معنی آموزش

training (ˈtrāniNG)

آموزش عبارت است از تعلیم یا رشد خود یا دیگران.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

آموزش و تمرین سیستماتیک که از طریق آن فرد در یک رشته خاص، استعداد یا توانایی یا یک فعالیت حرفه ای یا اوقات فراغت مهارت کسب می کند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

فرآیند یادگیری مهارت هایی که برای انجام یک کار نیاز دارید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

فعالیت یادگیری یا آموزش مهارتها و دانش لازم برای یک شغل یا فعالیت خاص

فرهنگ دهخدا

تربیت. [ت] (ع مص) پروردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آموزش عبارت است از تعلیم یا رشد خود یا دیگران، هرگونه مهارت و دانش یا آمادگی جسمانی که مربوط به شایستگی های مفید خاص باشد. آموزش اهداف ویژه ای برای بهبود توانایی، ظرفیت، بهره وری و عملکرد فرد دارد. این هسته اصلی یادگیری را تشکیل می دهد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

الگوهای رفتاری خاص (توسط کودک) که عمدتا به خوردن، دفع، خوابیدن و لباس پوشیدن مربوط می شود. برای رفتارگارا آموزش ماهیت شرطی شدن دارد. اما برای روانکاو معنای متفاوتی دارد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات