پست وبلاگی
تاثیر تمایز احساسات بر کاهش ابتلا به افسردگی مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 01 مهر 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

تاثیر تمایز احساسات بر کاهش ابتلا به افسردگی

فرض کنید مسئله ای باعث ناراحتی تان شده است و همان لحظه از شما خواسته می شود تا احساس خود را بیان کنید؛ چگونه به آن سوال پاسخ خواهید داد؟
نگاه افراد به تجربه ی عاطفی شان متفاوت است. وقتی از آنها سوالی درباره ی احساساتشان می کنیم، برخی ممکن است بگویند ناراحت هستند، بعضی ممکن است بگویند غمگین و ناراحت هستند؛ عده ای دقیق تر به بیان احساس خود می پردازند، مثلاً پاسخ می دهند که احساس غم، ناامیدی، حسادت و چند احساس دیگر را تجربه می کنند.
توانایی ما در تفکیک احساساتمان چقدر است؟ تحقیقات نشان داده است توانمندی  ما در این کار چه در شناسایی احساسات و چه در مدیریت آنها، پیامد های گوناگونی دارد. در افرادی که مدت زیادی را به تفکر درباره ی احساسات خود اختصاص می دهند، توانایی تفکیک احساسات تاثیر قابل توجهی بر ابتلای آنها به بیماری افسردگی دارد.
تفکر دائمی بر روی عواطف ، سبب توجه بیش از اندازه به تفکرات منفی شده و نوشخوار فکری و کاهش توانایی حل مسئله می شود. این فرآیند احتمال ابتلای افراد به افسردگی را افزایش می دهد.
 
افسردگی

افسردگی

افرادی که توانایی بیشتری در تمایز قائل شدن بین احساسات خود دارند، تغییرات احساسات خود را نیز سریع تر متوجه می شوند. برای مثال ممکن است بیماران هنگامی که در چرخه ی نوشخوار فکری، گیر می کنند تنها احساس ناراحتی و غم داشته و نتوانند از این چرخه خارج شوند؛ اما در همین شرایط گروهی دیگر که می دانند به جز غم و اندوه، دارای احساساتی مثل حسادت و ناامیدی نیز هستند، گرچه این آگاهی تاثیری بر غم و اندوهشان ندارد اما شناخت احساس حسادت و نا امیدی شان سبب می شود تا بهتر عمل کرده و آن غم و اندوه بی دلیل کاهش پیدا کند؛ همچنین اقداماتی جهت مدیریت حسادت و نا امیدی خود انجام دهند.
افسرده
در تحقیقی  دیگر که حدود شش ماه بر روی افراد صورت گرفت، توضیح داد اشخاصی که تمایل به نوشخوار فکری داشته و از قدرت تفکیک احساسات کم تری برخوردار هستند، بعد از مدتی علائم افسردگی را به طور قابل توجهی بیشتر از افرادی که به نوشخوار فکری می پرداختند اما توانایی بالایی در تمایز احساسات خود داشتند، نشان دادند؛ این تحقیق مجدداً این فرضیه را که تفکیک احساسات نوعی مکانیزم مقابله ای جهت کنترل شرایط نامطلوب می باشد را تایید کرد.
خبر خوب این است که شناسایی و تمایز بین احساسات یک مهارت بوده و شما می توانید آن را به دست آورید؛
به عنوان یک تمرین سعی کنید یک لیست کامل از احساسات را بنویسید و دفعه ی بعد که به فکر فرو رفتید، به آن لیست نگاه کرده و عواطف گوناگونی که تصور می کنید در آن لحظه تجربه می کنید را مشخص کنید.
تجربه ی این کار حتی برای یک بار به شما نشان خواهد داد که تجربه ی عاطفی شما بسیار غنی تر از آن چیزی است که خود تصور می کنید.
 
[kkstarratings]
 
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید