تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

پست وبلاگی
استرس های زندگی و چگونگی مقابله انسان با آن مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 24 تیر 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

استرس های زندگی و چگونگی مقابله انسان با آن

استرس های زندگی

در انسان، عوامل شدید و گذرا مانند آزمون های نهایی، محرومیت از خواب، و شرایط مزمن مانند طلاق و سوختگی بر پاسخ ایمنی تاثیر می گذارند.

افسردگی، خشم و اضطراب نیز بر سیستم ایمنی اثر می گذارد. محققان بالینی اخیرا بیماری هایی را کشف کرده اند که به نظر می رسد به دلیل تعامل بین عوامل روانی و فیزیکی است. تنش مزمن به طور چشمگیری بر بسیاری از سیستم های ایمنی بدن، درک و پاسخ به استرس روانی تاثیر می گذارد.

در مطالعات ساختاریافته پژوهشگران حوزه روانشناسی، “عوامل روانشناختی بر شرایط پزشکی” حائز اهمیت است که در آن عوامل روانشناختی می تواند نشانه های روانشناختی، رگه های شخصیت، سبک های مقابله ای یا هر عامل دیگری باشد.

همچنین پزشکان اختلالات روانی-فیزیولوژیکی را در رابطه با سیستم های بدن مختلف که تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته اند، بررسی می کنند. شایع ترین اختلالات گزارش شده زخم معده، تنگی نفس، سردرد مزمن، فشار خون بالا و اختلالات قلبی-عروقی است.

در سال های اخیر چندین اختلال روانی-فیزیولوژیکی جدید شناسایی شده است. از جمله عفونت های ناشی از ویروس و باکتری و همچنین سایر مشکلات در حوزه سلامت، به میزان بالای استرس مربوط می شود. محققان “سیستم ایمنی” بدن را به عنوان کلید این اتصالات مورد توجه قرار داده اند و در این حوزه محدوده مطالعه “ایمنی نوروپسیتی” را گسترش داده اند. سیستم ایمنی بدن متشکل از لنفوسیت ها و سلول های دیگر است که آنتی ژن هایی نظیر باکتری ها، ویروس ها و دیگر مهاجمان را دفع می کنند.

استرس می تواند مانع فعالیت لنفوسیت ها باشد و بنابراین توانایی سیستم حمایتی را برای محافظت از خود در برابر بیماری کاهش می دهد. پاسخ بدن به این تنشها اغلب نشانه هایی از قبیل اسهال، سرگیجه، عرق بیش از حد، تشدید رفلکس، افزایش فشار خون، انقباض پیوندی، بی حسی، لرزش، اختلالات معده، ناهنجاری دفع ادراری را ایجاد می کند.

در انسان، عوامل شدید و گذرا مانند آزمون های نهایی، محرومیت از خواب، و شرایط مزمن مانند طلاق و سوختگی بر پاسخ ایمنی تاثیر می گذارند. افسردگی، خشم و اضطراب نیز بر سیستم ایمنی اثر می گذارد. محققان بالینی اخیرا بیماری هایی را کشف کرده اند که به نظر می رسد به دلیل تعامل بین عوامل روانی و فیزیکی است. تنش مزمن به طور چشمگیری بر بسیاری از سیستم های ایمنی بدن، درک و پاسخ به استرس روانی تاثیر می گذارد.

در مطالعات ساختاریافته پژوهشگران حوزه روانشناسی، “عوامل روانشناختی بر شرایط پزشکی” حائز اهمیت است که در آن عوامل روانشناختی می تواند نشانه های روانشناختی، رگه های شخصیت، سبک های مقابله ای یا هر عامل دیگری باشد.

همچنین پزشکان اختلالات روانی-فیزیولوژیکی را در رابطه با سیستم های بدن مختلف که تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته اند، بررسی می کنند. شایع ترین اختلالات گزارش شده زخم معده، تنگی نفس، سردرد مزمن، فشار خون بالا و اختلالات قلبی-عروقی است.

در سال های اخیر چندین اختلال روانی-فیزیولوژیکی جدید شناسایی شده است. از جمله عفونت های ناشی از ویروس و باکتری و همچنین سایر مشکلات در حوزه سلامت، به میزان بالای استرس مربوط می شود. محققان “سیستم ایمنی” بدن را به عنوان کلید این اتصالات مورد توجه قرار داده اند و در این حوزه محدوده مطالعه “ایمنی نوروپسیتی” را گسترش داده اند.

سیستم ایمنی بدن متشکل از لنفوسیت ها و سلول های دیگر است که آنتی ژن هایی نظیر باکتری ها، ویروس ها و دیگر مهاجمان را دفع می کنند.

استرس می تواند مانع فعالیت لنفوسیت ها باشد و بنابراین توانایی سیستم حمایتی را برای محافظت از خود در برابر بیماری کاهش می دهد. پاسخ بدن به این تنشها اغلب نشانه هایی از قبیل اسهال، سرگیجه، عرق بیش از حد، تشدید رفلکس، افزایش فشار خون، انقباض پیوندی، بی حسی، لرزش، اختلالات معده، ناهنجاری دفع ادراری را ایجاد می کند.

برای اینکه بدانید سبک مقابله با استرس شما چگونه است، می توانید تست سبک های مقابله با استرس را انجام دهید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید