معنی شیوع

prevalence (ˈprev(ə)ləns)

شیوع نسبت جمعیتی است که در یک بازه زمانی مشخص دارای ویژگی خاصی هستند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

تعداد کل یا درصد موارد (به عنوان مثال بیماری یا اختلال) در یک جمعیت و در یک زمان خاص (شیوع نقطه ای) یا در طی یک دوره زمانی خاص (شیوع دوره ای).

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

این واقعیت که چیزی در یک زمان یا مکان خاص وجود دارد یا بسیار رایج است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

این واقعیت که چیزی بسیار معمول است یا اغلب اتفاق می افتد.

فرهنگ دهخدا

شیوع. [ش ُ] (ع اِمص، اِ) اشتهار و شهرت و پراش. آشکارا شدن خبر. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (دهار). آشکارا شدن .(ترجمان القرآن جرجانی ص 63).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

شیوع در اپیدمیولوژی، نسبت جمعیت مشخصی است که در یک زمان خاص تحت تأثیر یک بیماری پزشکی قرار دارند. این ماده با مقایسه تعداد افراد مبتلا به این بیماری با تعداد کل افراد مورد مطالعه بدست می آید و معمولاً به صورت کسری، درصدی یا تعداد موارد در هر 10000 یا 100000 نفر بیان می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

در همه گیر شناسی به تعداد موارد موجود یک اختلال یا بیماری در جمعیتی معین اطلاق می شود.

موسسه بین المللی سلامت روان

شیوع نسبت جمعیتی است که در یک بازه زمانی مشخص دارای ویژگی خاصی هستند.

واژه های مترادف در فارسی

اشاعه، پراکندگی، سرایت، نشر، اشتهار، تداول، گسترش

واژه های مترادف لاتین

commonness, frequence, frequency, frequentness

واژه های متضاد در فارسی

کمبود، نادر، غیر معمول

واژه های متضاد لاتین

infrequence, infrequency, rareness, uncommonness, unusualness

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات