تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

معنی اندوه

anguish (ˈaNGɡwiSH)

یک ناراحتی شدید ناشی از رنج جسمی یا روحی است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

دشواری یا ناراحتی شدید جسمی یا روحی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

ناراحتی شدید از رنج جسمی یا روحی

فرهنگ دهخدا

اندوه. [اَه ْ] (اِ) گرفتگی دل. دلگیری. (برهان قاطع). غم و گرفتگی دل. (آنندراج). غم وکرب و حزن و آزردگی. (ناظم الاطباء). غمه. (ترجمان القرآن جرجانی) (منتهی الارب ). شجن. (دهار). غم. ترح. فقر. وحشت. کل ّ. ضجره. کأب. کآبة. کأبة. معطاء. ضره. وله. طرب. فاجعه

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

یک ناراحتی شدید ناشی از رنج جسمی یا روحی" است. احساس اضطراب معمولاً در پس یک فاجعه یا واقعه ای پیش می آید که نگرانی زیادی برای فرد ایجاد می کند. اندوه را می توان از نظر جسمی یا روانی احساس کرد (که غالباً به آن پریشانی عاطفی گفته می شود).

واژه های مترادف در فارسی

اضطراب، بی آرامی، بیقراری، تاسف، تالم، تحسر، تنگدلی، تیمار، حزن، حسرت، داغ، دریغ، رنج، غصه، غم، کرب، محنت، ملال، ملالت

واژه های مترادف لاتین

alarm, apprehension, consternation, disquiet, dread, heebie-jeebies, load, panic, qualm, suspense, trepidation, worry

واژه های متضاد در فارسی

سرور، شادی، خوشحالی، راحت

واژه های متضاد لاتین

comfort, consolation, solace, alleviation, assuagement, ease, relief, peace, well-being

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات