تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

تیپ شخصیت IS

تیپ شخصیتی هماهنگ کننده

تیپ شخصیتی IS (هماهنگ کننده) چیست؟


افراد با تیپ شخصیتی IS (هماهنگ کننده) خون گرم و متعادل هستند و همه چیز را آسان می پذیرند. از آنجا که مثبت و با نشاط اند، به دنبال تعاملات و تأییدهای اجتماعی زیادی هستند.

ویژگی های تیپ شخصیتی IS

با موقعیتی در سمت راست نقشه DISC، هماهنگ كننده ها با نگرشی پذیرا، قابل اعتماد به جهان می نگرند، اما از درگیری های بین فردی در موقعیت های سخت اجتناب می كنند. برای آنها بسیار آسان است که به دیگران احساس درک شدن و پذیرفته شدن همانطور که هستند بدهند. سازگاری برای آنها راحت تر از جسارت و قاطعیت است.

تیپ های شخصیتی IS به موارد زیر تمایل دارند ...  

سازگاری با شرایط پیش آمده.

ایجاد محیطی که به دیگران احساس تعلق می دهد.

لذت بردن از وقت گذراندن با دیگران.

سازگاری راحت با سبک های متنوع.

اجتناب از شروع درگیری با دیگران.

 نقاط قوت تیپ شخصیتی IS  

کهن الگو یا طرحواره ی هر شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف است، که اغلب در محیط های حرفه ای تقویت می شوند؛ چرا که در آنجا اغلب با گروه متنوعی از افراد با پیشینه و سیستم ارزشی بسیار متفاوت روبرو می شویم. 

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی IS مرتبط هستند عبارتند از ...  

ارزیابی خوش بینانه توانایی های دیگران.

برقراری ارتباط غیر رسمی، تلفیق صحبت های شخصی و بحث های تجاری.

ارتباط منظم برای اطلاعات دادن به دیگران.

حل مسائل از زاویه شخصی یا احساسی.

دوستانه و خوش برخورد بودن نسبت به همکاران.

درگیر کردن افراد در بحث درباره چگونگی انجام کارها.

در نظر گرفتن تأثیرات تصمیم بر دیگران در هنگام تصمیم گیری.

راهنمایی گرفتن از دیگران هنگام تلاش برای غلبه بر چالش ها.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی IS

نقاط ضعفی که معمولاً با تیپ شخصیتی IS مرتبط هستند شامل ...  

خیلی راحت در برابر افرادی که اهل بحث و جدل هستند تسلیم می شوند.

تصمیماتی که ممکن است بر دیگران تأثیر منفی بگذارد را به تعویق می اندازند.

ارتباط بیش از حد نزدیک و صمیمی با دیگران و سپس ناتوانی در قضاوت واقع بینانه آنها.

خوش بینی بیش از حد در هنگام بررسی مشکلات بزرگ.

اجتناب از تصمیماتی که ممکن است منجر به از دست دادن تأیید دیگران یا بد بودن در نظر آنها شود.

نمایش و ابراز ناراحتی هنگام برقراری ارتباط با افرادی که برخورد نامناسب و غیر دوستانه دارند یا پرخاشگرند.

به حداقل رساندن بازخورد منفی و عدم بیان واضح مشکل.

اصلاح یا انجام مجدد کار به جای مقابله با شخصی که برخورد نامناسب و غیر دوستانه دارد.

رشد تیپ شخصیتی IS  

فرصت های رشدی که معمولاً با تیپ شخصیتی IS در ارتباط هستند شامل ...  

لیستی از نتایج مثبت تصمیمی تهیه کنید که ممکن است بر شخص دیگری تأثیر منفی بگذارد. گاهی اوقات، تصمیمات سخت به طور کلی لازم و مفید هستند.

هنگام برقراری ارتباط با یک فرد پرخاشگر، موضع خود را حفظ کنید. در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید.

اگرچه ممکن است دشوار باشد، اما بازخوردها را به شکل واضح و مستقیم ارائه دهید. احتمالا از دیدن واکنش های مثبت متعجب خواهید شد.

درک کنید که برخی تصمیمات ممکن است خوشایند مردم نباشد، اما در نهایت برای رشد افراد لازم است.

تیپ های شخصیتی IS چگونه کار می کنند  

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی IS

از عبارات عاطفی بسیار استفاده کنید و نسبت به احساس آنها در لحظه توجه زیادی داشته باشید، حتی اگر گفته های آنها بیشتر مثبت باشد.

ملاقات با تیپ شخصیتی IS

جلسات باید به صورت حضوری و در محیطی آرام برگزار شود.

ارسال ایمیل به تیپ شخصیتی IS

ایمیل ها باید دوستانه، غیر رسمی و شخصی باشند.

دادن بازخورد به تیپ شخصیتی IS

بازخورد باید کاملاً توضیح داده شده و همراه با تشویق ارائه شود.

حل تعارض با تیپ شخصیتی IS

برای جلوگیری از لطمه به روابط، باید با صبر و تأمل به تعارض رسیدگی کرد.

انگیزه های تیپ شخصیتی IS 

هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، این امر معمولاً به علت فعالیت هایی است که باعث از دست دادن انرژی می شود. بنابراین، مهم است که بدانیم چه تیپ شخصیتی  فعالیت هایی انرژی هر تیپ شخصیتی را تخلیه می کند.

تیپ های شخصیتی IS در موارد زیر انگیزه و انرژی می گیرند ...

همکاری با دیگران به جای کارکردن به تنهایی.

راهنمایی و مشاوره دادن به دیگران در شرایط سخت.

در دسترس بودن برای رسیدگی به نیازهای شخصی و عاطفی دیگران.

چک کردن مداوم برای مطمئن شدن از اینکه با دیگران وحدت نظر دارند.

استفاده از دیپلماسی و گشودگی ذاتی برای حل مشکلات.

شرکت در بحث های گروهی و جلسات طوفان فکری.

بیان تأثیرات انسانی تصمیمات سازمانی.

سوال پرسیدن از همکاران با تجربه تر برای یادگیری نحوه انجام امور.

استرس تیپ های شخصیتی IS

تیپ های شخصیتی IS در موارد زیر تخلیه انرژی می شوند ...

راهنمایی دیگران برای پیروی از قوانین و رویه ها.

تعامل با رویکردی احتیاطی و منظم.

نظارت و اندازه گیری دقیق نتایج.

یافتن راه هایی برای کارآیی بیشتر فرآیندها.

ارائه بازخورد انتقادی به دیگران در خصوص چگونگی بهبود عملکرد خود.

اصلاح کردن افراد و نشان دادن نحوه انجام کارها به روش صحیح.

نظارت بر جدول زمانی و اطمینان از اینکه پروژه یک روند سفت و سخت را دنبال می کند.

هدایت سیستم های بزرگ و پیچیده.

مشاغل تیپ شخصیتی IS 

تیپ شخصیت IS حین کار

هماهنگ کننده ها در محیط هایی رشد می کنند که به آنها امکان می دهد از طریق کار تیمی و همکاری، با دیگران ارتباط برقرار کنند. 

تیپ های شخصیتی IS در حین کار هنگامی احساس انرژی می کنند که ...  

از آنها خواسته می شود تا درخصوص طوفان فکری ایده ها با دیگران همکاری نزدیک داشته باشند.

رئیس آنها در ارائه بازخورد با ملاحظه است و موفقیت ها را به رسمیت می شناسند.

همکاران آنها مرتبا در گپ و گفت ها مشارکت می کنند.

زیر دستان آنها اهل همکاری و مشارکت بوده و سخت کوش هستند.

تیپ های شخصیتی IS در حین کار هنگامی احساس خستگی می کنند که ...  

نیازمند تعامل رسمی و جدی هستند.

رئیس آنها آنها را ملزم می کند که از فرایندهای سفت و سخت پیروی کنند.

همکاران آنها از معاشرت با آنها غافل شوند.

زیر دستان آنها اغلب باعث درگیری شوند.

هماهنگ کننده ها در موقعیت هایی رشد می کنند که می توانند با افراد زیادی در طول روز ارتباط برقرار کنند و کارها را تسهیل کنند.

آنها در محیط های آرام و خوشایندی که رقابت کمتر و همکاری بیشتری دارند راحت هستند.  

مشاغل معمول برای افراد با تیپ شخصیتی IS  

مشاور آموزشی

واسطه (دلال)

مربی

معلم

مشاور شغلی

مشاور مالی

سازمان دهنده انجمن

مسئول خدمات مشتری

نماینده ی خدمات مشتریان

مدیر امور داخلی

روابط تیپ شخصیتی IS

روابط حرفه ای تیپ IS

هماهنگ کنندگان به کسانی که منزوی و کم رو هستند کمک می کنند تا اهمیت برقراری ارتباط با دیگران و پیگیری ایده های جدید را درک کنند. هنگام کار با سایر افراد با تیپ شخصیتی I، بسیار مهم است که راهی برای تمرکز بر وظایف محول شده پیدا کنند.

تیپ های شخصیتی IS با کسانی به خوبی کار می کنند که ... 

از برقراری ارتباطات شخصی لذت می برند.

با مثبت نگری به مشکلات رسیدگی می کنند.

پذیرای پیگیری ایده های جدید هستند.

تیپ های شخصیتی IS  ممکن است در موارد زیر موانعی در روابط حرفه ای داشته باشند ...  

تقلا برای رهبری کردن قاطعانه گروه در صورت لزوم.

تحت فشار قرار دادن و منحرف کردن کسانی که سعی در کار به طور مستقل دارند.

اجتناب از رسیدگی به مشکل مبرم به علت ترس از ایجاد درگیری.

روابط عاشقانه تیپ IS

هماهنگ کنندگان شرکایی مشتاق و سازگار هستند. وقتی با شخصیت با ثبات دیگری در رابطه هستند، مهم است که راهی پیدا کنند تا یکدیگر را ملزم به پاسخگویی نسبت به اعمال و مسئولیت های خود کنند.

در یک رابطه عاشقانه، تیپ شخصیتی IS نقاط قوتی دارد مانند ...

توانایی دیدن مسائل از دیدگاه شریک زندگی خود.

تلاش برای شناخت عمیق شریک زندگی خود.

تطبیق با شرایط جدید یا غیر منتظره.

در روابط عاشقانه، تیپ های شخصیتی IS ممکن است در موارد زیر دچار مشکل شوند ...  

رسیدگی به مشکلات تنش زا یا استرس زا.

فضای کافی دادن به شریک زندگی خود.

استفاده از منطق برای حل مسائل.


برای اطلاع از مهمترین ویژگی های تیپ IS می توانید از گالری تصاویری زیر استفاده کنید:


آگاهی از سایر تیپ های تست دیسک

جهت آشنایی با سایر تیپ های تست دیسک می توانید روی لینک مربوطه در جدول زیر کلیک نمایید:

تیپ D تیپ Di تیپ DI تیپ Id
تیپ I تیپ Is تیپ IS تیپ Si
تیپ S تیپ Sc تیپ SC تیپ Cs
تیپ C تیپ Cd تیپ CD تیپ Dc

 


 

رفتن به صفحه اصلی سامانه DISC کلیک نمایید

  صفحه اصلی تست دیسک

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید