تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

پست وبلاگی
مکانیسم مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 22 تیر 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

مکانیسم

همه ما در مقابل تعارضات، مشکلات و برای کاهش اضطراب ناشی از آن عوامل، به صورت ناخودآگاه رفتاری را انجام داده ایم. به این رفتاری که در دست هوشیاری ما نیست مکانیزم دفاعی میگویند.
مکانیزم دفاعی شیوه تفکر و رفتار نسبت به موضوعی را تغییر میدهد و میتواند سود و زیان هایی برای ما داشته باشد. از فواید آن میتوان سازگاری با محیط پیرامون و از ضررهای آن میتوان تحریف احساسات را نام برد. البته این مکانیزم ها زمانی زیان آور میشوند که به صورت افراطی صورت بگیرند.
انواع زیادی از مکانیزم ها وجود دارند که در دسته های مختلف تقسیم میشوند. ما در اینجا به تبیین پنج مورد از آنها میپردازیم:
)Displacement( جابه جایی
یک کارمند به دلیلی دیر در محل کار خود حاضر میشود و این تاخیر باعث ناراحتی رئیس او میشود و کارمند را جریمه یا بازخواست میکند. کارمند که نمیتواند پاسخی به او بدهد زمانی که به خانه برمیگردد خشمش را روی پسرش خالی میکند. در اصل او از مکانیزم جابجایی استفاده کرده است ( معلوم نیست از کی عصبانیه سر من خالی میکنه )
)Denial( انکار به مردی که متاهل است خبر میدهند که همسرش تصادف کرده و فوت شده است. او که نمیتواند فشار این واقعه رو بپذیرد دست به انکار میزند. مثلا در خانه با همسرش که دیگر وجود خارجی ندارد صحبت میکند.
)Acting out( برون ریزی
دانش آموزی از همکلاسی خود که به او توهین کرده است عصبانی است. فشار این توهین بر روی او قدری زیاد بوده که بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامد های آن شروع به دعوای فیزیکی با او میکند و به همکلاسی خود آسیب میزند.

مکانیسم

مکانیسم

)Avoidance( اجتناب
فردی که از ارتفاع وحشت دارد در طبقه آخر یک برج زندگی میکند. آسانسور آن برج شیشه ایست و فضای بیرون از برج مشخص است. فرد ترجیح میدهد از پله استفاده کند تا آسانسور. زیرا دیدن ارتفاع اضطراب زیادی در او ایجاد میکند.
)Devaluation( بی اعتبار سازی
فردی که مصاحبه کاری دارد، در آن رد میشود. بعد از رد شدن به همه میگوید شرکت خوبی نبود یا کار مناسبی نبود (گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده)

به طور کلی همه انسان ها از مکانیزم دفاعی به شکل های گوناگون استفاده میکنند تا اضطراب خود را کاهش دهند و بنظر میاید برای بقا و سلامتی آنها اهمیت دارد.

[kkstarratings]

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید