تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی C و I

خلاصه تیپ شخصیتی C (تحلیل گر)


افراد با تیپ شخصیتی C واقع بین، شکاک و منطقی هستند. آنها معمولاً به شدت عملگرا بوده و اغلب با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر واقعیت، مشکلات را حل می کنند. در گروه ها محتاط تر هستند و ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا اعتماد کافی برای آنها ایجاد شود تا سفره دلشان را باز کنند. آنها فعالیت های انفرادی را ترجیح می دهند و از حریم شخصی خود محافظت می کنند و بیشتر از محرک های بیرونی درگیر افکار مستقل و عمیق خود هستند.

خلاصه تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده) 


افراد با تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده) مشتاق، با نشاط و برون گرا هستند. آنها معمولاً هنگام صحبت یا تعامل با دیگران آرام و غیر رسمی هستند و از ایجاد روابط جدید به طور منظم لذت می برند. آنها آنقدر از بودن در کنار دیگران لذت می برند که راهی برای گنجاندن تعاملات با دیگران در فعالیت های روزمره خود پیدا می کنند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت C را با افراد I در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت C با I

چگونه تیپ های شخصیتی C و I می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی I در هنگام برقراری ارتباط با دیگران بسیار پر انرژی، خوش بین و صریح هستند، در حالی که تیپ های شخصیتی C معمولاً رسمی تر و توصیفی هستند. برای برقراری ارتباط موثر، تیپ های شخصیتی I باید نظرات و عقاید خود را با آرامش و منطقی بیان کنند، در حالی که تیپ های شخصیتی C باید ذهن باز داشته و مودب باشند.

حل تعارض شخصیت C با I

تیپ های شخصیتی C و I چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

هر دو تیپ شخصیتی باید با آرامش و حوصله به تعارض رسیدگی کنند. تیپ های شخصیتی I باید دیدگاه خود را منطقی بیان کنند و از استفاده از عبارات بیش از حد عاطفی اجتناب کنند. تیپ های شخصیتی C باید هنگام پرداختن به نقطه نظرات خود واضح و آرام بوده و پذیرای راه حل های بالقوه باشند.

اعتماد بین شخصیت C با I

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی C و I شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی I به C هایی اعتماد می کنند که در مکالمات مشارکت می کنند و برای ایجاد ارتباطات شخصی تلاش می کنند.

تیپ های شخصیتی C به تیپ های شخصیتی I اعتماد می کنند که به آنها اجازه می دهند به شیوه خود کار کنند و در صورت لزوم تصمیمات عملی بگیرند.

تعامل کاری شخصیت C با I

تیپ های شخصیتی C و I چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی I مبتکر، غیر رسمی و خوش بین هستند. آنها تفکر خلاق و اشتیاق را در محیط کار به ارمغان می آورند. تیپ های شخصیتی I به C ها کمک می کنند تا برای حل مشکلات پیچیده خلاقانه فکر کنند.

تیپ های شخصیتی C معمولاً دقیق، کارآمد و رسمی هستند. آنها نتایج دقیق و با کیفیت را در محیط کار به ارمغان می آورند. تیپ های شخصیتی C به تیپ های شخصیتی I کمک می کنند تا راه حل های کاربردی تر و معقول تری پیدا کنند.

کنار آمدن با تغییرات در C و I

تیپ های شخصیتی C و I چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

تیپ های شخصیتی I از هیجان موقعیت های جدید لذت می برند. خوش بینی و تفکر سریع باعث می شود تا آنها در زندگی روزمره به طور کلی سازگار باشند.

تیپ های شخصیتی C ثبات را ترجیح می دهند اما تا زمانی که بر آزادی های شخصی آنها تأثیر منفی نگذارد با شرایط جدید سازگار می شوند.

مدیریت استرس C و I

تیپ های شخصیتی C و I چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی C و I باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.

تیپ های شخصیتی C در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

تعامل منظم با گروه های بزرگ.

در نظر داشتن چندین ایده به طور همزمان.

استفاده از زبان احساسی یا گویا.

شرکت در بحث های گروهی یا جلسات طوفان مغزی.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

تحقیق در مورد ریشه های اصلی مشکل.

پیروی از قوانین، مقررات و رویه ها.

برقراری ارتباط اولیه از طریق نوشتار.

مستقل از دیگران کار کردن.

تیپ های شخصیتی I باید با برقراری ارتباطی آرام و منطقی از تحت فشار قرار دادن تیپ های شخصیتی C خودداری کنند.

تیپ های شخصیتی C باید از منفی بافی و خشونت در ارتباط با تیپ شخصیتی I اجتناب کنند.

انرژی و انگیزه C و I

تیپ های شخصیتی C و تیپ های شخصیتی I می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.   

تیپ های شخصیتی C در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

پیروی از فرایندها و دستورالعمل های مشخص.

تلاش به تنهایی برای دستیابی به اهداف.

صرف وقت برای بررسی کامل مسائل.

حل مشکلات از طریق تجزیه و تحلیل داده ها.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

بداهه گویی و عکس العمل سریع.

در نظر داشتن ایده ها یا دیدگاه های متعدد.

حفظ یک برنامه انعطاف پذیر.

تعامل با گروه های بزرگ و متنوع.

تیپ های شخصیتی I با دادن فضای کافی برای تنها کار کردن به تیپ های شخصیتی C، آنها را تشویق می کنند.

تیپ های شخصیتی C با تقدیر از راه حل های خلاقانه تیپ های شخصیتی I، آنها را تشویق می کنند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید