تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی تحریف

Distortion (dɪˈstɔːrʃn)

هرگونه پیچ و کشش که چیزی را از شکل طبیعی آن خارج سازد بطوری که شکل جدید نمایش دهنده دقیق آن شی نباشد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-عدم دقت در ادراک، دانش، حافظه و ...
-فرایند ناخودآگاه تغییر افکار و عواطف غیرقابل قبول در روان فرد، یا تحریف آگاهانه واقعیت ها، که غالباً برای همان هدف اساسی انجام می شود، برای پوشاندن آنچه که به خودی خود غیرقابل قبول است، باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

تغییر در شکل، ظاهر یا صدای چیزی به گونه ای که عجیب یا نامشخص باشد.
-تغییر در حقایق، ایده ها و غیره که آنها را صحیح تر یا واقعی تر می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

تغییر در معنای مورد نظر یا واقعی چیزی

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

هرگونه پیچ و کشش که چیزی را از شکل طبیعی آن خارج سازد بطوری که شکل جدید نمایش دهنده دقیق آن شی نباشد. در روانکاوی یک مکانیسم دفاعی که محتوی رویا را دگرگون می سازد چون در فرم اولیه آن برای ایگو قابل قبول نیست.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه