تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی هوش هیجانی

emotional intelligence (əˈmōSH(ə)n(ə)l inˈteləjəns)

توانایی درک و کنترل احساسات خود، درک احساسات دیگران و واکنش به آنها به روشی مناسب

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

توانایی ادراک، بیان و مدیریت احساسات خود و دیگران.

نوعی هوش که شامل توانایی پردازش اطلاعات عاطفی و استفاده از آنها در استدلال و سایر فعالیتهای شناختی است که توسط روانشناسان آمریکایی پیتر سالووی (1958) و جان دی مایر (1953) پیشنهاد شده است. طبق مدل مایر و سالووی 1997، این چهار توانایی را در بر می گیرد: درک و ارزیابی دقیق احساسات؛ برای دستیابی و برانگیختن احساسات وقتی شناخت را تسهیل می کنند. درک زبان عاطفی و استفاده از اطلاعات عاطفی؛ و تنظیم احساسات خود و دیگران برای تقویت رشد و رفاه. ایده های آنها در کتاب پرفروش روانشناس و روزنامه نگار علوم ایالات متحده، دانیل جی گلمان (1946)، که او همچنین تعریف را تغییر داده و شامل بسیاری از متغیرهای شخصیتی شد، رواج یافت.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-توانایی درک نحوه احساس و واکنش افراد و استفاده از این مهارت برای قضاوت های خوب.

-توانایی درک و کنترل احساسات خود، و درک احساسات دیگران و واکنش به آنها به روشی مناسب

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-توانایی درک احساسات شما و سایر افراد و رفتار مناسب در موقعیت های مختلف.

- ظرفیت آگاهی، کنترل و ابراز احساسات و مدیریت مناسب روابط بین فردی و منطقی.

فرهنگ روانشناسی آکسفورد(ODP)

هوش هیجانی از نظر تاریخی  به عنوان مجموعه ای از چهار توانایی مرتبط به هم متمرکز بر پردازش اطلاعات عاطفی تعریف می شود. این چهار توانایی شامل: الف) درک احساسات، (ب) استفاده از احساسات برای تسهیل فعالیت های شناختی، (ج) درک احساسات، و (د) مدیریت احساسات در خود و سایر افراد است. هوش هیجانی بهتر است به عنوان مجموعه ای از توانایی ها با استفاده از وظایف به جای مقیاس های خود داوری سنجیده شود.

فرهنگ دهخدا

هوش هيجانی هوشی است كه در محيط های باز و در شرايط مختلف جسمی روحی روانی آزموده می شود. هوشی كه در طول تاريخ مصلحان، نخبگان اجتماعی را از نخبگان علمی متمايز می نمايد. هوشی كه می تواند خرد را در مسير درست هدايت كند .

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

هوش هیجانی یک مدل فکری است که ادعا می کند برای موفقیت، افراد باید بتوانند احساسات خود را بشناسند. آنها همچنین باید بتوانند احساسات افراد دیگر و گروه های افراد دیگر را حدس زده و تحت تأثیر قرار دهند.

واژه های مترادف در فارسی

توانایی درک هیجان، توانایی درک احساسات، ظرفیت درک هیجان و احساسات، توانایی کنترل هیجان و احساسات

واژه های مترادف لاتین

Knowledge/ understanding/ information/ expertise/ awareness/ sensitivity/ consciousness/ lore

واژه های متضاد در فارسی

ناتوانی در درک هیجان و احساسات، عدم کنترل بر هیجان و احساس، عدم ظرفیت درک هیجان و احساسات

واژه های متضاد لاتین

lack of attention/ lack of heed/ insensitivity/ Coldness/ thoughtlessness /callousness /selfishness /tactlessness

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات