تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

201 گام برای رسیدن به عشق

201 گام برای رسیدن به عشق

این دوره آموزشی شامل 21 جلسه گام به گام برای رسیدن به عشق ورزی می باشد. هر جلسه به صورت هفتگی به روز می شود.

 


برای مشاهده اهداف دوره کلیک کنید

هدف دوره

این دوره به منظور افزایش و تحکیم روابط عاشقانه بین دو نفر می باشد. مهمترین اهداف دوره عبارتند از:

درک نیازها و مشکلات زوجین در روابط با هم

آشنایی با جنبه های مختلف عشق ورزی

بهبود روابط عاشقانه

افزایش رضایت در روابط دو نفره

تعداد جلسات

این دوره 201 گام دارد که در 21 جلسه به آن ها پرداخته خواهد شد. 

نکات مهم دوره

سعی کنید این دوره را دو نفری و به صورت زوجی با هم مطالعه کنید.

هر جلسه شامل تعدادی سوال است که آن ها را باید با معشوق خود درمیان گذاشته و برای پاسخ آن به یک تفاهم مشترک برسید.

سعی کنید دفترچه یادداشتی تهیه و نکات مهم و پاسخ های خود را یادداشت کنید.

هر دوره بخش مهمی برای رسیدن به عشق ورزی است. سعی کنید دوره را به طور کامل بگذارنید.


آغاز یکی زندگی عاشقانه

آغاز یکی زندگی عاشقانه

این مقاله شروع یک دوره آموزشی برای رسیدن به عشق و زندگی عاشقانه می باشد. در این دوره می خواهیم به سوالات مهمی برای رسیدن به عشق پاسخ دهیم.

جلسه 1
امتیاز: 5.0 از 4 رای
10 گام برای رسیدن به احساس دوست داشتن

10 گام برای رسیدن به احساس دوست داشتن

در این مقاله که جلسه دوم دوره آموزش رسیدن به عشق می باشد 10 گام برای دوست داشتن و دوست داشته شدن را با هم بررسی می کنیم.

جلسه 2
امتیاز: 5.0 از 3 رای
10 گام برای رسیدن به احترام و مهربانی

10 گام برای رسیدن به احترام و مهربانی

در این مقاله که جلسه دوم دوره آموزش رسیدن به عشق می باشد 10 گام برای رسیدن به احترام و مهربانی را با هم بررسی می کنیم.

جلسه 3
امتیاز: 3.7 از 3 رای
10 گام برای درک نیازهای عاشقانه

10 گام برای درک نیازهای عاشقانه

این مقاله مربوط به یک دوره آموزشی است که در آن می خواهیم راه هایی را با هم بررسی کنیم که به درک نیازهای عاشقانه تان کمک می کند.

جلسه 4
امتیاز: 5.0 از 4 رای
10 گام برای درک نیازهای احساسی

10 گام برای درک نیازهای احساسی

در جلسه پنجم دوره آموزش رسیدن به عشق قصد داریم، 10 گام برای رسیدن به درک نیازهای احساسی را مورد بررسی قرار دهیم.

جلسه 5
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای شناسایی مرزهای شخصی

10 گام برای شناسایی مرزهای شخصی

در جلسه ششم دوره آموزش رسیدن به عشق، می خواهیم 10 گام برای شناسایی مرزهای شخصی را مورد مطالعه قرار دهیم.

جلسه 6
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای درک رابطه جنسی و محبت

10 گام برای درک رابطه جنسی و محبت

در جلسه هفتم دوره آموزش رسیدن به عشق، 10 گام برای درک رابطه جنسی و محبت مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه 7
امتیاز: 5.0 از 3 رای
10 گام برای افزایش صمیمیت عاطفی

10 گام برای افزایش صمیمیت عاطفی

در جلسه هشتم دوره آموزش رسیدن به عشق، 10 گام برای افزایش صمیمیت عاطفی آورده شده است.

جلسه 8
امتیاز: 4.0 از 3 رای
10 گام برای شناخت عادت های شخصی

10 گام برای شناخت عادت های شخصی

در این مقاله که جلسه نهم دوره آموزش رسیدن به عشق می باشد 10 گام برای شناخت عادت های شخصی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

جلسه 9
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای شناسایی اختلافات و تفاوت ها

10 گام برای شناسایی اختلافات و تفاوت ها

در جلسه دهم دوره آموزش رسیدن به عشق، 10 گام برای شناسایی اختلافات و تفاوت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه 10
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای بررسی زخم های گذشته

10 گام برای بررسی زخم های گذشته

در جلسه یازدهم دوره آموزش رسیدن به عشق، قصد آن را داریم که 10 گام برای بررسی زخم های گذشته مطرح کنیم.

جلسه 11
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای تفکیک زمان های با هم بودن و تنهایی

10 گام برای تفکیک زمان های با هم بودن و تنهایی

در جلسه دوازدهم دوره آموزش رسیدن به عشق، 10 گام برای تفکیک زمان های با هم بودن و تنهایی مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه 12
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای نحوه برخورد با دوستان

10 گام برای نحوه برخورد با دوستان

در جلسه سیزدهم دوره آموزش رسیدن به عشق، 10 گام برای نحوه برخورد با دوستان مطرح می شود.

جلسه 13
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای چگونگی ارتباط با خانواده گسترده

10 گام برای چگونگی ارتباط با خانواده گسترده

در جلسه سیزدهم دوره رسیدن به عشق، می خواهیم به بررسی 10 گام برای چگونگی ارتباط با خانواده گسترده بپردازیم.

جلسه 14
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای بررسی زندگی معنوی و ارزش ها

10 گام برای بررسی زندگی معنوی و ارزش ها

در جلسه پانزدهم دوره رسیدن به عشق، 10 گام برای بررسی زندگی معنوی و ارزش ها مطرح می گردد.

جلسه 15
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای بهبود سلامتی و تندرستی

10 گام برای بهبود سلامتی و تندرستی

در جلسه شانزدهم دوره رسیدن عشق، 10 گام برای بهبود سلامتی و تندرستی مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه 16
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای بررسی کار در زندگی

10 گام برای بررسی کار در زندگی

در این مقاله که جلسه سیزدهم از دوره رسیدن به عشق می باشد، قصد داریم که برای بررسی کار در زندگی به 10 گام بپرازیم.

جلسه 17
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام در ارتباط با نحوه فرزندپروری

10 گام در ارتباط با نحوه فرزندپروری

در جلسه هجدهم دوره رسیدن به عشق، 10 گام در ارتباط با نحوه فرزندپروری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جلسه 18
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام در ارتباط با مسائل اقتصادی و پول

10 گام در ارتباط با مسائل اقتصادی و پول

در جلسه نوزدهم دوره رسیدن به عشق، در ارتباط با مسائل اقتصادی و پول، 10 گام مورد بررسی قرار می گیرد.

جلسه 19
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام در جهت مدیریت بحران های زندگی

10 گام در جهت مدیریت بحران های زندگی

در جلسه بیستم دوره رسیدن به عشق، قصد آن را داریم که در جهت مدیریت بحران های زندگی، گام های مهم را مطرح کنیم.

جلسه 20
امتیاز: 5.0 از 1 رای
10 گام برای شناسایی اهداف و آرزوها

10 گام برای شناسایی اهداف و آرزوها

در جلسه بیست و یکم دوره آموزش رسیدن به عشق، قرار بر این است که 10 گام برای شناسایی اهداف و آرزوها مطرح شود.

جلسه 21
امتیاز: 5.0 از 1 رای