معنی حاد

acute (əˈkjuːt)

در ارتباط با بیماری یا علائم بیماری به شروع ناگهانی و سیر نسبتا کوتاه اطلاق می شود.

معنی کلمه حاد در انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-نشان دهنده شرایط یا علائمی است که به طور ناگهانی ظاهر می شوند، کوتاه مدت هستند و اغلب از شدت زیادی برخوردار هستند.
-بلند، تیز یا بسیار حساس (به عنوان مثال شنوایی زیاد).

معنی کلمه حاد در فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-بسیار جدی یا دشوار
-یک بیماری حاد بیماری است که به سرعت جدی و خطرناک می شود

معنی کلمه حاد در فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-هنگامی که یک وضعیت بد حاد باشد، باعث ایجاد مشکلات جدی یا آسیب می شود.
-درد حاد یا بیماری به سرعت بسیار جدی می شود.

معنی کلمه حاد در فرهنگ دهخدا

حاد. [حادد] (ع ص) ذلق. بُرنده. تیز. سرتیز. نوک تیز، چون کارد و نشگرده و امثال آن.

معنی کلمه حاد در فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حاد، شدید، در ارتباط با بیماری یا علائم بیماری به شروع ناگهانی و سیر نسبتا کوتاه اطلاق می شود. برخی از بیماری ها یا سندروم ها مرحله ای حاد دارند که اهمیت خاصی دارد. اینگونه موارد در متن بیماری های مربوطه شرح داده شده اند.

معنی کلمه حاد در ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

یک بیماری اخیراً کوتاه مدت

واژه های مترادف در فارسی

وخیم، شدید

واژه های مترادف لاتین

consuming, crucial, desperate, dire, drastic, excruciating, hot, incisive, intense,

واژه های متضاد در فارسی

ملایم، سبک

واژه های متضاد لاتین

light, moderate, soft

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات