تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
شناخت شخصیت از روی حالت دست مدت مطالعه: 8 دقیقه
ای سنج 11 شهریور 1402 مدت مطالعه: 8 دقیقه

شناخت شخصیت از روی حالت دست

متخصصان و صاحب نظران اخیرا مطالعاتی را در زمینه شخصیت شناسی و کشف ویژگی های شخصیتی از روی حالت و فرم دست انجام داده اند و بر این عقیده اند که با نگاه کردن به دست فرد مقابل می توان برخی از اسرار شخصیتی او را کشف کرد.

در این مقاله به بررسی شخصیت و ویژگی های شخصیتی افراد از روی حالت دستان و انگشتان آن ها خواهیم پرداخت.

 

شناخت شخصیت از روی قوی یا ضعیف بودن انگشتان

در نخستین گام باید متوجه دست غالب و قوی خود یا دیگران بشوید؛ عموم افراد یا چپ دست هستند و یا راست دست؛ کف دست و خود دست نشان دهنده ارزش کسب و کار و ویژگی های شخصیتی شما می باشد.
از روی انگشتات دست می توان به نگرش شما در مورد اطرافیان پی برد!

در گام دوم باید انگشتان دست را بررسی کرده و قوی یا ضعیف بودن آن را متوجه شوید؛ خم بودن انگشت، تکیه انگشت به دیگر انگشتان، ناتوانی در حرکت یا انجام دادن فعالیت نشان دهنده ضعف انگشت و صاف، کشیده و بلند بودن انگشت بیانگر قوی بودن آن است.

حال:

 • اگر انگشت قوی شما انگشت شست است، شما برای موفقیت در کار و حرفه خود تلاش زیادی می کنید.
 • اگر انگشت قوی شما انگشت سبابه است، شما فرد زیرکی هستید و به قدرت علاقه مندید.
 • اگر انگشت قوی شما انگشت میانی است، شما فردی با دانش، بصیرت هستید که بهره وری بالایی داشته و دیگران به شما اعتماد دارند.
 • اگر انگشت قوی شما انگشت حلقه یا انگشتری است، شما فردی هستید که به راحتی خودتان را بیان و ابراز می کنید و هنرمند می باشید.
 • اگر انگشت قوی شما انگشت کوچک است، شما مهارت های ارتباطی خوبی دارد و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید.
 • حال اگر دو انگشت شست و میانی شما قوی ترین انگشتان شما هستند، شما یک فرد کارآمد و مسئولیت پذیر هستید که به حرفه خود علاقه مندید و ضمن اهمیت دادن به دیگران خواسته های خود را دنبال می کنید.

شناخت شخصیت از روی فرم نوک انگشتان

به جزئیات دقت کنید؛ فرم نوک انگشتان خود را نگاه کنید: اگر:

 • نوک انگشتان شما گرد است؛ شما علاقه مند به صلح و آرامش می باشید و از مخالفت کردن با دیگران واهمه دارید.
 • نوک انگشتان شما مربعی و صاف است؛ شما فردی با ویژگی هایی همچون مرموز بودن، مغرور بودن می باشید؛ احساساتی هستید و از ریا و دروغ بیزارید. شما از انجام کارهای سخت لذت می برید و وقتی تصمیم می گیرید کاری انجام دهید تا آخر آن کار پیش می روید.
  کمک کردن به دیگران برای شما لذت بخش است؛ در برخورد اول کمی سرد به نظر می رسید اما شخصیت گرم و دوست داشتنی دارید.
 • اگر نوک انگشتان شما تیز است؛ شما علاقه مند به انجام فعالیت های عملی هستید و عمل گرا می باشید.

شناخت شخصیت از روی فرم انگشتان

شناخت شخصیت از روی شکاف میان انگشتان

شاید برای شما سوال شود که آیا می توان از شکاف میان انگشتان هم به شخصیت و ویژگی های شخصیتی افراد پی برد؛ باید بگوییم بله!

 • اگر فاصله میان انگشت میانی و حلقه زیاد باشد، دیگران نمی توانند به راحتی در شما نفوذ کنند و شما سخت تحت تاثیر قرار می گیرد.
 • اگر فاصله میان انگشت میانی و حلقه کم باشد، شما از قوانین پیروی می کنید و به انتظارات اجتماعی اهمیت می دهید.
 • اگر انگشتان دست شما از یکدیگر جدا باشند( با قرار دادن دست خود روی یک سطح صاف متوجه آن خواهید شد)، شما فردی مستقل، آزاد و علاقه مند به کشف تجربیات جدید هستید.
 • اگر انگشتان دست شما به یکدیگر نزدیک باشند، شما فردی محتاط، محافظه کار، کمی خود مختار و مراقب هستید.
 • اگر فاصله میان انگشت کوچک و انگشت حلقه زیاد باشد، شما از تصمیم گیری جدی اجتناب می کنید و صحبت های جدی را دوست ندارید، روابط کاری و خانوادگی روی شما تاثیر می گذارد.
 • اگر فاصله میان انگشت کوچک و انگشت حلقه متوسط باشد، شما یک فرد ماجراجو و در عین حال مستقل هستید که دوست دارید تجربیات جدید داشته باشید و به صورت مستقل فکر کنید.

 

شناخت شخصیت از روی فرم انگشت های دست

به فرم انگشتان خود دقت کنید؛ آیا انگشت شما صاف است، در قسمت بالای آن کمی کج و متمایل است یا برآمدگی هایی در سطح انگشتانتان وجود دارد؟

اگر انگشت شما صاف است:

 • قوی و مستقل بودن از ویژگی های اصلی شما است.
 • اغلب خلق و خویی غمگین دارید اما آن را از دیگران پنهان می کنید.
 • در ظاهر خود را فردی سخت و محکم نشان می دهید.
 • عادل، راستگو و مهربان می باشید.

اگر انگشت شما کمی متمایل و کج است:

 • شما فردی وفادار هستید
 • توانایی توجه و تمرکز بالایی دارید.
 • از آسیب دیدن می ترسید.

اگر انگشتان شما دارای برآمدگی است:

 • شما ماندن در حاشیه امن را ترجیح می دهید.
 • مهربان و دلسوز هستید.
 • از مخالفت با دیگران خوشتان نمی آید و در پذیرش نظرات دیگران ساده گیر هستید.
 • رفتار محترمانه ای با دیگران دارید.
 • برای شادی و خوشحالی دیگران تلاش می کنید.
 • از عصبانیت و پرخاشگری دوری می کنید.

شناخت شخصیت از روی فرم انگشتان دست

شناخت شخصیت از روی بلندی انگشت دست

کدام انگشت شما بلندتر است؟

اگر انگشت حلقه شما بلند ترین انگشت شما است:

 • شما توانایی کلامی بالایی دارید و از کلمات در موقعیت های مختلف به خوبی استفاده می کنید.
 • جذابیت ظاهری دارید.
 • باهوش هستید.
 • دلسوز دیگران هستید.
 • در شغل هایی که ارتباط آن با دیگران زیاد است یا نقش رهبری را باید بر عهده بگیرید، عملکرد خوبی دارید.
 • شما کاریزماتیک بوده و از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برید.
 • ریسک پذیر هستید و به راحتی تسلیم نمی شوید.
 •  

اگر انگشت سبابه بلند ترین انگشت شما است:

 • تمایل دارید خیلی سریع به اهداف خود برسید.
 • اعتماد به نفس بالایی دارید.
 • رهبری کردن و رهبر بودن را دوست دارید.
 • عملکرد جدی در کار دارید.
 • قابل اعتماد و با ادب هستید.
 • در میان دیگران شهرت دارید.
 • درون گرا می باشید.

اگر انگشت حلقه و سبابه شما به یک اندازه بلند است:

 • از بحث، درگیری و مناقشه دوری می کنید.
 • صلح طلب هستید و برای به دست آوردن صلح و آرامش تلاش می کنید.
 • مورد اعتماد دیگران هستید و دیگران در مورد راز های خود با شما صحبت می کنند.
 • اگر فردی از اعتماد و وفاداری شما سو استفاده کند، پرخاشگر می شوید.
 • به سازماندهی امور اهمیت زیادی می دهید.
 • شما عملکرد بالایی در مشاغل مشاور، مددکار اجتماعی یا پزشک دارید.

شناخت شخصیت از روی بلندی انگشت دست

شناخت شخصیت از روی فاصله بین انگشتان دست

اگر می خواهید در مورد نگرش و دیگر ویژگی های شخصیتی بدانید، به فاصله میان انگشتان نگاه کنید و برای اینکار دست خود را روی یک سطح صاف قرار داده و با حالتی آرام باز کنید؛ توجه کنید که نباید انگشتان خود را کش دهید.

 • اگر زاویه میان انگشت سبابه و شست شما 45 درجه باشد که این فاصله به انگشت سیاره مشتری شهرت دارد، شما قادر به حفظ تعادل میان نیازها و تمایلات خود هستید و می توانید با دیگران مشارکت خوبی داشته باشید.
 • اگر زاویه میان انگشت سبابه و شست شما کمتر از 45 درجه باشد، شما فردی محتاط، محافظه کار و خسیس هستید.
 • اگر زاویه میان انگشت سبابه و شست شما از 90 درجه بیشتر باشد، شما فردی بخشنده و مهربان هستید.

توجه داشته باشید میزان فاصله میان انگشتان بیانگر میزان مستقل بودن و متفکر بودن است.

شناخت شخصیت از روی حالت دست

به هنگام شخصیت شناسی بر اساس حالت دست باید به برخی نکات توجه داشت:

لرزش دست ها؛ دست های لرزان نشان دهنده مشکلات مختلفی همچون عوارض مصرف دارو، ابتلا به بیماری هایی مانند پارکینسون، افسردگی و... می باشد.

تغییر رنگ ناخن؛ اگر رنگ ناخن تغییر پیدا کند، نشانه ای از ابتلا به بیماری های کلیوی، ترشح هورمون های مختلف می شود. رنگ ناخن سیاه یکی از علائم ابتلا به سرطان پوست است.

دست های ضعیف؛ ضعف دستان می تواند به علت ابتلا به بیماری های قلبی باشد. اگر دست ها همراه ضعف، کبود یا سرد باشند، مراجعه به پزشک ضروری به نظر می رسد.

عرق کردن کف دست؛ می تواند به دلایل مختلفی همچون ابتلا به دیابت، قرار گرفتن در معرض یائسگی، تجربه اضطراب و استرس و غیره می باشد.

شناخت شخصیت از روی حرکات دست

 

 • اگر فرد دائما با انگشتر یا حلقه ازدواج خود بازی می کند، نشان دهنده عصبانی بودن یا ناراحتی او از یک موضوع می باشد.
 • اگر فرد فرد با دکمه پیراهن یا کراوات خود بازی می کند، یعنی می خواهد فرد مقابل را تحت تاثیر قرار دهد.
 • اگر فرد دائما دستانش را به سمت کنار یا جلو پرتاب می کند یعنی می خواهد عقایدش را به اجبار به دیگران تحمیل کند و بیانگر کمی پرخاشگری در او می باشد.
 • اگر فرد انگشتانش را بهم می فشارد یا روی سر و چانه قرار می دهد، بیانگر تفکر عمیق بوده یا منتظر خبر یا جواب خاصی می باشد.
 • اگر فرد دستانش را به پشت می برد یا پنهان می کند، عدم تمایل به برقراری ارتباط با دیگران را نشان می دهد و این حالت نشان دهنده مرموز بودن فرد می باشد.
 • اگر فرد با هر دو دستش دست می دهد و از دست چپ برای پوشاندن دست راست استفاده می کند، نشان دهنده تمایل به ایجاد صمیمیت می باشد.
 • اگر فرد محکم به شما دست می دهد، تمایل به نشان دادن شور و شوق و سلطه گری دارد.
 • اگر فرد دائما دستانش را در میان موهایش می کشد، نشان دهنده تردید در گفتن حرفی است یا اینکه فرد نمی داند چه چیزی قرار است بگوید.
 • اگر فرد دستانش را به صورت بی قرار تکان می دهد یا با چیزی مانند دکمه سرآستین بازی می کند، نشان دهنده تمایل فرد به جلب توجه می باشد.
 • اگر فرد دستانش را پشت سرش قلاب می کند، بیانگر غرور و تکبر و تمایل به تحت سلطه گرفتن دیگران است.
 • اگر فرد مشت پوشیده شده با دست باز دارد، سعی در پنهان کردن خشم دارد و می خواهد آرام بماند و خودش را کنترل کند اما ممکن است کنترلش را از دست بدهد و هر آن عصبانی شود و خشمش را نشان دهد.
 • اگر فرد حین دست دادن، شل دست می دهد، تمایل به نزدیکی و صمیمیت با دیگران ندارد؛ گاه شل دست دادن نشانه مطیع و تسلیم بودن است.
 • اگر فرد با انگشتانش بازی می کند یا آن ها را تکان می دهد یا با انگشتان ریتم می گیرد، بیانگر بیتابی و ناشکیبایی فرد است.
 • اگر فرد دستانش را روی زانو بگذارد و کف دستش به سمت بالا باشد، فرد گشاده رو و پذیرا است اما کف دست پایین نشانه ی فریب کاری و حیله گری است.
 • اگر فرد محکم دست می دهد و در این حین دستش را به صورتی خاص می چرخاند، که دست در بالا و کف دست در پایین قرار می گیرد، نشان دهنده تمایل فرد به برتری جویی است. این شیوه از دست دادن در دیپلمات ها و در شرایط سیاسی رایج و پرکاربرد است.
 • اگر فرد دستانش را به هم قفل می کند و شست چپ روی شست راست قرار می گیرد، فرد منطقی است و هرگز آنی و سرسری تصمیم نمی گیرد و به پیامدهای انتخابش آگاه است.
  این فرد دروغ دیگران را متوجه می شود و فریب دیگران را نمی خورد. این فرد علی رغم جدی بودن در جمع ها روحیه طنز دارد و دیگران را به شوخی و خنده وادار می کند. همچنین توانایی بالای این فرد در مدیریت رابطه عاشقانه ستودنی است.
 • اگر فرد دستانش را به هم قفل می کند و دو انگشت شست در راستای یکدیگر قرار می گیرد، این فرد اهمیت زیادی به جزئیات می دهد و استانداردهای بالایی برای خود دارد چرا که کمال گرا است. توانایی رهبری و مدیریت در ذات این فرد است و جز استعدادهای او می باشد.
  این فرد به نظرات دیگران اهمیت می دهد و بسیار صادق است.
 • اگر فرد به هنگام قفل کردن دستانش به هم شست راست روی شست چپ قرار بگیرد، نشان دهنده هوش هیجانی بالای فرد و تمایل او به برقراری ارتباط با دیگران است. این فرد قبل از تصمیم گیری خوب فکر می کند و همه جوانب را می سنجد. این فرد در روابط عاطفی به شریک زندگی خود توجه زیادی دارد و سعی می کند مسائل و مشکلات وی را حل کند.
 • اگر فرد با دستانش دستان شما را لمس می کند، محبت و علاقه اش را به شما نشان می دهد.
 • اگر فرد به هنگام صحبت کردن کف دستش را به سمت بالا می گیرد، نشان دهنده صراحت در رفتار فرد و به معنای پذیرش است. اگر فرد شانه هایش را بالا بیندازد به معنای تسلیم شدن یا اعتراف به ضعف خود یا اظهار بی اطلاعی می باشد.
 • اگر فرد به هنگام صحبت کردن کف دست هایش را به سمت پایین نگه می دارد، فرد اعتماد به نفس بالایی دارد، قدرت طلب بوده و به دنبال سلطه طلبی است.
 • اگر فرد دستانش را به پشت می برد و گره می کند، بیانگر اعتماد به نفس بالای فرد است.
 • اگر فرد مشتش را گره می کند، بیانگر عزم راسخ و گاه مضطرب بودن و نشان دادن خشم می باشد.
 • اگر فرد دستش را روی قلبش قرار می دهد، تمایل دارد که از سوی دیگران پذیرفته شود؛ فرد تمایل به نشان دادن خلوص نیت دارد.
 • اگر فرد دستش را به صورت ساطور در هوا تکان می دهد، نشان دهنده دیکتاتور بودن او می باشد. این فرد سخت تغییر می کند و کمی پرخاشگر است.
 • اگر فرد دائما با انگشت اشاره به دیگران اشاره می کند، لحن دستور گونه دارد و به نظر دیکتاتور می باشد. این حالت از دست بیانگر تکبر و غرور است و روشی برای نشان دادن عصبانیت است.
 • اگر فرد دائما دستانش را به یکدیگر می مالد، بیانگر انتظار وقوع رخدادی را داشتن است؛ همچنین این ژست حاکی از هیجان زیاد برای اتفاق افتادن یک رویداد یا استرس مثبت است.
 • اگر فرد نوک انگشتان دو دست را روی یکدیگر قرار می دهد، بیانگر اعتماد به نفس بالا و به خود متکی بودن می باشد.
 • اگر فرد دست به کمر می ایستد یعنی آماده است و تمایل به قدرت و برتری در او دیده می شود. همچنین او بر دیگران نظارت دارد.
 • اگر فرد دست در جیب است، بیانگر عدم علاقه و بی اعتمادی است؛ این فرد دوست ندارد افکارش را به دیگران نشان دهد.

 

شناخت شخصیت از روی انگشتان دست با توجه به انگشت کوچک

اگر نوک انگشت کوچک شما پایین تر از مفصل انگشت بعدی شما است:

 • شما فردی خجالتی و کم حرف هستید.
 • رویاپرداز هستید اما از دنبال کردن خواسته های خود می ترسید.
 • قلب بزرگ و روح مهربانی دارید.

اگر نوک انگشت کوچک شما با مفصل انگشت کناری در یک سطح می باشد:

 • شما فردی متعادل هستید.
 • به راحتی می توانید خشم خود را کنترل کنید.
 • خیلی دیر عصبانی می شوید.
 • شخصیت خونسردی دارید.
 • برای برقراری ارتباط با دیگران حتما باید خوب آن ها را بشناسید.

اگر نوک انگشت کوچک شما بالاتر از مفصل انگشت کناری می باشد:

 • شما جذاب و اجتماعی هستید.
 • برای رسیدن به اهداف خود سخت تلاش می کنید.
 • قابل اعتماد هستید و دوست دارید دیگران متوجه این موضوع شوند.
 • دوست دارید دیگران شما را جدی بگیرند.

اگر انگشت کوچک شما پایین تر از دیگر انگشتان می باشد:

 • شما در دنیای خواسته ها و آرزوهای خود زندگی می کنید.
 • برنامه های مختلفی برای زندگی خود دارید.
 • گاهی رویا پردازی مانع از زندگی در واقعیت می شود.

اگر انگشت کوچک با انگشت کناری هم ارتفاع و هم اندازه می باشد:

 • شما قدرت طلب هستید.
 • از ریاست کردن خوشتان می آید.
 • اراده زیادی دارید.

اگر انگشت کوچک شما صاف و به نسبت دیگر انگشتان باریک می باشد:

 • نویسنده و سخنران خوبی هستید.
 • به صحبت کردن علاقه مند می باشید.
 • هوش کلامی بالایی دارید.
 • ظرافت و تدبیر زیادی در کار دارید.

اگر انگشت کوچک شما کمی خمیده و متمایل می باشد:

 • شما صلح طلب هستید و از دعوا دوری می کنید.
 • شما به ایجاد آرامش علاقه مندید.
 • تعامل با دیگران برای شما لذت بخش است.

.شناخت شخصیت از روی انگشتان دست با توجه به انگشت کوچک

شناخت شخصیت از روی مشت کردن دست ها

اگر فرد به هنگام مشت کردن انگشتان، انگشت شستش رو و بالا قرار می گیرد:

 • پر انرژی است.
 • به دنبال کشف تجربیات و یادگیری دانش و مهارت جدید است.
 • به دنبال اهداف خود می باشد.
 • مهربان و خیرخواه است.
 • دیگران به این فرد اعتماد دارند و به او احترام می گذارند.

اگر فرد به هنگام مشت کردن انگشتان، انگشت شستش را به داخل می برد:

 • باهوش است.
 • علاقه مند به حرف زدن می باشد.
 • در دوست یابی ضعیف عمل می کند.
 • توانایی بالایی در ریشه یابی مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن دارد.
 • تیزبین، جزئی نگر و زیرک هستید.
 • انتظارات فرد از خودش زیاد است.

اگر فرد به هنگام مشت کردن انگشتان، انگشت شستش را روی دیگر انگشتان قرار می دهد:

 • عمل گرا هستید و در مسیر رسیدن به خواسته های خود جدی می باشید.
 • قدر و ارزش خودتان را می دانید.
 • ترس از شکست خوردن دارید و همین باعث می شود که گاه تصمیمات جسورانه نگیرید.
 • نیاز به تایید و تحسین دیگران دارید.
 • قابل اطمینان و راستگو هستید.
 • از دیگران حمایت می کنید.

اگر فرد به هنگام مشت کردن انگشتان، انگشت شستش رو به بالا قرار می گیرد:

 • متواضع و فروتن است.
 • همه فن حریف می باشد.
 • اهل کار و تلاش است.
 • دیگران شما را مشاور خوبی می دانند و از شما مشاوره می گیرند.
 • در انتخاب اطرافیان خود دقت بالایی دارید.

اگر فرد به هنگام مشت کردن انگشتان، انگشت شست روی بند سوم انگشت اشاره قرار می گیرد:

 • مهربان و سخاوتمند است.
 • به دیگران کمک می کند.
 • از خودش به نفع دیگران می گذرد.
 • اتفاقات مختلف را زیاد جدی نمی گیرد.
 • در مقابل دیگران علاقه خود را به فرد مقابل نشان نمی دهد.

شناخت شخصیت از روی مشت کردن دست

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
مرد آلفا چیست؟ 10 نشانه شخصیتی یک مرد آلفا
شخصیت شناسی از روی چشم
شناخت شخصیت افراد با گروه خونی
شناخت شخصیت از روی قد

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

 • آیا می توان از روی حالت دست به شخصیت افراد پی برد؟

  • بله نتایج مطالعات نشان می دهد که شخصیت شناسی از روی حالت دست ممکن است.
 • نوک انگشت گرد نشانه چیست؟

  • نوک انگشتان شما گرد است؛ شما علاقه مند به صلح و آرامش می باشید و از مخالفت کردن با دیگران واهمه دارید.
 • اگر انگشتان دست کمی متمایل و کج باشد، نشانه چیست؟

  • شما فردی وفادار هستید توانایی توجه و تمرکز بالایی دارید. از آسیب دیدن می ترسید.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

18 خرداد 1403 05:18

خیلی خوب بود دوست داشتم.