تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

معنی دقت

accuracy (ˈækjərəsi)

حالت دقیق یا صحیح بودن توانایی انجام کاری با مهارت و بدون اشتباه

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-عدم وجود خطا یا تحریف در اندازه گیری؛ هرچه اندازه گیری دقیق تر باشد، اندازه گیری به امتیاز واقعی فرد نزدیکتر است.

-معیاری از عملکرد یک کار، به طور کلی به عنوان درصد پاسخ های صحیح تعریف می شود.

-صحت یا دقت کلی.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-حالت دقیق یا صحیح بودن توانایی انجام کاری با مهارت و بدون اشتباه

-درجه دقیق یا صحیح اندازه گیری،  محاسبه و ...

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-دقیق یا صحیح بودن

-توانایی انجام کاری بدون اشتباه

فرهنگ دهخدا

دقت. [دِق ْ ق َ] (از ع ، اِمص) دقه. باریک شدن. (ترجمان القرآن جرجانی). باریکی. (یادداشت مرحوم دهخدا). ظرافت و نازکی و باریکی از هر چیز ودشواری. (ناظم الاطباء). نازکی. (فرهنگ فارسی معین): قَصفة؛ دقت ارطی و تنکی آن. (از منتهی الارب). || نرمی. (فرهنگ فارسی معین). || باریک بینی. (یادداشت مرحوم دهخدا). نکته بینی. (ناظم الاطباء). نازک اندیشی. توجه کامل.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در یک سری اندازه گیری ها، دقت نزدیکی اندازه گیری ها به یک مقدار معین است، در حالی دقت، نزدیکی اندازه گیری ها به یکدیگر است.

واژه های مترادف در فارسی

تیزنگری، ریزبینی، باریک بینی، موشکاف

واژه های مترادف لاتین

accurateness, attention, care, carefulness, cautiousness, closeness, discretion, exactitude, exactness, fidelity, intentness, justness, niceness, nicety, notice, particularity, preciseness, precision, thoroughness, veracity, wariness

واژه های متضاد در فارسی

عدم صحت، عدم دقت، بی دقتی

واژه های متضاد در انگلیسی

coarseness, impreciseness, imprecision, inaccuracy, inexactitude, inexactness

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات