تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی درمانگر

therapist (ˈTHerəpəst)

متخصصی که نوع خاصی از بیماری یا مشکل را درمان می کند یا از نوع خاصی از درمان استفاده می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فردی که برای درمان اختلالات روانی یا جسمی یا بیماری ها یک یا چند نوع درمان را آموزش دیده و تمرین می کند. در زمینه بهداشت روان، این اصطلاح اغلب به طور مترادف با روان درمانگر استفاده می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-متخصصی که نوع خاصی از بیماری یا مشکل را درمان می کند یا از نوع خاصی از درمان استفاده می کند.

-فردی که بیماری روانی را با بحث در مورد مشکلات کسی با آنها به جای دادن دارو به آنها معالجه می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-کسی که وظیفه اش درمان نوع خاصی از بیماری ذهنی یا جسمی یا ناتوانی است، معمولاً با نوع خاصی از درمان

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

درمانگر. برچسبی کلی برای هر فرد آموزش دیده و فعال در درمان بیماری ها یا سایر حالات نابهنجار

واژه های مترادف در فارسی

طبیب، دکتر، شفا دهنده

واژه های مترادف لاتین

curer, healer, medicinal

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات