تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
مجموعه مقالات MBTI
ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و وفاداری مدت مطالعه: 5 دقیقه
ای سنج 20 مرداد 1400 مدت مطالعه: 5 دقیقه

ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و وفاداری

در این مقاله به ارتباط بین تیپ شخصیتی و وفاداری می پردازیم. برخی از مردم نسبت به دیگران بسیار وفادارند.در حقیقت وفاداری یک ارزش مهم است، ارزشی که توانایی شما را برای ایجاد ارتباطات پایدار تعیین می کند. در اینجا هدف مشخص کردن میزان وفاداری هر نوع تیپ شخصیتی است. در ادامه براساس فهرست مطالب زیر بیشتر به این موضوع می پردازیم:

تیپ های شخصیتی و وفاداری

تیپ شخصیتی INFJ

برای کسانی که دوستشان دارند افراد قابل اعتمادی هستند.
 آنها حتی در سخت ترین شرایط هم در کنار افرادی هستند که دوستشان دارند.
برای نزدیکانشان هر کاری انجام می دهند حتی اگر دوستانشان مرتکب اشتباهات احمقانه هم شوند باز به آنها وفادارند.
بسیار تلاش خواهند کرد تا دوستانشان را خوشحال کنند، حتی اگر آنها را از دیگران دور کند.
وفاداری آنها یک چیز فوق العاده قدرتمند است، به ویژه هنگامی که صحبت از کسانی می شود که دوستشان دارند.

 تیپ شخصیتی ENFJ

بسیار دلسوز و بخشنده هستند و هر کاری از دستشان بر می آید برای خوشحال کردن عزیزانشان انجام می دهند.
 آنها تمایل دارند با همه ارتباط داشته باشند، این باعث می شود گاهی اوقات کمتر وفادار به نظر برسند.
 تمایل به حفظ هماهنگی در محیط خود دارند.
 آنها می خواهند مردم را خوشحال کنند و برای انجام این کار تا آنجا که می توانند تلاش می کنند.
وقتی نوبت به ایستادن در کنار عزیزان می رسد، ENFJ ها وفادارترینند. 

 تیپ شخصیتی INFP

افراد بسیار وفاداری هستند به ویژه با افرادی که به آنها اجازه ی ورود به زندگیشان را دادند.
خود را به همه زیاد نزدیک نمی کنند، اما همیشه در کنار افرادی هستند که دوستشان دارند.
 یکی از صادق ترین افراد هستند و همیشه با دیگران صادق خواهند بود.
هنگامی که آنها تصمیم می گیرند کسی را در زندگی خود داشته باشند، اغلب هر کاری را که لازم است برای حفظ آن انجام می دهند.
 وفاداری آنها در واقع یکی از شگفت انگیزترین ویژگی آنها است و آنها را به همراهانی باورنکردنی تبدیل می کند.
حتی اگر ایستادن در کنار کسی باعث قضاوت دیگران شود برای INFP ها اهمیتی نخواهد داشت.

 تیپ شخصیتی ENFP

اغلب به عنوان افراد بی ثبات در نظر گرفته می شوند و از یک موقعیت به موقعیت دیگر می روند، اما در واقع افراد وفاداری هستند.
وقتی افرادی را پیدا کنند که واقعاً بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند، در هر صورت در کنار آنها خواهند ماند.
 آنها به همه نزدیکند اما فقط با چند نفر منتخب واقعاً احساس نزدیکی می کنند.
هنگامی که آنها با یک نفر ارتباط پیدا کردند بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد در کنار آن افراد خواهد بود.
آنها غالباً برای شاد کردن عزیزانشان هر کاری را که لازم است انجام می دهند و برایشان وفاداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 

 تیپ شخصیتی INTJ

وفاداری برای این افراد چیزی است که باید به دست آورد، و این به راحتی اتفاق نمی افتد.
هنگامی که این افراد شخصی را شایسته بدانند، در هر صورت در کنار او خواهد بود.
 آنها در واقع افرادی بسیار وفادار هستند که معتقدند در کنار افراد نزدیک خود ایستاده اند.
 با کسانی که به آنها اهمیت می دهند بی صداقتی نخواهند کرد و همیشه تلاش خواهند کرد تا با آنها همراه باشند.
آنها افرادی وفادار هستند که به قول های خود به دیگران پایبند هستند. 

 تیپ شخصیتی ENTJ

 برای وفاداری ارزش زیادی قائل هستند و سعی می کنند افرادی را پیدا کنند که همیشه در کنار آنها بمانند.
با افرادی که قابل اعتماد و وفادار هستند ارتباط برقرار می کنند، زیرا آنها مایلند در عوض، متقابل این کار را برای آنها انجام دهند.
وقتی آنها با کسی تعهد کردند، در هر صورت در کنارش خواهند ماند.
ممکن است دیگران را وادار کنند تا از پتانسیل کامل خود استفاده کنند، اما بیش از حد مایل خواهند بود که در مبارزات از آن جلوگیری کنند.
آنها افراد بسیار وفاداری هستند، به ویژه به کسانی که واقعاً لیاقت آن را دارند.

 تیپ شخصیتی INTP 

افرادی منطقی هستند که به کسانی که شایسته می دانند وفادار خواهند بود.
ممکن است کمی طول بکشد تا اعتماد یک INTP را جلب کنید، زیرا آنها طبیعتاً شکاک هستند.
آنها بیشتر تصمیمات خود را بر اساس منطق و دلیل می گیرند، که گاهی اوقات درک آنها را برای دیگران چالش برانگیز می کند.
آنها در واقع افراد نسبتاً وفاداری هستند، حتی اگر وفاداری آنها گاهی اوقات اشتباه درک شود.
ممکن است با آنچه که یک نفر آن را مهم می داند موافق نباشند، که گاهی اوقات باعث می شود کمتر از آنچه که هستند وفادار به نظر برسند.
وقتی INTP از کسی مراقبت می کند ، تقریباً هر کاری را برای کمک به او انجام می دهد.

 تیپ شخصیتی ENTP

 افرادی منطقی هستند که از زندگی آنگونه که برایشان پیش می آید لذت می برند.
 آنها به شیوه خود با مردم وفادار هستند.
آنها نمی خواهند در زندگی عقب نگه داشته شوند، که این امر آنها را به افرادی بسیار مستقل تبدیل می کند. این امر گاهی اوقات وفاداری به دیگران را برای آنها دشوار می کند، به ویژه اگر موقعیت آنها را ملزم به ادامه کار کند.
آنها مطمئناً از شخصی که برایشان اهمیت دارد دفاع خواهند کرد، اما ممکن است همیشه آنطور که آن شخص می خواهد پیش نروند.

 تیپ شخصیتی ISTJ

 وفاداری برایشان بسیار مهم است به همین دلیل آنها افراد بسیار قابل اعتمادی محسوب می شوند.
وقتی آنها به کسی قول می دهند، در هر صورت به آن پایبند خواهند ماند.
آنها معتقدند که وفادار به عزیزان خود هستند، حتی در سخت ترین شرایط.
افراد صادقی هستند و اغلب هنگام اشتباه کردن به دیگران می گویند، اما همچنان در کنار آنها باقی می مانند.
 وفادار به کسانی هستند که واقعاً لیاقت آن را دارند و از افرادی که دوستشان دارند پشت نمی کنند.

 تیپ شخصیتی ESTJ

افراد وفاداری هستند، به ویژه هنگامی که صحبت از خانواده آنها می شود.
 وعده هایی که می دهند برایشان بسیار مهم است و اگر آنها وعده  ای را زیر پا بگذارند از خود بسیار شرمنده خواهند بود.
 آنها افراد بسیار وفاداری هستند و این را به عنوان یکی از مهمترین ارزشهای خود در نظر می گیرند.
افرادی هستند که حتی در سخت ترین شرایط هم در کنار عزیزانشان خواهند بود.
آنها ممکن است همیشه مهربان ترین افراد نباشند، اما هرگز از کسانی که دوستشان دارند دور نمی شوند.

 تیپ شخصیتی ISFJ

افراد بسیار وفاداری هستند، به ویژه هنگامی که صحبت از خانواده آنها می شود.
تا آنجا که ممکن است می خواهند هر کسی را که دوست دارند خوشحال کنند.
 آنها به عزیزان خود وفادار خواهند بود هرچقدر هم که ایستادن در کنار آنها سخت باشد.
 آنها به دلیل یک اشتباه هرگز به کسی پشت نخواهند کرد. 

 تیپ شخصیتی ESFJ

افراد بسیار وفاداری هستند، به ویژه هنگامی که صحبت از کسانی می شود که آنها را دوست دارند.
آنها اغلب در کنار عزیزانشان خواهند بود، حتی زمانی که بقیه به آنها پشت کرده اند.
 برای مردم بیش از هر چیزی ارزش قائلند و به همین دلیل آنها تلاش می کنند تا همراهان وفاداری باشند.
 هنگامی که آنها به شدت از کسی مراقبت می کنند اغلب در کنارش می مانند، حتی زمانی که کارهای بسیار احمقانه انجام داده اند.
 آنها افراد را بر اساس اشتباهاتشان قضاوت نمی کنند و اغلب راه هایی را برای بخشیدن تخلفات نزدیکانشان پیدا می کنند.

 تیپ شخصیتی ISTP

 خیلی راحت با مردم ارتباط برقرار نمی کنند و در بیشتر موارد از دیگران فاصله می گیرند.
آنها به حریم خصوصی اهمیت می دهند و از استقلال و خودکفایی لذت می برند.
 در بیشتر موارد وقت خود را صرف حل مشکلات و زندگی در زمان حال می کنند.
آنها وقتی برایشان مهم باشد وفادار خواهند بود، اما در بسیاری از مواقع ترجیح می دهند تنها باشند. 

 تیپ شخصیتی ESTP

در لحظه حال زندگی می کنند که این باعث مبارزه ی آنها با وفاداری می شود.
 آنها ممکن است تصمیمی عجولانه بگیرند که باعث ناراحتی نزدیکترین افراد به آنها می شود.
هنگامی که آنها به افراد اهمیت می دهند سعی می کنند در هر شرایط  کنار آنها بایستند، اما گاهی اوقات از انجام این کار غافل می شوند، هنگامی که این اتفاق می افتد، ESTP ها بسیار تلاش خواهند کرد تا جبران کنند، به ویژه برای افرادی که بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند.

 تیپ شخصیتی ISFP

افراد نسبتاً وفاداری هستند، اگرچه گاهی اوقات پر سر و صدا به نظر می رسند.
 به مردم اهمیت می دهند و در هر شرایطی در کنار آنها خواهند بود.
آنها ممکن است برخی از اشتباهات را در زمانی که در لحظه گیر کرده اند مرتکب شوند، اما برای رفع این خطاها هر کاری که از دستشان برآید انجام خواهند داد.
 آنها در قلب خود بسیار وفادار خواهند ماند و هر کاری که بتوانند انجام خواهند داد تا به فضل خوب عزیزان خود بازگردند.

 تیپ شخصیتی ESFP

 در زمان حال زندگی می کنند به همین دلیل دیگران ممکن است آنها را وفادار ندانند.
آنها به شدت به دیگران اهمیت می دهند، اما گاهی اوقات بدون این که خودشان متوجه شوند در لحظه غرق می شوند. این به ندرت عمدی است و ESFP سعی می کند هر کاری که می تواند برای رفع مشکلات انجام دهد.
آنها می خواهند وفادار باشند، اما گاهی اوقات مرتکب اشتباه می شوند، حتی بدون اینکه واقعا بفهمند چه کار می کنند.

 

انواع تست شخصیت شناسی آنلاین 

 

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد ارتباط بین تیپ شخصیتی و وفاداری بحث شد. همانطور که مطرح شد هر فردی براساس تیپ شخصیتی خود، در ارتباطات اجتماعی خود از میزان وفاداری متفاوتی برخودار می باشد. بنابراین در مقاله حاضر همه 16 تیپ شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت، تا مشخص شود که هر فرد براساس تیپ شخصیتی خود چگونه وفاداری خود را بروز می دهد.

 آیا براساس تیپ شخصیتی تان، مطالب فوق با رفتارهای شما هماهنگ هستند؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید