معنی پرخوری

binge eating (ˈbɪndʒ ˌiː.tɪŋ)

مصرف دوره ای، کنترل نشده، وسواس گونه و سریع مقادیر زیاد غذا در مدتی کوتاه.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مصرف مقادیر غیرمعمول زیاد غذا در یک دوره زمانی با احساس از دست دادن کنترل. پرخوری مکرر با عواقب منفی زیادی همراه است، از جمله افزایش خطر چاقی و پیامدهای پزشکی آن، همچنین افسردگی و سایر مشکلات روانی. اگر این رفتار مزمن و همه گیر باشد، به عنوان یک اختلال پرخوری تشخیص داده می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

خوردن مقدار زیادی غذا، به خصوص بدون اینکه بتوانید خود را کنترل کنید

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

مصرف دوره ای، کنترل نشده، وسواس گونه و سریع مقادیر زیاد غذا در مدتی کوتاه.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

پرخوری یک الگوی غذایی بی نظم است که از قسمت های غذا خوردن غیرقابل کنترل تشکیل شده است. این علامت شایع اختلالات خوردن مانند پرخوری و پرخوری عصبی است. در طی چنین پرخوری، فرد به سرعت مقدار زیادی غذا را می خورد. تشخیص پرخوری با احساس از دست دادن کنترل همراه است. پرخوری همچنین با اضافه وزن و چاقی مرتبط است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات