تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی متغیر

variable (ˈverēəb(ə)l)

وضعیت، تعداد یا کمیتی که می تواند حالت ها یا مقادیر مختلفی به خود بگیرد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک شرایط در یک آزمایش یا یک ویژگی شخص یا شی که می تواند دسته ها، سطوح یا مقادیر مختلفی به خود بگیرد و می تواند کمی (اندازه گیری) شود. به عنوان مثال، نمرات آزمون و امتیازات تعیین شده توسط داوران متغیر هستند. انواع مختلفی از متغیرها وجود دارد، از جمله متغیرهای طبقه ای، متغیرهای وابسته، متغیرهای مستقل، واسطه ها، تعدیل کنندگان و متغیرهای تصادفی.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

وضعیت، تعداد یا کمیتی که می تواند متفاوت باشد یا متنوع باشد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-تعداد، مقدار یا وضعیتی که می تواند تغییر کند.

-به احتمال زیاد تغییر می کند، یا تغییر یا تفاوت را به عنوان یک ویژگی نشان می دهد.

-تعداد، مقدار یا وضعیتی که می تواند چیزی را به طرق مختلف تغییر داده و تحت تأثیر قرار دهد.

فرهنگ دهخدا

متغیر. [ م ُ ت َ غ َی ْ ی ِ ] (ع ص ) برگردنده از حال خود. (آنندراج ). دگرگون شده و از حال خود برگردیده. برگردیده از حالی به حالی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). بگردانیده. بگشته. بگردیده. دیگرگون شده. گردان. گردیده. گشته. برگشته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): علامت کژی باطن او آن است که متلون و متغیر پیش آید. (کلیله و دمنه ). || بی قرار وناپایدار. || مخالف و نامناسب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). || آشفته و مضطرب و سرگردان و سرگشته و پریشان و حیران. (ناظم الاطباء). - متغیرحال؛ دگرگون حال: چرا چنین متغیرحالی . (انیس الطالبین ص 160). || علامت یا عبارتی که می توان از نظر عددی مقادیر مختلفی به آن نسبت داد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ). (در اصطلاح ریاضی )، (الف ) کمیتی است که بتواند جمیع مقادیر واقع بین دو مقدار معین یا بعضی از مقادیر واقع بین دو مقدار را دارا بشود.

wikipedia

در علم و تحقیقات، صفت ویژگی یک شی (شخص، چیز و غیره) است. صفات با متغیرها ارتباط نزدیک دارند. متغیر مجموعه ای منطقی از صفات است. متغیرها می توانند "متفاوت" باشند، به عنوان مثال زیاد یا کم باشند. میزان بالا یا پایین بودن آن توسط مقدار صفت تعیین می شود در حالی که یک ویژگی اغلب بصری است ، متغیر روشی عملیاتی است که در آن یک ویژگی برای پردازش بیشتر داده نمایش داده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

آنچه تغییر می یابد؛ آنچه با گذشت زمان مستعد کاهش یا افزایش است. هرچند متغیر به طور عمده چیری تصور می شود که متحمل تغییر می گردد. به عبارت دقیق؛ یک انتراع، مقدار یا کیفیت است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه