تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
احقاق جنسی مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 29 مهر 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

احقاق جنسی

آلبرت، احقاق جنسی را به عنوان توانایی فرد در شروع فعالیت های جنسی مورد نیاز، رد فعالیت های جنسی ناخواسته، حفظ خود از بارداری ناخواسته و بیماری های جنسی ناقل، تعریف کرده است.
پیرامون این عبارت، مفهوم دیگری به نام جرات ورزی جنسی وجود دارد که به معنای توانایی افراد در جهت ابراز آزادانه ی نیازها و علائق خود بدون داشتن نگرانی و اضطراب و در عین حال با در نظر گرفتن حقوق دیگران، تعریف می شود.

احقاق جنسی
یکی از دلایل تعارضات زناشویی، داشتن روابط نامطلوب جنسی زوجین با یکدیگر است. به نظر می رسد افراد در این مورد با یکدیگر کم صحبت کرده و ضمن عدم شناخت صحیح از همدیگر، قادر به بیان احساسات خود و همچنین واکنش نشان دادن به رفتار های یکدیگر نمی باشند.
افزایش احقاق و جرات ورزی جنسی دو عامل مهم در بهبود رضایت این روابط هستند.

احقاق جنسی

در بسیاری از جوامع زنان در احقاق جنسی خود مشکل بیشتری نسبت به مردان داشته و بیان نیاز و خواسته ها و همچنین کسب استقلال خود در این مورد، برایشان دشوار می باشد. به نظر می رسد آن ها به دلیل کمبود اعتماد به نفس و ناکامل دانستن خودشان، خود پنداره ی منفی که نسبت به خود دارند و تصویر بدنی نامطلوب خود، از این کار اجتناب می کنند.

تراویس و وایت معتقد هستند که « احقاق جنسی ضعیف خانوم ها می تواند ساختار خانواده را به عنوان خاستگاه اصلی رشد افراد جامعه، مورد تهدید قرار دهد و تا زمانی که جامعه به تحمیل مفهومی تحریف شده از شور جنسی زنان بپردازد، زنان در احقاق جنسی صحیحی از خود ناتوان می مانند.»

یکی از دلایلی که به این مشکل دامن می زند، باور های غلطی است که به خانوم ها از قبل از اولین رابطه ی جنسی خود القا شده است؛ آن ها تصور می کنند که برطرف شدن نیاز مردان در اولویت قرار دارد و برای همین حتما باید طوری رفتار کنند تا رضایت شریک جنسی خود را فراهم آورند و اگر احساس کنند که در این امر کفایت لازم را نشان نداده اند، مضطرب و نگران شده و به دنبال آن کیفیت روابطه ی جنسی نیز کاهش پیدا می کند.

طبق نتایج به دست آمده، زنانی که از موقعیت اجتماعی مطلوب تری در جامعه ی خود برخوردار بوده و همچنین روابط اجتماعی گسترده تری دارند، از میزان احقاق جنسی بیشتری نیز برخوردار هستند.

بنابر این به نظر می رسد که یکی از عوامل مهمی که جهت بهبود رابطه ی بین زن و شوهر ها باید توجه داشته باشیم، میزان صمیمت زوجین و همچنین ارزیابی و آموزش مهارت های جرات ورزی و احقاق جنسی به آن ها می باشد

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید