تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.
مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ESTJ ها را بیشتر بشناسیم

افراد با تیپ شخصیتی ESTJ منظم، صادق، فداکار و با وقار هستند و سعی می کنند کارهایی را انجام دهند که فکر می کنند درست و از نظر اجتماعی قابل قبول است. مردم برای راهنمایی و مشاوره به ESTJ ها مراجعه می کنند و یک فرد ESTJ همیشه خوشحال است که برای کمک به آنها مراجعه شده است. ESTJ ها الگو بودن و سازماندهی رویدادهای اجتماعی را دوست دارند و از اینکه گروه ها و خانواده ها را دور هم جمع می کنند، لذت می برند.

آیا تمایل دارید که از یک ESTJ بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESTJ می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید