تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
ویژگی های دوستان خوب و سازنده
ای سنج 25 فروردین 1400             

ویژگی های دوستان خوب و سازنده

 تا حالا شده به این فکر کنید ویژگی یک دوست خوب  چه چیزی می تواند باشد؟ اصلاً آیا این درست است که براساس یک سری فاکتورها و ویژگی های ثابت دنبال یک دوست و همراه باشیم؟ به هر حال آنچه که روان شناسان بر آن باور دارند این است که افراد در زندگی شدیداً تحت تاثیر اطرافیان و علی الخصوص دوستان صمیمی شان قرار می گیرند. تاثیر دوستِ بد در زندگی، آن چنان زیاد است که گاهاً می گویند احتمال این که یک فرد با تحت تاثیر قرار گرفتن رفتارهای منفیِ دوستشان، خط قرمزهای چند ساله ی خودش را زیر پا قرار دهد خیلی زیاد است.
در نهایت اگر بتوانیم ویژگی ها و فاکتورهای مناسب یک دوست خوب را بشناسیم، زندگی سالم تر و امن تری برای خودمان و اطرافیانمان تضمین می کنیم.

پس با ما در این پادکست همراه شوید تا به طور خلاصه با ویژگی های دوستان خوب و سازنده آشنا شوید.

تاریخ انتشار: 25 فروردین 1400

با شناخت ویژگی های یک دوست خوب، می توانید در ارتباط با دوستان تان از یک فضای امن و سالم بهره مند شوید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید