تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
همه چیز درباره تست شخصیت شناسی نئو مدت مطالعه: 5 دقیقه
ای سنج 15 آذر 1401 مدت مطالعه: 5 دقیقه

همه چیز درباره تست شخصیت شناسی نئو

نئو یکی از پر کاربرد ترین تست های روانشناختی در زمینه شخصیت است؛ روان شناسان از تست شخصیت شناسی نئو با هدف ارزیابی و شناخت شخصیت، ویژگی های شخصیتی، شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح و بهبود آن ها استفاده می کنند.

این تست که توسط کاستا و مک کرا ساخته شده است، 5 ویژگی شخصیتی که شامل وظیفه شناسی، گشودگی به تجربه، برون گرایی، موافقت پذیری و روان رنجوری می شود را در افراد ارزیابی می کند. 

در این مقاله قرار است در مورد این تست و ویژگی های آن صحبت کنیم. آنچه در ادامه خواهید خواند، بر اساس فهرست مطالب به شرح زیر است:

تست شخصیت شناسی نئو چیست؟

نئو یکی از پر کاربرد ترین تست های روانشناختی در زمینه شخصیت است! تست شخصیت نئو که با نام های دیگری همچون تست شخصیت شناسی پنج صفت اصلی هم شناخته می شود، یک ابزار روانسنجی است که برای ارزیابی و شناخت شخصیت و پنج ویژگی شخصیتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تست نئو دارای نسخه کودک، نوجوان و بزرگسال است. این تست توسط کاستا و مک کرا در سال 1980 ساخته شده است و در طول زمان تغییراتی بر روی آن اعمال شده است و در نهایت نسخه نهایی آن در سال 2005 عرضه شده است.

در این تست، ویژگی هایی مانند وظیفه شناسی، گشودگی به تجربه، برون گرایی، موافقت پذیری و روان رنجوری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

مولفه های تست شخصیت نئو

در ادامه به بررسی مولفه های تست شخصیت شناسی نئو خواهیم پرداخت:

روان رنجوری (N)

عامل روان رنجوری نشان دهنده میزان ثبات هیجانی فرد است؛ هرچه فرد در این مولفه نمره بالاتری به دست بیاورد یعنی ثبات هیجانی کمتری دارد و نمره پایین در این مولفه بیانگر تعادل و ثبات هیجانی است.
فردی که روان رنجوری بالایی داشته باشد، استرس، اضطراب زیادی را تجربه می کند، حساسیت بالایی داشته و پرخاشگرتر است. این افراد از نظر خلقی دائما تغییر می کنند.

فردی که روان رنجوری پایینی داشته باشد، فردی است آرام که خودکنترلی بالایی داشته و از نظر رفتاری مطمئن عمل می کند. احساسات این فرد پایدار بوده و تغییر نمی کند.

شش زیر مولفه روان رنجوری که در این تست مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می شود:

 • اضطراب
 • خشم
 • افسردگی
 • خودآگاهی
 • تکانشگری
 • آسیب پذیری در برابر استرس

برون گرایی (E)

برون گرایی نقطه مقابل درون گرایی می باشد؛ این ویژگی شخصیتی به میزان تعامل فرد با دیگران و با محیط اطراف اشاره دارد. فرد برون گرا از قرار گرفتن در محیط های شلوغ و پر جمعیت لذت می برد و انرژی خود را از محیط بیرون و معاشرت با دیگران به دست می آورد.

نمره پایین در این عامل بیانگر درون گرایی است؛ فرد درون گرا از تنهایی و صرف زمان با خود یا دوستان اندک اما صمیمی لذت می برد. این فرد محیط های آرام و خلوت تر را ترجیح می دهد.

نمره بالا در این عامل نشان دهنده انرژی زیاد، قاطعیت و اجتماعی بودن و نمره پایین نشان دهنده محافظه کار بود، تمایل به تنهایی است.

شش زیر مولفه برون گرایی که در این تست مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می شود:

 • گرما و صمیمیت
 • تجمل گرایی و تجرد
 • مهارت قاطعیت
 • میزان فعالیت
 • تمایل به هیجان
 • احساسات مثبت

گشودگی به تجربه (O)

این عامل اشاره به میزان گشودگی فرد نسبت به پذیرش تجربیات جدید و برقراری ارتباط با چیزهای جدید دارد. نمره بالا در این عامل نشانه گشودگی به تجربه و نمره پایین بیانگر بسته بودن فرد نسبت به تجربیات است.

فردی که گشودگی بالایی نسبت به تجربیات دارد، فردی خلاق و مبتکر بوده که از درگیری با مفاهیم انتزاعی لذت می برد، این فرد ماجراجویی را دوست دارد و گاها رفتارهای غیر قابل پیش بینی از خود نشان می دهد.

در مقابل، فردی که گشودگی کمی نسبت به تجربیات دارد، از تجربیات جدید و ناشناخته استقبال نمی کند، این فرد محتاط و محافظه کار است و هرگز به دنبال ایجاد تغییرات نیست.

شش زیر مولفه ی گشودگی به تجربه که در این تست مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می شود:

 • فانتزی
 • زیبایی شناسی
 • احساسات
 • اقدام به عمل
 • ایده ها
 • ارزش ها

موافقت پذیری (A)

این عامل اشاره به نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران دارد؛ تمایل افراد به برقراری ارتباط با دیگران در این مقیاس مورد ارزیابی قرار می گیرد. میزان دلسوز بودن و قابل اعتماد بودن فرد در این مقیاس مشخص خواهد شد.

فردی که موافقت پذیری بالایی دارد، رفتار دوستانه، همدلانه و دوستانه با دیگران دارد. این فرد از تعامل با دیگران لذت می برد و علاقه مند به برقراری ارتباط با دیگران است. گاها محبت و مهربانی بیش از اندازه این افراد باعث می شود که دیگران از اعتماد و محبت آن ها سو استفاده کنند.

در مقابل فردی که موافقت پذیری پایینی دارد، به راحتی به دیگران اعتماد نمی کند، از رقابت با دیگران لذت می برد و تحلیل گر است.

شش زیرمولفه موافقت پذیری که در این تست مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می شود:

 • اعتماد کردن
 • راست گویی
 • نوع دوستی
 • انطباق و سازگاری
 • تواضع
 • لطافت

وظیفه شناسی (C)

وجدانی بودن یا وظیفه شناسی به میزان قابل اعتماد بودن یک فرد اشاره دارد؛ در این مولفه، میزان توانایی فرد برای کنترل تنش ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. وظیفه شناسی و خود سر بودن دو سر پیوستار این عامل است.

فردی که وظیفه شناسی بالایی دار به نظم و جزئیات اهمیت می دهد، این فرد کارآمدی بالایی داشته و سختکوش است. علاوه بر آن، وظیفه شناسی زیاد با انعطاف پذیری کم و سرسختی زیاد در ارتباط است.

فردی که نمره کم تری در وظیفه شناسی بگیرد، انعطاف پذیری و سادگی بیشتری دارد. او در اغلب مواقع خونسرد، بی نظم و دارای رفتارهای ضد و نقیض است.

شش زیرمولفه وظیفه شناسی که در این تست مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می شود:

 • شایستگی
 • نظم و ترتیب
 • وظیفه شناسی
 • تلاش برای دستیابی به موفقیت
 • نظم و انضباط شخصی
 • مشورت کردن

مولفه های تست شخصیت شناسی نئو

ویژگی های تست شخصیت شناسی نئو

تست نئو، یکی از محبوب ترین تست های خودشناسی است؛ ساختار کلی این تست شامل ویژگی هایی همچون:

 • Neuroticism  یا  Nبه معنای روان‌رنجوری

 • Extraversion  یا E به معنای برون‌ گرایی

 • Openness یا O به معنای گشودگی به تجربه

 • Agreeableness  یا A به معنای توافق پذیری

 • Conscientiousness یا C به معنای وظیفه‌ شناسیویژگی های تست نئو

انواع فرم های تست شخصیت شناسی نئو

تست نئو دارای دو فرم بلند و کوتاه می باشد. فرم کوتاه این تست، (NEO-FFI) نیز نام دارد.

تفاوت تست نئو فرم کوتاه با نئو فرم بلند

هر دو فرم تست نئو، ویژگی های شخصیتی را در افراد بررسی می کنند؛ تفاوت فرم کوتاه و فرم بلند این تست در تعداد سوالات آن است.
فرم بلند تست نئو 240 سوالی و فرم کوتاه آن (NEO-FFI) 60 سوالی می باشد؛ فرم کوتاه به ارزیابی سریع تر شخصیت کمک می کند.

در فرم بلند علاوه بر 5 عامل اصلی شخصیت، 55 عامل دیگر که زیر مجموعه این 5 عامل هستند مورد ارزیابی قرار می گیرد اما فرم کوتاه فقط به ارزیابی همان 5 عامل می پردازد.

آزمودنی برای پاسخ دادن به سوالات فرم کوتاه این تست به 15 دقیقه و برای پاسخ دادن به سوالات فرم بلند به 45 تا 60 دقیقه زمان به طور تقریبی نیاز دارد.

کاربرد تست پنج عاملی نئو

نئو یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین آزمون های شخصیت شناسی در سراسر دنیا است که سالانه افراد زیادی از آن با هدف شناخت و ارزیابی شخصیت خود استفاده می کنند.

از تست نئو در موقعیت ها و شرایط زیر استفاده می شود:

 • شناخت شخصیت و ویژگی های شخصیتی
 • خود شناسی و افزایش توانمندی های فردی
 • مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی مناسب
 • مشاوره شغلی و انتخاب شغل مناسب
 • مشاوره ازدواج و یافتن مشکلات ارتباطی
 • غربالگری منابع انسانی در محیط های صنعتی و تجاری
 • پژوهش ها و مطالعات علمی
 • و...

تاریخچه تست نئو

ارنست توپز و ریموند کریستال دو محقق نیروی هوایی در کشور آمریکا بودند که در سال 1961 ایده ای را به جهت ارزیابی کاندیداهای شغلی مطرح کردند؛ البته ایده ی آن ها در آن زمان خیلی مورد توجه قرار نگرفت یا بهتر است بگوییم، اصلا مورد توجه قرار نگرفت!

تا اینکه در سال 1980، دو محقق دیگر به نام های پال کاستا جونیو و رابرت آر مک کری یک تست روان شناختی را بر مبنای همان ایده به نام NEO-I طراحی کردند؛ در این تست، سه عامل یا ویژگی شخصیتی اصلی در افراد مورد ارزیابی قرار می گرفت.

در سال 1990، کاستا و کری تست خود را ویرایش کرده و مورد بازبینی قرار دادند و سپس نسخه نهایی آن را تحت عنوان NEO-PIR منتشر کردند.
در نسخه نهایی، پنج عامل بزرگ و اصلی شخصیت انسان مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد؛ این ویژگی ها بر رفتار، اعمال و هیجانات انسان در خانه، در محل کار و در ارتباط با دیگران تاثیر می گذارد.

نکاتی که باید در تست نئو به آن توجه کرد

در نهایت چند نکته مهم در مورد تست نئو وجود دارد که باید آن ها را بدانید:

 • هیچ پاسخ درست و غلطی در این تست وجود ندارد.

 • این تست، یک تست شخصیت شناسی است و نمرات متفاوت افراد در این تست بیانگر شخصیت متفاوت آن ها است.

 • این تست هوش، اختلالات روانی یا دیگرتوانایی ها را در افراد نمی سنجد و صرفا یک آزمون شخصیت شناسی است.

 • تست را در یک محیط آرام و به دور از تنش انجام دهید؛ تنش و استرس می تواند بر نتیجه تست تاثیر بگذارد.

جمع بندی ای سنج

در این تست در مورد تست های روان شناسی و تست شخصیت شناسی نئو به صورت ویژه صحبت کردیم. یکی از راه های شناخت شخصیت و ویژگی های شخصیتی انجام تست های شخصیت شناسی روان شناختی معتبر است. تست نئو یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین تست های شخصیت شناسی در سراسر دنیاست.
در این تست پنج ویژگی مهم شخصیت مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ سازندگان این تست بر این باورند که هر فردی این پنج ویژگی شخصیتی را کمابیش در وجود خود دارد و این ویژگی ها در همه افراد مشترک است.

آیا تا به حال تجربه انجام تست های روان شناسی یا تست شخصیت شناسی نئو را داشته اید؟ لطفا نظرات، دیدگاه و تجربیات ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید.

 
 

 

 

تست کنترل خشم
تست تصورات جنسیتی
تست حساسیت به تهاجم
تست تصویر اجتماعی
تست فرسودگی شغلی مادر بودن
20 تست خودشناسی رایگان
تست درک تفاوت عشق در بین زن و مرد
انواع تست استرس رایگان - آنلاین
همه چیز درباره تست اضطراب اجتماعی (SAIN)
8 راهکار برای یافتن شغل

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

 • تست شخصیت شناسی چیست؟

  • تست شخصیت شناسی یک آزمون و ابزاری است که برای ارزیابی و سنجش شخصیت مورد استفاده قرار می گیرد. تست های شخصیت به ارزیابی و اندازه گیری الگوهای شخصیت، ویژگی های شخصیتی در موقعیت های مختلف می پردازند.
 • تست شخصیت شناسی چه کاربردی دارد؟

  • شناخت و درک شخصیت، خود شناسی و خود آگاهی، ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف، شناخت و شناسایی ویژگی های شخصیت،درک بهتر تمایلات و انگیزه های درونی،ارزیابی نظریات
 • مزایای تست های روان شناسی چیست؟

  • درک بهتر توانایی های رشدی، افزایش دقت در تشخیص،کسب اطلاعات غنی در مورد سطوح فعلی عملکرد،درک رفتارهای آسیب رسان
 • نئو چگونه تستی است؟

  • نئو یک تست شخصیت شناسی است که به ارزیابی 5 ویژگی شخصیتی در افراد می پردازد.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

29 خرداد 1402 17:09

خیلی خوب بود