تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی روانشناسی اجتماعی

social psychology (ˈsōSHəl sīˈkäləjē)

روانشناسی اجتماعی مطالعه علمی است که به این موضوع می پردازد که  چگونه افکار، احساسات و رفتارهای افراد در برابر یک دیگر تغییر می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

همانطور که توسط گوردون آلپورت تعریف شده است به مطالعه چگونگی تأثیر افکار، احساسات و اعمال یک فرد در برابر فرد دیگر، روانشناسی احتماعی می گویند.

تفاوت روانشناسی اجتماعی  با رواشناسی شناختی در این است که  روانشناسی شناختی بیشتر به روندهای روانشناختی درونی تأکید دارد، در حالیکه روانشناسی اجتماعی بر عواملی که زندگی اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، تاکید دارد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مطالعه رفتار، نگرش فرد در جامعه

فرهنگ دهخدا

روانشناسی اجتماعی. [ رَ ش ِ ی ِ اِ ت ِ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) مطالعه ٔ رفتار از لحاظ رابطه ٔ ظاهری یا باطنی آن با رفتار دیگران است، یا چنانکه کلاین برگ می نویسد: «روانشناسی اجتماعی مطالعه ٔ فعالیت های فرد است، لیکن فعالیتهایی که از فعالیتهای افراد دیگر متأثر شده است»، و یابنا به عقیده ٔ آلپورت، «روانشناسی اجتماعی دانشی است که می کوشد دریابد و بیان کند که چگونه حضور واقعی یا خیالی یا ضمنی آدمیان دیگر، اندیشه و احساس و رفتار فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهد». بنابراین روانشناسی اجتماعی به مطالعه ٔ کشش اجتماعی و اجتماعی شدن تدریجی انسان و تشکیل شخصیت و اختلافات فردی و گروهی و تمایل اجتماعی یا شیوه ٔ رفتار اجتماعی و عقاید و نحوه ٔ انتقال افکار و احساسات می پردازد. (از روانشناسی اجتماعی تألیف علی محمد کاردان از انتشارات دانشگاه تهران ، مقدمه، ص ز).

wikipedia

روانشناسی اجتماعی مطالعه علمی است که به این موضوع می پردازد که  چگونه افکار، احساسات و رفتارهای افراد در برابر یک دیگر تغییر می کند. روانشناسان اجتماعی به طور معمول رفتار انسان را به عنوان یک نتیجه از رابطه بین وضعیت روانی و وضعیت اجتماعی فرد با مطالعه عوامل یا شرایطی که در آن رفتارها، اعمال و احساسات خاصی رخ می دهد، توضیح می دهند. بنابراین روانشناسی اجتماعی به چگونگی ساخت شناختی این احساسات، افکار، اعتقادات و اهداف مربوط می شود و اینکه این بازنمایی های ذهنی به نوبه خود بر تعاملات ما با دیگران تأثیر می گذارند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

شاخه ای از روانشناسی که به هر وجه وجود رفتار انسان که: روابط بین افراد را باهم، افراد را با گروه ها، موسسات اجتماعی و جامعه بطور کلی تمرکز می نماید. روانشناسی اجتماعی به مبادله ی آزاد عقاید، مدل ها و روش ها با علوم اجتماعی دیگر، بخصوص جامعه شناسی می پردازد.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه