تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.
چطور در شرایط سخت امیدوار بمانیم؟
ای سنج 25 مرداد 1400             

چطور در شرایط سخت امیدوار بمانیم؟

دوران پاندمی کرونا سبب شده که شادی و نشاط در بین افراد جامعه کمرنگ شود و این موضوع می تواند مساله ای حاد برای سلامت یک جامعه تلقی شود. چون زمانی که افراد از نشاط فاصله می گیرند، به سمت ناامیدی پیش می روند و ناامیدی هم یک اتفاق نامبارک و تهدیدی بزرگ علیه یک جامعه می تواند باشد. طبق مطالعات صورت گرفته زمانی که افراد یک جامعه از سطح امیدواری پایینی برخوردار شوند، آمار آسیب های اجتماعی از جمله قتل، و دزدی و .... در آن جامعه افزایش پیدا می کند.

بنابراین جامعه باید از نشاط لازم برخوردار شود و برای رسیدن به امیدواری حداکثری تلاش کند. حتما می پرسید در شرایط فعلی چگونه می توانیم امیدوار بود؟ به قول  فرانکل - مبدع رویکر معنا درمانی - هر فردی زمانی که در زندگی اش به ناامیدی می رسد حتما باید در پی کشف معنای زندگی باشد چرا که با کشف معنای زندگی، امیدواری و شادی به زندگی برمی گردد. 

فرانکل معنای زندگی را در سه چیز جستجو می کند:

کار و خدمتی ارزشمند
عشق ورزیدن بدون قید و شرط
رنج کشیدن با متنانت و صبوری

به هر حال، با شناخت راه های رسیدن به امیدواری می توانید شادی و نشاط  را ابتدا در خود، سپس در خانواده و در نهایت به جامعه برگردانید. 

پس با ما در این پادکست همراه شوید تا به طور خلاصه به پاسخ این سوال که چطور در شرایط سخت امیدوار بمانیم؟ برسید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید