تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی رویداد

event (əˈvent)

هر واقعه یا پدیده ای که یک آغاز مشخص و یک پایان مشخص داشته باشد و باعث ایجاد تغییر شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هر واقعه یا پدیده ای که یک آغاز مشخص و یک پایان مشخص داشته باشد و باعث ایجاد تغییر شود.

-در نظریه احتمال، هر چیز قابل شمارشی است که می توان گفت ناشی از یک تلاش در یک آزمایش تصادفی است. به عنوان مثال، هنگامی که یک تاس انداخته شود، می توانند شامل هر یک از شش عدد مفرد یا زوج و هر عدد فرد باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-اتفاقی که می افتد، مخصوصاً اتفاق مهمی

-یک مناسبت عمومی یا اجتماعی برنامه ریزی شده

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-هر اتفاقی که می افتد، مخصوصاً اتفاق مهم یا غیر عادی

-یک رویداد مانند مسابقات است.
-فعالیتی که برای هدفی خاص برنامه ریزی شده است و معمولاً در برگیرنده افراد زیادی است، به عنوان مثال یک جلسه، مهمانی، نمایشگاه تجاری یا کنفرانس

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

واقعه، رویداد، پدیده. هر چیزی که آغازی دارد و پایانی و قابل تشخیص به عنوان یک تغییر می باشد.

واژه های مترادف در فارسی

واقعه، اتفاق، مناسبت، پیشامد، رخداد

واژه های مترادف لاتین

episode, event, occasion, occurrence

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه