تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست دیسک DISC

رابطه تیپ شخصیتی S و I

خلاصه تیپ شخصیتی S (حامی)


افراد با تیپ شخصیتی S (حامی) در تعامل با دیگران آرام، صبوری و محترم هستند. آنها به ندرت خشمگین یا هیجان زده می شوند و برای حفظ آرامش و هماهنگی محیط تلاش می کنند. با در نظرگرفتن و محترم شمردن افکار و احساسات دیگران، آنها قادر به ارائه واکنش همدلانه در شرایط سخت یا استرس زا هستند.

خلاصه تیپ شخصیتی I (انگیزه دهنده) 


افراد با تیپ شخصیتی D قاطع، قوی و جاه طلب هستند. آنها معمولاً مجریانی عمل گرا و نتیجه گرا هستند که به سرعت کار می کنند و تصمیماتی قاطعانه و عینی می گیرند. آنها ترجیح می دهند کنترل موقعیت ها را در دست داشته باشند و دوست ندارند تحت کنترل دیگران باشند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت S را با افراد I در تست شخصیت شناسی DISC به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت S با I

چگونه تیپ های شخصیتی S و I می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟  

تیپ های شخصیتی I ها هنگام برقراری ارتباط با دیگران، پر انرژی، خوش بین و صریح هستند، در حالی که تیپ های شخصیتی S معمولاً آرام، گرم و مبادی آداب هستند. برای برقراری ارتباط موثر، تیپ های شخصیتی I باید گرم و با ملاحظه باشند، در حالی که تیپ های شخصیتی S باید خوش بین و صریح باشند.

حل تعارض شخصیت S با I

تیپ های شخصیتی S و I چگونه تعارضات را حل می کنند؟  

هر دو تیپ شخصیتی باید با حساسیت و ملاحظه به تعارضات رسیدگی کنند. تیپ های شخصیتی I باید به دقت به تیپ های شخصیتی  S گوش دهند و با خواست و تمایل خود از آنها سوالاتی در خصوص احساساتشان بپرسند. تیپ های شخصیتی S باید به طور آشکار ارتباط برقرار کرده و همراه با تیپ شخصیتی I  برای یافتن سازش یا راه حل منطقی تلاش کنند.

اعتماد بین شخصیت S با I

اعتماد چگونه بین تیپ های شخصیتی S و I شکل می گیرد؟  

تیپ های شخصیتی I به تیپ های شخصیتی S اعتماد می کنند که در مکالمه های متقاعد کننده مشارکت کرده و پذیرای تجربه های جدید هستند. 

تیپ های شخصیتی S به تیپ های شخصیتی I اعتماد می کنند که قادر به برنامه ریزی های خودخواسته برای ارتباط و انجام تعهدات تعیین شده هستند.

تعامل کاری شخصیت S با I

تیپ های شخصیتی S و I چگونه با هم کار می کنند؟  

تیپ های شخصیتی I پر انرژی، خلاق و مشتاق هستند. آنها راه حل های ابتکاری و مثبت اندیشی را در محیط کار به ارمغان می آورند. تیپ های شخصیتی I تیپ های S را تشویق می کنند تا از منطقه امن خود خارج شده و فرصت های جدید را دنبال کنند.

تیپ های شخصیتی S معمولاً قابل اعتماد، آرام و گرم هستند. آنها تفکر همدلانه و قابلیت اطمینان را در محیط کار به ارمغان می آورند. تیپ های شخصیتی S  به تیپ شخصیتی I کمک می کنند تا سرعت خود را کم کنند و به ایده های خود به طور دقیق فکر کنند.

کنار آمدن با تغییرات در S و I

تیپ های شخصیتی S و I چگونه با تغییر مواجه می شوند؟  

تیپ های شخصیتی I از موقعیت های جدید لذت می برند. خوش بینی و تفکر سریع  باعث می شود تا آنها در زندگی روزمره به طور کلی سازگار باشند.

اما تیپ های شخصیتی S ثبات و پایداری را ترجیح می دهند. آنها در ابتدا از تغییر غیرمنتظره شوکه می شوند، اما پس از گذشت زمان و پردازش وضعیت، با شرایط تطبیق پیدا می کنند.

مدیریت استرس S و I

تیپ های شخصیتی S و I چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ های شخصیتی S و I باید به دنبال درک چیزهایی باشند که باعث ایجاد استرس در طرف مقابل می شود و از پیشامد آن در صورت امکان جلوگیری کنند.

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

کار کردن در مهلت کم.

استفاده از رویکردی اجباری برای هدایت دیگران.

تصمیم گیری سریع با داده های محدود.

زیر سوال بردن رویه ها و روش های موجود.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرند ... 

تحقیق در مورد ریشه های اصلی مشکل.

پیروی از قوانین، مقررات و رویه ها.

برقراری ارتباط اولیه از طریق نوشتار.

مستقل از دیگران کار کردن.

تیپ های شخصیتی I باید از غیرقابل پیش بینی بودن در ارتباط با تیپ های شخصیتی S خودداری کنند، در حالی که تیپ های شخصیتی S باید از تحت فشار قرار دادن تیپ های شخصیتی I برای پیروی از رویه ها یا برنامه های خاص اجتناب کنند.

انرژی و انگیزه S و I

تیپ های شخصیتی S و تیپ های شخصیتی I می توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.   

تیپ های شخصیتی S در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

درخواست منظم برای ارائه بازخورد.

ارتقا همکاری بین دو طرف.

صرف وقت برای درک احساس دیگران.

ایفای نقش پشتیبانی در تیم.

تیپ های شخصیتی I در موارد زیر انگیزه می گیرند ... 

بداهه گویی و عکس العمل سریع.

در نظر داشتن ایده ها یا دیدگاه های متعدد.

حفظ یک برنامه انعطاف پذیر.

تعامل با گروههای بزرگ و متنوع.

تیپ های شخصیتی I با تأیید همکاری مثبت تیپ های شخصیتی S در تیم، آنها را تشویق می کنند.

تیپ های شخصیتی S با شناخت و قدردانی از ایده های ابتکاری تیپ های شخصیتی I، به آنها الهام می بخشند.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید