تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

پست وبلاگی
قدرت سکوت مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 08 آذر 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

قدرت سکوت

ما در گفتگو های خود قدرت سکوت را دست کم می گیریم.
بگذارید چند موقعیت را با هم بررسی کنیم تا به ارزشمندی این رفتار پی ببریم؛
-فرض کنید شما با اشتیاق تمام مشغول تعریف کردن موضوعی هستید. فرد بعد از اتمام صحبت شما کمی صبر می کند، سپس نظرش را بیان می کند؛ این کار به شما حس بهتری می دهد یا اینکه فرد بدون اینکه درنگی روی صحبت های شما کرده و آن را درک کرده باشد، یک دفعه وسط حرف شما بپرد؟ سکوت فرد در لحظه ی اتمام صحبت شما، به معنای علاقه ی او به این بحث است.

سکوت
-فرض کنید مدیرتان از شما می خواهد تا گزارشی را که قرار بود روز جمعه به او تحویل دهید، تا روز دوشنبه آماده کنید. در این موقعیت فکر می کنید کدام رفتار سود بیشتری را خواهد داشت؟
اینکه در سکوت به او نگاه کنید یا اینکه داد و بیداد راه انداخته و به او بگویید که قرار بود روز جمعه این کار را انجام دهید و بر همین طبق برنامه ریزی کرده بودید. سکوت کردن در این لحظه، عصبانیت شما را بیان می کند اما با این حال واکنش های تدافعی و جر و بحث را کاهش می دهد.

قدرت سکوت

قدرت سکوت

-فرض کنید شریک زندگی تان حرفی به شما زده و ناراحتتان کرده است . بهترین رفتار چیست؟ آیا بهترین واکنش آن است که در همان لحظه جواب او را داده و دعوا ی بزرگ تری را به راه بیندازید یا اینکه سکوت کنید و بعد از آرام شدن اوضاع، درباره ی آن موضوع گفتگو کنید؟ قطعاً واکنش دوم، پاسخ بهتری بوده و به حل مسئله ختم می شود.
-فرض کنید در حال تماشای تئاتری می باشید. بازیگر اول جمله ای را می گوید و بازیگر دوم در سکوت کامل به چشمان او نگاه می کند و سبب می شود تا همه ی افراد ناظر، با دقت دوچندانی به آن گفتگو توجه داشته باشند. این رفتار بازیگر شنونده سبب می شود تا جذابیت نمایش، بیش از پیش به چشم آید.
اگر فکر می کنید با سکوت بی مقدمه در یک موقعیت ممکن است نادان به نظر برسد، می توانید به فرد مقابلتان بگویید: لطفا به من یک دقیقه فرصت برای فکر کردن، بدهید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید