تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ENTJ ها را بیشتر بشناسیم

 ENTJ ها افرادی هستند که می توانند ایده های زیادی داشته باشند. آنها توانایی خوبی داشته و اغلب چالش ها و موانع را فرصت های بزرگی برای فشار آوردن به خود می دانند. به نظر می رسد شخصیت ENTJ یک استعداد طبیعی برای رهبری، تصمیم گیری و بررسی سریع گزینه ها و ایده ها را دارد. آنها افرادی "مسئولیت پذیر" هستند و دوست ندارند آرام بنشینند. این افراد به خود و توانایی هایشان اعتماد داشته و قادرند تا روابط اجتماعی خوبی ایجاد کنند.

آیا تمایل دارید که از یک ENTJ بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENTJ در تست MBTI می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

 
 

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید