پست وبلاگی
برای یک زندگی سالم به چه مهارت هایی نیاز دارم؟ مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 20 مرداد 1398 مدت مطالعه: 3 دقیقه

برای یک زندگی سالم به چه مهارت هایی نیاز دارم؟

سازمان بهداشت جهانی به عنوان بزرگترین متولی سلامت جامعه در دنیا همواره دغدغه خود را برای این گذاشته که بتواند الگوهای مشخصی را جهت زندگی سالم معرفی نماید. این سازمان مهارت های را به عنوان مهارت های اصلی زندگی معرفی نموده است که می تواند به فرد کمک نماید تا زندگی سالم و مثمر ثمری داشته باشد. جالب اینکه یونیسف و یونسکو نیز این مهارت ها را به عنوان مهمترین مهارت های اصلی مطرح نموده اند. در ادامه به شرح این مهارت ها خواهیم پرداخت:

(۱) مهارت خودآگاهی

این مهارت به معنای توانایی و ظرفیتی است که در آن فرد خود و خواسته ها و نیازهای خود را بشناسد و از خصوصیات ، ترس و انزجار آگاه باشد. توسعه خودآگاهی به فرد کمک می کند تا بتواند وجود استرس را تشخیص دهد و این معمولاً یک پیش شرط لازم برای روابط اجتماعی و بین فردی مؤثر و همدلانه و همچنین آگاهی از نقاط قوت و ضعف یک شخص است.

 

(۲) مهارت همدلی

این مهارت به توانایی درک احساسات دیگران اشاره داد. همدلی به این معنی است که حتی اگر فرد در آن شرایط نباشد ، می توان زندگی دیگران را درک کرد. همدلی به فرد کمک می کند حتی در هنگام متفاوت بودن افراد، آن ها را بپذیرد و به ایشان احترام بگذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و منجر به رفتارهای حمایتی و پذیرش نسبت به افراد دیگر می شود.

 

(۲) مهارت تفکر خلاق

یک مهارت خلاق مربوط به سبک های مختلف و خاص تفکر می شود. این نوع تفکر هم به مسئله کمک می کند و هم به تصمیم گیری درست منجر می شود. با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلفی برای مسئله و پیامدهای آن بررسی می شود. این مهارت فرد را قادر می سازد تا موضوعات فراتر از تجربیات مستقیم خود را کشف کند و حتی اگر مشکلی وجود نداشته باشد و تصمیم گیری خاصی نداشته باشد ، می تواند با انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با زندگی روزمره سازگار شود.

مهارت حل مساله

مهارت های زندگی

(۳) مهارت های حل مسئله

این مهارت باعث می شود فرد مسئله را به طور دقیق تعریف کرده و راه حل های مناسب را مشخص کند. این امر به فرد امکان می دهد تا به طور مؤثر مشکلات زندگی را حل کنند. مسائل مهم زندگی در صورت عدم فشار ، باعث استرس روانی می شوند که منجر به مشکلات جسمی نیز خواهد شد.

 

(۵)مهارت های ارتباطی

این مهارت های به مجموعه ای از روش ها اطلاق می شود که توانایی برقراری ارتباط موثر را افزایش می دهد. این توانایی به فرد کمک می کند تا با فرهنگ ، اجتماع و موقعیت خود به صورت کلامی و غیر کلامی و متناسب با خودش رفتار کند ، به این معنی که فرد می تواند نظرات، عقاید، خواسته ها، نیازها و احساسات خود را بیان نموده و در صورت لزوم بتواند از دیگران سؤال کند. راهنمایی و کمک به دیگران در صورت لزوم عامل مهمی در ایجاد یک رابطه سالم است.

 

(۶) مهارت های بین فردی

این مهارت به توانایی تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده اشاره داد. این توانایی به ایجاد یک رابطه بین فردی مثبت و مؤثر با سایر افراد کمک می کند. یکی از اینها توانایی ایجاد دوستی است، که نقش مهمی در سلامت روان، سلامت اجتماعی و روابط گرم خانواده به عنوان منبع مهمی از روابط بین فردی ایفا می کند.

 

(۷) مهارت های مدیریت عاطفی

این مهارت ها به توانایی شناخت احساسات و تأثیر آنها بر رفتار دارد. این مهارت ها این امکان را به فرد می دهد تا احساسات را در خود و دیگران بشناسند ، بداند که چگونه احساسات بر رفتار تأثیر می گذارند و به احساسات مختلف پاسخ مناسب دهد. عدم مواجهه با حالات عاطفی مانند غم ، عصبانیت یا اضطراب ، تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و پیامدهای منفی برای سلامتی به همراه خواهد داشت.

 

(۸) مهارتهای مقابله با استرس

این مهارت های نیز به یادگیری برای کنار آمدن با استرس و فشارهای زندگی اشاره دارد. این توانایی شامل شناخت فشارهای مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و چگونگی تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و رفتارهای خود، فشار و استرس را کاهش دهد.

 

تصمیم گیری

(۹) مهارتهای تصمیم گیری

این مهارت ها به یادگیری تصمیم گیری و اهمیت آن در زندگی اشاره دارد. این توانایی به فرد کمک می کند تا به طور مؤثر تصمیم گیری کند. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند به طور جدی در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند ، جنبه های مختلف انتخاب را بررسی کنند و عواقب هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مطمئناً در سطح بالاتری از سلامت روان قرار می گیرند.

 

(۱۰) مهارت های تفکر انتقادی

این مهارت ها به توانایی تجزیه و تحلیل عینی اطلاعات با توجه به تجربیات شخصی اشاره دارد. تفکر انتقادی توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و تجربیات است. آموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد در برابر فشارها ارزش ها، فشارهای گروهی و رسانه های جمعی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن خودداری کنند.

 

[kkstarratings]

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

29 آبان 1400 16:23

عالی بود