هدر تبلیغاتی شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل
هدر تبلیغاتی شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل
مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 آذر 1399 مدت مطالعه: 1 دقیقه

سندروم ایمپاستر چیست؟

سندرم ایمپاستر (Impostor) یک الگوی روانشناختی است که در آن فرد به توانایی ها، استعدادها یا موفقیت های خود شک می کند و از اینکه شایستگی های او دروغین و تقلبی باشد در هراس است. در این اختلال افراد با وجود شواهد خارجی در مورد صلاحیت شان، هنوز بر این باورند که موفقیت های آن ها غیر واقعی است و لیاقت آن را ندارند. به نظر می رسد کسانی که سندروم ایمپاستر دارند به اشتباه عملکرد خود را ناشی از شانس دانسته یا آن را نتیجه غلو دیگران می دانند. 

در این اختلال جنبه های ترس عبارتند از: ترس از قضاوت، ترس از ادامه موفقیت و ترس از توانمند بودن است. سندروم یا پدیده ایمپاستر را می توان با شش بعد زیر تشخیص داد: 

چرخه ایمپاستر یا فریب
نیاز به خاص یا بهترین بودن
ویژگی های سوپرمن بودن
ترس از شکست
انکار توانایی ها
ترس و گناه نسبت به موفقیت

دیدگاه شما در رابطه با سندروم اینپاستر چیست؟ آیا شما هم از موفقیت در هراس هستید؟ نظرات ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید