تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی شادکامی

happiness (ˈhapēnəs)

احساس شادی، رضایت و رفاه

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

احساس شادی، رضایت و رفاه.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

احساس لذت و رضایت

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

احساس خوشبختی و خوشحالی

فرهنگ دهخدا

شادکامی. (حامص مرکب ) خرمی. کامروایی. خوشحالی

wikipedia

احساسات مثبت یا خوشایند همچنین در زمینه رضایت از زندگی، بهزیستی ذهنی، شکوفایی و رفاه استفاده می شود.

واژه های مترادف در فارسی

کامرانی، کامروایی، رفاه، شادی، خوشبختی، شادمانی، مسرت

واژه های متضاد در فارسی

bliss, delight, ebullience, fulfilment, fullfillment, fun, glad

واژه های متضاد در فارسی

تلخکامی، غم، غصه، ناراحتی، بدبختی، غم زدگی، محزون بودن

واژه های متضاد لاتین

Sadness/ illfated/ illstarred/ luckless/ unfortunate/ unhappy/ unlucky/ calamity

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه