلیلی تر هستند  کمک می کنند تا اهمیت ایده های جدید را در نظر داشته باشند. هنگام کار با افراد دیگر با تیپ شخصیتی I، مهم است که راهی برای تکمیل کار و دستیابی به اهداف تعیین شده پیدا کنند.

تیپ های شخصیتی Is با کسانی به خوبی کار می کنند که ...  

برای شناختن آنها وقت بگذارند.

به کشف ایده های جدید و هیجان انگیز کمک کنند.

در خوش گذرانی های خارج از محیط کار شرکت کنند.

تیپ های شخصیتی Is ممکن است در روابط حرفه ای در موارد زیر موانعی داشته باشند ...  

غفلت از پرسیدن سوالات مهم.

فراوانی افرادی که ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند.

استفاده نادرست از شوخ طبعی در ارتباط با افراد جدی.

روابط عاشقانه تیپ Is

تشویق کننده ها شرکایی با ملاحظه و دلسوز هستند. هنگامی که با شخصیت تأثیرگذار دیگری در رابطه باشند، بسیار مهم است که برنامه ای برای تقسیم مسئولیت تعیین کنند.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی Is نقاط قوتی دارد مانند ...  

ارائه منظم تشویق کلامی.

حمایت از شریک زندگی خود در امور شخصی.

باز گذاشتن راه های ارتباطی.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی Is ممکن است در موارد زیر مشکل داشته باشند ...  

رسیدگی به مشکلات با ذهنیتی منطقی و متعادل.

تعیین اهداف بلند مدت رابطه.

بیان افکار یا احساساتی که ممکن است باعث تعارض و درگیری شود.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ Is می توانید از گالری تصاویری زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید