تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت Di

تیپ شخصیت راهبر

تیپ شخصیتی Di (راهبر) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی Di (راهبر) معمولا قاطع هستند، جسورانه در امور پیش قدم می شوند و در مقابل نفوذ و تاثیر دیگران مقاومت می کنند. وقتی دیگران را در جهت رسیدن به اهدافشان متقاعد می كنند، می توان آنها را قاطع، قوی و قانع كننده قلمداد كرد.

ویژگی های تیپ شخصیتی Di

با موقعیتی در سمت چپ  بالای نقشه DISC، راهبران مسئولیت امور را بر عهده می گیرند و نحوه عملکرد دیگران را تعیین می کنند. آنها وقتی می خواهند دیگران را متقاعد کنند، مذاکره کنندگانی ماهر و مجاب کننده هستند.

 تیپ های شخصیتی Di به موارد زیر تمایل دارند ...

برای پذیرش مسئولیت مشتاق هستند.

در برابر نفوذ دیگران مقاومت می کنند.

نظرات و ایده های خود را بیان می کنند.

اهداف بزرگ و بلند پروازانه را با سرعت و شدت دنبال می کنند.

با دیگران رقابت و بحث می کنند.

نقاط قوت تیپ شخصیتی Di 

کهن الگو یا طرحواره ی هر شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت میشوند؛ چرا که در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی Di مرتبط هستند عبارتند از ...  

سرعت، استقلال و استواری در هنگام تصمیم گیری.

اقدام کردن با اطلاعات محدود.

به دنبال مسئولیت پذیری، استقلال، تصمیم گیری و مالکیت بر نتایج هستند.

استفاده از تشویق کلامی برای هدایت دیگران.

محول کردن مسئولیت به طور موثر درخصوص کارهای دقیق.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی Di 

نقاط ضعفی که معمولاً با تیپ شخصیتی Di مرتبط هستند عبارتند از ...  

کار کردن با احساس فوریت و شتاب که باعث استرس غیرضروری دیگران می شود.

محول کردن مسئولیت بیش از حد به دیگران برای پیگیری کامل جزئیات.

تلاش برای کنترل بیش از حد نتایج.

ایجاد ساختار نامناسب برای افرادی که نیاز به پیروی از یک رویکرد مشخص دارند.

نشان دادن عکس العمل پرخاشگرانه وقتی دیگران سعی می کنند اقتدار یا استقلال آنها را محدود کنند.

پیگیری ایده های جدید فراوان و فرصت های بسیار زیاد به طور همزمان.

رشد تیپ شخصیتی Di

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی Di مرتبط هستند عبارتند از ...  

هنگام گوش دادن به پیشنهادات دیگران، صبور و با حوصله باشید.

از تحت فشار قرار دادن دیگران برای عجله در انجام پروژه هایی که به زمان بیشتری نیاز دارد، خودداری کنید.

سعی کنید برنامه قابل پیش بینی تری را در محل کار خود داشته باشید تا دیگران به راحتی با شما در پروژه ها همکاری کنند و در صورت نیاز به کمک به سراغ شما بیایند.

سعی کنید هنگامی که دیگران از کار کردن بیش از حد خسته هستند، مسئولیت امور جزئی را به عهده بگیرید.

تیپ های شخصیتی Di چگونه کار می کنند  

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی Di 

در مکالمه با اعتماد به نفس، قاطع و صریح باشید، به خاطر داشته باشید که آنها ممکن است فقط مهم ترین قسمت ها را به خاطر بسپرند.

ملاقات با تیپ شخصیتی Di 

ملاقات ها باید به صورت خودجوش و در خصوص اصل مطلب باشد و مدت زمان زیادی طول نکشد.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی Di 

ایمیل ها باید کوتاه، مستقیم و حاوی جزئیات بسیار کمی باشند.

دادن بازخورد به تیپ شخصیتی Di

بازخورد باید مستقیم، عملی و متمرکز بر مهمترین نکات باشد.

حل تعارض با تیپ شخصیتی Di

تعارضات باید آشکارا و به قصد حل مشکل رسیدگی شود.

انگیزه های تیپ شخصیتی Di  

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به علت فعالیت هایی است که باعث از دست دادن انرژی می شود. بنابراین، مهم است که بدانیم چه نوع فعالیت هایی انرژی هر تیپ شخصیتی را تخلیه می کند.

تیپ شخصیتی Di در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...

ارائه ایده ها و استراتژی ها به گروه ها.

هدایت کردن و انگیزه دادن به دیگران برای بهبود عملکرد آنها.

پیگیری فرصت های جدید بدون راهنمایی زیاد.

برقراری ارتباط با مکالمات و پیام های سریع، فقط در صورت لزوم.

برپایی رقابت ها و شرکت در آنها.

تصمیم گیری به نمایندگی از دیگران.

انجام پروژه های بلند پروازانه در مهلت کم.

قبول مسئولیت اصلی و مالکیت پروژه های بزرگ.

استرس تیپ شخصیتی Di   

تیپ شخصیتی Di در موارد زیر تخلیه انرژی می شوند ...

ثابت و قابل پیش بینی بودن در محیطی ساختار یافته.

ارتقا کار تیمی و همکاری بین دیگران.

ارائه تحلیل ها و گزارش های دقیق.

تجزیه و تحلیل تمام جنبه های یک تصمیم مهم.

اختصاص زمان برای درک کردن احساس مردم نسبت به تغییرات اخیر.

مشاغل تیپ شخصیتی Di  

تیپ شخصیت Di حین کار

راهبران در محیط هایی رشد می کنند که بتوانند به سرعت به نتیجه رسیده و پیشرفت محسوسی داشته باشند. آنها از هدایت و مدیریت دیگران لذت می برند.

تیپ های شخصیتی Di در حین کار زمانی احساس انرژی می کنند که ...

از آنها خواسته می شود در یک پروژه گروه را هدایت کنند.

رئیس آنها جلسات را کوتاه برگزار می کند.

همکاران آنها در بحث های پر انرژی و غیررسمی شرکت می کنند.

زیردستان آنها برای دستیابی به اهداف به سرعت کار می کنند.

تیپ های شخصیتی Di در حین کار زمانی احساس خستگی می کنند که ...

از آنها خواسته می شود تا زمان زیادی را برای شناخت مشتری و اعتماد سازی صرف کنند.

  رئیس آنها انتظار دارد که از فرایندهای محکم و غیرمنعطف پیروی کنند.

همکاران آنها به طور آهسته و دقیق فعالیت می کنند.

زیردستان آنها به هدایت مداوم و صبورانه نیاز دارند.

راهبران دائما به دنبال فرصت های جدید برای پیشرفت هستند. آنها به خوبی از پس رقابت برمی آیند و از داشتن کنترل زیاد و اقتدار در کارشان راضی هستند.

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی Di

نماینده فروش

مدیر حسابداری

مسئول گزینش

مدیر استعدادیابی

موسس

کارآفرین

مدیر ارشد اجرایی

مدیر عملیات اجرائی

مدیر فروش

مدیر تولید

روابط تیپ شخصیتی Di

روابط حرفه ای تیپ Di

وقتی راهبران در کنار افرادی کار می کنند که اهل تحلیل هستند و دقت بسیاری دارند، دیگران را به تفکر به شیوه جدید و تصمیم گیری سریعتر تشویق می کنند. اگر آنها با فرد دیگری با تیپ شخصیتی Di کار می کنند، مهم است که در مورد راه های متعادل کردن قدرت بحث کنند.

تیپ های شخصیتی Di با کسانی به خوبی کار می کنند که ...

پذیرای روش های جدید تفکر هستند.

نظرات، ایده ها و ناکامی های خود را صراحتا بیان می کنند.

به آنها اجازه می دهند تا مسئولیت پروژه یا موقعیت ها را به عهده بگیرند.

تیپ شخصیتی Di ممکن است در موارد زیر موانعی در روابط حرفه ای داشته باشند ...  

نادیده گرفتن قوانین، روال ها یا سیاست های سنتی.

تصمیم گیری منطقی که بر همکاران تأثیر منفی دارد.

عدم توجه به احساسات و حساسیت های دیگران هنگام ارائه بازخورد.

روابط عاشقانه تیپ Di

راهبران شرکایی مسئولیت پذیر و قاطع هستند. هنگامی که با شخصیت سلطه گر دیگری در ارتباط هستند، باید با همکاری هم یک سیستم تقسیم قدرت ایجاد کنند. 

در یک رابطه عاشقانه، تیپ شخصیتی Di نقاط قوتی دارد مانند ...  

به اشتراک گذاری راه حل های بالقوه برای حل مشکلات.

بیان صریح دیدگاه خود.

اشتیاق ذاتی برای حل مسائل.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی Di ممکن است در موارد زیر دچار مشکل شوند ...  

برقراری ارتباط عاطفی با شریک زندگی خود.

تقسیم قدرت تصمیم گیری.

مشورت به طور منظم با شریک زندگی خود.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ Di می توانید از گالری تصاویری زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید