تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی برون گرایی

extraversion (ˌekstrəˈvɜːʃn)

ر نظریه شخصیت در اشاره به گرایش به محیط اجتماعی و فیزیکی و لذت بردن از آن ها به کار برده می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

 یکی از عناصر مدل پنج عاملی شخصیت که با جهت گیری منافع و انرژی فرد نسبت به دنیای بیرونی افراد مشخص می شود نه دنیای درونی و تجربه ذهنی. برونگرایی یک ویژگی شخصیتی است و مانند درونگرایی، در یک پیوستار نگرش و رفتار وجود دارد. برون گراها نسبتاً اجتماعی، خوش مشرب و دارای بیانی صریح هستند. برون گرایی همچنین یکی از سه بعد شخصیتی در ابعاد شخصیتی آیزنک است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

شخصی سرزنده و با اعتماد به نفس که از بودن در کنار دیگران لذت می برد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-کیفیت پرانرژی بودن و خجالتی بودن و لذت بردن از بودن در کنار دیگران

-یک فرد پرانرژی که از بودن در کنار دیگران لذت می برد.

فرهنگ دهخدا

برونگرایی . [ ب ِ/ ب ُ گ َ / گ ِ ] (حامص مرکب ) عمل گراییدن به برون. || (اصطلاح روانشناسی ) برونگرایی و درونگرایی اصطلاحاتی است که «ک . گ . یونگ » وضع کرده و حاکی از دو نوع شخصیت متناقض است . فعالیت کلی یا شوق و کشش در شخص برونگرا آفاقی (یعنی متوجه دنیای خارج )، و در درونگرا انفسی (یعنی متوجه بدرون شخص ) است. هر کس به این هر دو متمایل است، اما همواره بر اثر محیط و خصوصیات خلقی، یکی بر دیگری تفوق دارد و بنحو بارزی آشکار میشود. برونگرایی حاد فرار نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن احساسات در جمع است (مانند هیستری و هیجان شدید)، و درونگرایی حاد عبارت از عقب نشینی به دنیای درون است، و درین حال خیالبافی جانشین واقعبینی میشود. «یونگ » بیماری تقسیم خاطر را اختلال مشاعر شخص درونگرا می داند. (از دایرة المعارف فارسی ).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

صفت برون گرایی یکی از ابعاد ویژگی شخصیتی پنج عاملی است و توسط کارل یونگ رواج یافت. فرد برونگرا تمایل دارد که در رفتار، پرتحرک، پرحرف و پرانرژی ظاهر شود. برون گراها تمایل دارند که از تعاملات انسانی لذت ببرند و مشتاق، پرحرف، قاطع و خشن باشند. افراد برون گرا انرژی زیادی دارند و از بودن در کنار افراد دیگر انرژی می گیرند. آنها از فعالیت هایی که اجتماعی است، مانند مهمانی ها، تظاهرات عمومی و تجارت یا گروه های سیاسی، لذت می برند. آنها همچنین تمایل دارند که به صورت گروهی خوب کار کنند. یک فرد برون گرا به احتمال زیاد از وقت گذراندن در کنار مردم لذت می برد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

برون گرایی. در نظریه شخصیت در اشاره به گرایش به محیط اجتماعی و فیزیکی و لذت بردن از آن ها به کار برده می شود.

واژه های مترادف در فارسی

اجتماعی، خون گرم، انعطاف پذیر

واژه های مترادف لاتین

gregarious, outgoing, sociable

واژه های متضاد در فارسی

گوشه گیر، ضد اجتماعی، منزوی، درون گرا، غیر اجتماعی

واژه های متضاد لاتین

antisocial, insociable, introverted, nongregarious, reclusive, unsociable, unsocial

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه