معنی آشفتگی

Turmoil (ˈtɜːrmɔɪl)

حالت ترس زیاد که در آن همه چیز گیج کننده است و هیچ چیز قطعی نیست.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

حالت ترس زیاد که در آن همه چیز گیج کننده است و هیچ چیز قطعی نیست.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

حالت گیجی، عدم اطمینان یا بی نظمی

فرهنگ دهخدا

آشفتگی. [ش ُ ت َ / ت ِ ] (حامص) کیفیت و چگونگی و صفت آشفته. خشم. غضب.

واژه های مترادف در فارسی

شوریدگی؛ عاشقی؛ پریشان‌حالی؛ حالت آشفته بودن؛ عصبانیت؛ درهم‌وبرهم بودن؛ بی‌نظمی.

واژه های مترادف لاتین

agitation, caldron, chaos, disarrangement, disarray, discomposure, embarrassment, embroilment, furor, huggermugger, madness, mess, mix-up, muddle, snarl, tangle, tumble, tumult, turbulence, turmoil, welter

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات