تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی S و S

خلاصه تیپ شخصیتی S (حامی) 


افراد با تیپ شخصیتی I مشتاق، با نشاط و برون گرا هستند. آنها به راحتی و به شیوه ای آرام و غیر رسمی با دیگران صحبت و تعامل می کنند. آنها آنقدر از بودن در کنار دیگران لذت می برند که راهی برای گنجاندن تعاملات با دیگران در فعالیت های روزمره خود پیدا می کنند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت S را با افراد S در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت S با S

چگونه تیپ های شخصیتی S می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی  S هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر خونگرم، اصیل و مودب هستند. آنها باید در ارتبار با هم دوستانه، آرام و حامی باشند. آنها از صرف وقت برای شناختن یکدیگر از طریق مکالمه لذت می برند.

حل تعارض شخصیت S با S

تیپ های شخصیتی S چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

تیپ های شخصیتی  S باید با همدلی به تعارضات رسیدگی کنند. آنها باید در عین داشتن ذهن باز و توجه به دیگری، از لحنی صبور و مهربان برای انتقال دیدگاه های خود استفاده کنند. هر دو طرف باید با هم همکاری کنند تا یک راه حل معقولانه بیایند.

اعتماد بین شخصیت S با S

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی S شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی  S پس از گذران وقت با یکدیگر با میل و خواست خود و به قصد شناختن هم، به یک دیگر اعتماد می کنند. آنها باید از طریق مکالمات گرم و غیر مصنوعی ارتباطات شخصی برقرار کنند.

تعامل کاری شخصیت S با S

تیپ های شخصیتی S چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی  S دارای چهارچوب شخصی، مبادی آداب و متفکر هستند. آنها تصمیم گیری همدلانه و وظیفه شناسی را در محیط کار به ارمغان می آورند. آنها به یکدیگر کمک می کنند تا احساس قدردانی و ارزشمندی کنند.

کنار آمدن با تغییرات در S و S

تیپ های شخصیتی S چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

تیپ های شخصیتی  S تمایل به پایداری و ثبات دارند. موقعیت جدید آنها را به هم می ریزد.  با این حال، با حمایت دیگران و صرف زمان برای تطبیق، به خوبی با موقعیت جدید سازگار می شوند.

مدیریت استرس S و S

تیپ های شخصیتی S چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی S باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.      

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

کار کردن در مهلت محدود.

فقدان ارتباط معقولانه.

شرکت در رقابت های پرتنش.

استفاده از رویکردی اجباری برای هدایت دیگران.

آنها باید از انتقاد یا منفی نگری نسبت به همدیگر پرهیز کنند.

انرژی و انگیزه S و S

تیپ های شخصیتی S می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند. 

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

توجه به نیازهای دیگران.

ارتقا کار تیمی و بهبود همکاری.

ارائه واکنش همدلانه در شرایط دشوار.

کمک به دیگران در دوره های سخت.

آنها می توانند با شرکت در مکالمات خودخواسته و معنادار، یكدیگر را تشویق كنند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید