تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

پست وبلاگی
تعمیم افراطی چیست؟ مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 22 آبان 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

تعمیم افراطی چیست؟

ما در روز های گذشته بحثی با عنوان “چرا عصبانی می شویم؟” را با یکدیگر آغاز کردیم و گفتیم که پنج فکر اصلی در بروز این اتفاق سهیم می باشند. سپس به بیان اولین فکر یعنی ” فاجعه سازی” پرداختیم. حال در این مقاله قصد داریم تا به توضیح دومین تفکر یعنی ” تعمیم افراطی” بپردازیم.

حتما تا به حال این مسئله برای شما پیش آمده است هنگامی که در حال رانندگی بودید، با چراغ راهنمایی که تازه قرمز شده است، مواجه شده و با خود بگویید “چرا من همیشه به چراغ قرمز برخورد می کنم؟”. اگرچه که ممکن است  شما با چراغ های قرمز زیادی برخورد کرده باشید اما  امکان ندارد همه ی چراغ های راهنمایی که با آن مواجه شده اید، قرمز بوده باشند!

مثالی که زده شد، یکی از نمونه های تعمیم افراطی است.

تعمیم افراطی

افراد در زندگی روزمره ی خود در بسیاری از زمان ها، دست به انجام این کار می زنند. برای مثال در گفتگو های خود از کلماتی مانند” همه”،” هیچ”، “همیشه”، “هیچ کس” استفاه می کنند. بررسی این الگوها بسیار حائز اهمیت می باشند؛ زیرا هنگامی که فرد از آن ها استفاده می کند، به جای آن که به واقعیت موجود توجه داشته و به آن پاسخ دهد، مطابق الگو های غیر واقعی ذهن خود، قضاوت کرده و عمل می کند.

فرض کنید شما یک جلسه ی مهم دارید و دیر به محل ملاقات می رسید. در راهرویی که اتاق محل ملاقات شما قرار دارد، افراد بسیار آرام راه می روند و این مسئله شما را عصبی کرده است. بله این موضوع ناراحت کننده است اما اگر شما با خود بگویید”چرا همه ی آدم ها انقدر  آرام راه می روند” به احتمال زیاد، عصبانیت خیلی بیشتری را تحمل می کنید؛ زیرا شما در این زمان تنها از گروه کوچکی که در مقابلتان هستند، ناراحت نشده اید، بلکه همه ی افراد شما را عصبانی کرده اند!

استفاده از این عبارات سبب می شوند تا ما با شدت بیشتری عصبانی شده و خشم خود را از راه های ناسالم تری ابراز کنیم.

پس چه کاری باید در آن زمان ها انجام دهیم؟ در این  قسمت من چند راه حل را به شما ارائه می دهم.

تعمیم افراطی

۱-هنگامی که در حال استفاده ی از کلماتی مانند “همیشه”، “هیچ کس” و… هستید، یک لحظه توقف کنید و به این  بیندیشید که آیا واقعا چیزی که فکر می کنید درست است یا صرفاً یک برداشت دور از واقعیت می باشد؟

۲-سعی کنید از کلمات جزئی تر برای بیان منظور خود استفاده کنید؛ مثلاً به جای اینکه بگویید “او هیچ وقت ظرف ها را نمی شوید”، بگویید” او اغلب ظرف ها را نمی شوید.”

۳-به تفاوت های موقعیت ها توجه داشته  باشید؛ مثلاً درک کنید که اگر امروز قرارتان به هم خورده است، به دلیل منطقی این اتفاق رخ داده است.

۴-تمرین کنید. تغییر نیازمند تلاش مداوم است.

 

 

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید