پست وبلاگی
هنر حل مسئله مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 27 بهمن 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

هنر حل مسئله

دلیل بسیاری از تعارضاتی که چه در روابط عاطفی چه کاری و چه دوستانه رخ می دهد، عدم آگاهی طرفین از حل مسئله است.
بسیاری از اوقات افراد نسبت به اعتقادات خود تعصب فراوان داشته و حاضر نیستند که آن ها را به چالش بکشند.
بعضی وقت ها افراد شناخت درستی از هدف مذاکره ندارند و این موضوع نیز سبب می شود تا بحث به طرق مختلف از سیر اصلی خود منحرف شده و ما در انتها قادر به نتیجه گیری مناسب نباشیم.
هدف از نتیجه گیری مناسب لزوما این نیست که نتیجه ای که مطلوبتان است، کسب شود بلکه منظور آن است که ما قادر باشیم تا پس از یک گفتگو بتوانیم مقصود فرد مقابل را درک کرده و به یک تصمیم عملی دست یابیم؛ حال امکان دارد آن تصمیم برای ما دوست داشتنی نباشد اما در آن زمان بهترین رویکردی باشد که می توان در پیش گرفت.

حل مساله

حل مسئله

چگونه گفتگو هایمان را با هنر حل مسئله پیش ببریم:
۱-ابتدا سعی کنید مسئله ی مورد نظر را شفاف و کامل تعریف کنید. این مسئله ممکن است یک مشاجره ی خانوادگی باشد یا یک اختلاف نظر کاری با مدیر خود که لازم است درباره ی آن مسئله با وی صحبت کنید.
۲-تعیین راه حل
در این مرحله، خلاقیت اهمیت بسیار زیادی دارد. شما باید توجه داشته باشید که اغلب باید چند راه در ذهن خود داشته باشید که اگر در مرحله ی عمل هر کدام از آن ها مطلوب نبودند، راه کار های جدید را جایگزین کنید.

هنر حل مساله
۳-انجام راه کارهای تدوین شده و بازبینی آن ها
در این مرحله راه حل های گردآوری شده را انجام داده و به پیامد های آن توجه خواهیم کرد و بررسی که می کنیم که کدام یک نیاز ما را به شیوه ی مناسب تری رفع می کند.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید