تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود
پست وبلاگی
حوزه های اصلی پژوهش در روانشناسی اجتماعی مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 26 فروردین 1400 مدت مطالعه: 3 دقیقه

حوزه های اصلی پژوهش در روانشناسی اجتماعی

در این مقاله می خواهیم حوزه های اصلی پژوهش در روانشناسی اجتماعی را معرفی کنیم. روانشناسان اجتماعی در تحقیقات خود موضوعات بسیاری را بررسی می کنند. بسیاری از این موضوعات به نفوذ اجتماعی، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی مربوط می شوند. با شناخت این حوزه ها بهتر می توانید به دسته بندی ای که در این رشته تخصصی وجود دارد پی ببرید. در ادامه براساس فهرست مطالب زیر، برخی از حوزه های های عمده  روانشناسی اجتماعی، مورد بحث قرار می گیرد:

حوزه های روانشناسی اجتماعی

شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی به پردازش، ذخیره و کاربرد اطلاعات اجتماعی می پردازد. این حوزه تحقیقاتی با رویکرد روانشناسی شناختی که بر مفهوم طرحواره ها متمرکز است، ارتباط نزدیکی دارد.

نکته

طرحواره ها تصورات کلی ما در مورد جهان، چگونگی امور و و کارکرد آن ها است.

نگرش و تغییر آن

یکی دیگر از حوزه های تحقیقاتی مهم در روانشناسی اجتماعی، بررسی نگرش ها است. روانشناسان اجتماعی به اجزای نگرش، رشد و تغییر آن علاقه مند هستند. محققان سه جزء اصلی نگرش را شناسایی کرده اند:
عاطفی
رفتاری 
شناختی
این عناصر که اغلب تحت عنوان "ABC های نگرش" شناخته می شوند، احساس، رفتار و درک ما را توصیف می کنند.

خشونت و پرخاشگری

چه عواملی باعث خشونت و پرخاشگری می شوند؟ روانشناسان اجتماعی به چگونگی و چرایی خشونت یا عمل پرخاشگرانه علاقه مند هستند. تحقیقات، عوامل بسیاری مانند متغیرهای اجتماعی و تأثیرات رسانه ای را که می تواند موجب پرخاشگری شوند، بررسی می کنند. محققان به نقشی که یادگیری اجتماعی در تولید رفتارها و اعمال پرخاشگرانه ایفا می کند، می پردازند.

بیشتر بخوانید

با توجه به مطلب فوق پیشنهاد می گردد مقاله ای تحت عنوان «قرار گرفتن در معرض خشونت رسانه ها و کاهش احساسات» را حتما مطالعه نمایید

رفتار اجتماعی

رفتارهای اجتماعی، دیگر زمینه تحقیقاتی عمده در روانشناسی اجتماعی است. رفتارهای مثبت اجتماعی رفتارهایی هستند که مستلزم کمک و همکاری هستند. محققان غالباً به این امر می پردازند که چرامردم به دیگران کمک می کنند ویا بعضی اوقات از کمک یا همکاری، امتناع می ورزند. اثر تماشاچی نمونه ای از یک پدیده اجتماعی در حوزه رفتار اجتماعی است.

بیشتر بدانید

در رابطه با اثر تماشاگر یا اثر کنارایستاده (Bystander effect) می توان اشاره کرد که این مفهوم به یک رخداد روانشناسانه اجتماعی مربوط می شود که اشاره به موقعیتی دارد که افراد از کمک ‌کردن به دیگران در شرایط اضطراری در حالتی که افراد دیگری حاضر هستند دوری می‌کنند. درواقع می توان گفت میزان کمک‌رساندن به افراد با تعدادافراد تماشاگر ارتباط معناداری دارد، به بیان دیگر این سخن بدین معنی‌ست که هر چه قدر تعداد تماشگران بیشتر باشد، احتمال اینکه فردی از آنان کمک کند کم‌تر است. زمانی که شرایطی اضطراری رخ می‌دهد، ناظران و شاهدان صحنه، در صورتی که اندک یا تنها باشند، احتمال این که به سمت کمک کردن بروند خیلی بیشتر است.

اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه اثر تماشاچی به دنبال قتل یک زن جوان به نام کیتی جنووزانجام شد. این حادثه زمانی توجه ملی را به سمت خود جلب کرد که گزارشات نشان داد همسایگان، شاهد حمله و قتل وی بوده اند، اما نتوانسته اند برای کمک به او با پلیس، تماس بگیرند. تحقیقات برگرفته شده از پرونده جنووز،اطلاعات زیادی در مورد رفتارهای اجتماعی و چگونگی و چرایی گزینش کمک - یا امتناع از آن را به دست داد.

پیشداوری و تبعیض

پیشداوری، تبعیض و کلیشه ها در هر گروه اجتماعی وجود دارد. روانشناسان اجتماعی به ریشه ها، علل و تأثیرات این نگرش ها و دسته بندی های اجتماعی علاقه مند هستند. پیشداوری چگونه ایجاد می شود؟ چرا کلیشه ها علی رغم  شواهد متناقض، حفظ می شوند؟ اینها تنها تعدادی از سوالاتی است که روانشناسان اجتماعی درصدد پاسخ به آن هستند.

هویت فردی و اجتماعی

برداشت ما از هویت های اجتماعی و خودمان، یکی دیگر از حوزه های مهم تحقیق در روانشناسی اجتماعی است. چگونه مردم خودشان را می شناسند و می فهمند؟ چگونه این درک از خود بر تعاملات اجتماعی ما تأثیر می گذارد؟ روانشناسان اجتماعی علاقه مندند درباره چگونگی تأثیر این زندگی درونی بر زندگی بیرونی و دنیای اجتماعی ما بیشتر بدانند. خودآگاهی، عزت نفس، خودپنداره و ابراز وجود  برخی از عواملی هستند که تجربه اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

رفتار گروهی

رفتار گروه ها یکی از بزرگترین حیطه های های تحقیق در روانشناسی اجتماعی است. اکثر مردم می داندد که رفتار گروهها متفاوت از افراد است. این رفتارهای گروهی گاهی مفید و مثبت هستند، اما می توانند مضر و منفی نیز باشند. روانشناسان اجتماعی غالباً به موضوعاتی مانند پویایی گروه، رهبری، تصمیم گیری گروهی، تعارضات، همکاری و تأثیر گروه، می نگرند.

نفوذ اجتماعی

روانشناسان اجتماعی به نقشی که نفوذاجتماعی بر رفتار و تصمیم گیری دارد علاقه مند هستند. مباحثی مانند متقاعدسازی، فشار همسالان، انطباق و همرنگی، مواردی هستند که در این حوزه از روانشناسی اجتماعی،  مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات به نشان دادن قدرت نفوذ اجتماعی کمک کرده و روش هایی را برای کمک به مردم در مقابل نفوذ را معرفی کرده است.

روابط بین فردی

روابط اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری رفتار، نگرش، احساسات و افکار دارد. روانشناسان اجتماعی با مشاهده دلبستگی، دوست داشتن، عشق و جذب، چگونگی تأثیر این روابط بین فردی را بر روی افراد بررسی می کنند. اینکه روابط نزدیک چقدر بر افراد تأثیر می گذارد، روابط بین فردی چقدر مهم است و چه عواملی باعث جذابیت  شود برخی از حوزه هایی است که روانشناسان اجتماعی عمبقاً بدان می نگرند.

جمع بندی ای سنج

در این مقاله سعی شد که حوزه های اصلی پژوهش در روانشناسی اجتماعی معرفی شود همانطور که گفته شد این حوزه ها شامل نگرش و تغییر آن، شناخت اجتماعی، خشونت و پرخاشگری، رفتار اجتماعی، پیشداوری و تبعیض، هویت فردی و اجتماعی،رفتار گروهی، نفوذ اجتماعی، روابط بین فردی و سایر حوزه ها می باشد.
با توجه به حوزه های معرفی شده، به کدام یک از این موارد بیشتر علاقه دارید؟ لطفا دیدگاه و نظرات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید