معنی صمیمیت

intimacy (ˈin(t)əməsē)

حالت داشتن رابطه شخصی نزدیک با کسی

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک حالت عاطفی شدید  بین فردی است. صمیمیت نشان دهنده ی روابط شخصی نزدیک و دوست داشتنی است ولازم است طرفین شناخت دقیق یا درک عمیقی از یکدیگر داشته باشند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

حالت داشتن رابطه شخصی نزدیک با کسی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-وضعیتی که در آن با کسی دوستی نزدیک دارید.

-چیزهایی که فقط توسط افرادی گفته می شود یا انجام می شود که رابطه نزدیک با یکدیگر دارند.

فرهنگ دهخدا

صمیمیت. [ ص َ می می ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) یگانگی. یک رنگی. یک دلی .

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

رابطه ای بین فردی است که شامل صمیمیت جسمی یا عاطفی است. ممکن است یک رابطه غیر جنسی نیز باشد که شامل رابطه عاطفی بین خانواده، دوستان، آشنایان یا همکاران شود.

واژه های مترادف در فارسی

دوستی، محبت، هم دلی، مهربانی

واژه های مترادف لاتین

chumminess, familiarity, friendship, good faith, heartiness, intimacy, sincerity, togetherness

واژه های متضاد در فارسی

دوری، رسمی بودن، عدم صمیمیت، انزوا طلبی

واژه های متضاد لاتین

Distance, aloofness, coldness, remoteness, coolness, reserve, insincerity

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات