تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی تفسیر

Interpretation (ɪnˌtɜːrprəˈteɪʃn)

در روان درمانی، توضیحات درمانگر از نظر اصطلاحاتی مربوط به مشکلات، رفتارها یا احساسات درمانجو است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

در روان درمانی، توضیحات درمانگر از نظر اصطلاحاتی مربوط به مشکلات، رفتارها یا احساسات درمانجو است. تفسیر معمولاً براساس چارچوب مفهومی یا مدل پویای درمان خاص است. به عنوان مثال، در روانکاوی، تحلیلگر از ساختارهای تئوری روانکاوی برای تفسیر تجربیات اولیه بیمار، رویاها، دفاع از شخصیت و مقاومت وی استفاده می کند. اگرچه این تفسیر تقریباً در همه اشکال درمانی وجود دارد، اما این یک مرحله مهم رویه ای در روانکاوی و سایر اشکال روان درمانی روان پویایی است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

روش خاصی که در آن چیزی درک یا توضیح داده می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

توضیح یا نظر در مورد معنای چیزی.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

در روانکاوی؛ روانکاو تعابیری برای رویدادهای روانشناختی بیمار ارائه می کند، که قبلا برای او نه مفهوم بوده است نه با معنی. انتقال چهارچوب عطف عمده برای تعبیر است. تعابیر باید به موفع ارائه شوند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات