شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل
شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل شخصیت شناسی آنلاین با تست MBTI و تفسیر کامل
پست های سریالی
معماهای موزون مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 18 اردیبهشت 1400 مدت مطالعه: 4 دقیقه

معماهای موزون

معماها و چیستان های مختلف سبب می گردد که سلول های مغزی، تحرک داشته باشند که این می تواند تاثیرات مثبتی بر فرایند حافظه و یادگیری در فرد داشته باشد. در این پست می خواهیم شما را با معماهای موزون و منظوم آشنا کنیم. در این شیوه، معماها در غالب شعر آمده اند که شما باید بعد از چند بار خواندن ابیات  زیر، به سوالی که در محتوای شعر وجود دارد، پاسخ دهید. 

شروع معماهای موزون

در ادامه معماهای موزون آورده می شود. در ابتدا اول ابیات را بخوانید و به جواب آن فکر کنید و بعد دکمه را بزنید و پاسخ را مشاهده نمایید.

معمای موزون 1- آن چیست که در برگ پناهی دارد/ رختِ سیه و سبز کلاهی دارد/ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند/من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟

نمایش جواب

بادمجان

معمای موزون 2- آن چیست کزو حُسنِ بت افزون گردد/ اندر کفِ مهوشانِ موزون گردد/ سبز است تنش، ولی عجیب است، عجیب/ چون آبدور رسد همه خون گردد؟

نمایش جواب

حنا

معمای موزون 3- چیست آن لعبتِ پسندیده/ سرخ و سبز و سپید پوشیده/ در میان دو کاسه ی چوبین/ با دو صد احترام خوابیده؟

نمایش جواب

پسته

معمای موزون 4- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر/ سرش تا نبری نگوید خبر؟

نمایش جواب

نامه

معمای موزون 5- آن چیست که در بادیه مأوا دارد/ بر فرق سر جانوران جا دارد/ بس جانور بوالعجبی می باشد/ سیصد سروده شکم، دو صد پا دارد؟

نمایش جواب

شیر

معمای موزون 6- چیست آن گرد گنبدِ بی در/ پوست در پوست گردِ یکدیگر/ هر که بگشاید این معما را / رخش از آب دیده گردد تر؟

نمایش جواب

پیاز

معمای موزون 7- آن چیست که پا و سر ندارد/ گرد است و دراز و در ندارد/ اندر شکمش ستارگانند/ جز نام دو جانور ندارد؟

نمایش جواب

خربزه

معمای موزون 8- کدام است گنبدی که در ندارد/ کلید آهنین قفلش گشاید/ هزاران بچه دارد در شکم بیش/ زهر بچه دو صد مادر بزاید؟

نمایش جواب

هندوانه

معمای موزون 9- چیست کاندر دهانِِ بی دندان/ هر چه افتاده ریز ریز کند/ چون زنی در دو چشم او انگشت/ در زمکان هر دو گوش تیز کند؟

نمایش جواب

قیچی

معمای موزون 10- چیست آن گل که رسته بر لبِ جو/ قطره ی ژآله ای چکیده بر او/ صورتش شکل صورت انسان است/ مظهر عشق و رونق بستان؟

نمایش جواب

گل بنفشه

معمای موزون 11- آن چیست که پیکِ عاشقان است/ مشاطه ی زلفِ دلبران است/ خندیدن گل زبوسه ی اوست/ رقصِِ چمن از نوای آنست؟

نمایش جواب

نسیم

معمای موزون 12- چیست نَه شلوار و نَِه پیراهنش/ هر چه خواهی می نهی در دامنه اش/ راست گوید هر چه گوید بی زبان/ دارد او عقربه هایی در دامنش؟

نمایش جواب

ترازو

معمای موزون 13- آن چیست که روز می نماید شبگون/ صد پاره تَنَش، ولی زیک پاره نگون/ چون دست باو نهی زاندازه فزون/ همچون دلِ عاشقان فرو ریز خون

نمایش جواب

شاه توت

معمای موزون 14- آن چیست که یک جناح و یک پا دارد/ جا در کف مهوشان رعنا دارد/ چون گرم شود مدام در پر زدن است/ چون سرد شود مقام عنقا دارد؟

نمایش جواب

باد بزن

معمای موزون 15- چیست آن، کز چشمه ای آید برون/ بی هدف ره می برد با قلبِ خون/ مدتی بر دشتِ خشکی چون برفت/ می شود از سنگ سختی سرنگون؟

نمایش جواب

اشک چشم

معمای موزون 16- آن چیست که در سه وقت کمیاب شود/ گر آب تنی کنی، تنش آب شود/ گر گرم شود گریه کند تا میرد/ گر سرد شود، زندگی از سر گیرد

نمایش جواب

برف و یخ

معمای موزون 17- آن چیست گرد و کوچک، آویزه و معلق/ گاهی حلال و طیب، گاهی حرام مطلق

نمایش جواب

انگور

معمای موزون 18- چیست این جانور ندارد دُم / دهنی دارد او میانه ی گم؟

نمایش جواب

شکم

معمای موزون 19- هشت پا دارد او به اعضایش/ دو سر دارد، هر دو از بالا/ استخوان از برون و گوشت از تو/ هیچ اعضای او ندارد مو!

نمایش جواب

خرچنگ

معمای موزون 20- بگو چیست ای عالم سرافراز/ دو اسب گرانمایه ی تیزتار/ یکی زان به کرداری دریایِ تار/ یکی چون بلورِ سفید آبدار؟

نمایش جواب

شب و روز

معمای موزون 21- عجایب صنعتی دیدم در این دشت/ که آتش در میان آب می گشت!

نمایش جواب

سماور

معمای موزون 22- یک گیاهی بر لب دریاست آنرا خَر خورد/ پادشاه از رفتن او خرج هفت کشور خورد/ می خورد خون سیاه و می رود راه سفید/ کو به رفتن باد ماند ضربتی بر سر خورد!

نمایش جواب

قلمِ نی

معمای موزون 23- یک معما از تو پرسم ای حکیمِ پر هنر/ کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور/ مور چشم و مار دُم، کرکس پَر و عقرب شکم/ پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر!

نمایش جواب

ملخ

معمای موزون 24- قبا سبزی از این کوچه گذر کرد/ بوی مهوشش ما را خبر کرد

نمایش جواب

خیار

معمای موزون 25- بلبلِ این باغم و این باغ بستان من است/ مرغِ آتشخوارم و آتش پروبال من است/ استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا/ هر که حل کرد این معما، پیرو استاد من است

نمایش جواب

شمع

معمای موزون 26- آن تیر صفت که شد دهان آماجش/ وز طورِ کلیم راز جو معراجش/ هر چند به خُردی و ضعیفی مَثَل است/ حُکٌام دهند از بن دندان باجش

نمایش جواب

چوب خلال دندان

معمای موزون 27-  شیرین کاخی است، حجره رفته در او/ یک دانه ی مستطیل ناسفته در او/ یا دهلیزی است اندرون کرد سفید/ سینه ی چاکِ خسته ای خفته در او

نمایش جواب

خرما

معمای موزون 28- گنبد سرخِ چمنی، توش گلِ سرخ یمنی/ چشمه ی آبش را ببین، شطٌ فراتش را ببین!

نمایش جواب

هندوانه

معمای موزون 29- حقه ای دیده ایم در بسته/ اهل حقّه تمام سربسته/ همه یاقوت رنگ و لعل صفت/ صاف و رنگین به یکدگر بسته!

نمایش جواب

انار

معمای موزون 30- بوالعجایب ها که من در باغ رضوان دیده ام/ در میان فندقی دریای عمان دیده ام!

نمایش جواب

عدسی دوربین

معمای موزون 31- چیست آن خادمِ کمر بسته/ که به هر تن هزار سر دارد/ خدمتی می کند بزرگان را/ خاک ره را به دیده بردارد

نمایش جواب

جارو

معمای موزون 32-  با ضمّه در آسمان بود مقصد ما/ با فتحه چو جرات است اندر یَدِ ما/ با ضمّه زاقمار و کواکب باشد/ با فتحه نبودنش صفاتِ بَدِ ما

نمایش جواب

زُهره، زَهره

معمای موزون 33- می شود در چاشت مصرف بیشتر از ظهر و شام/ گاه آنرا پخته مصرف می کنیم و گاه خام/ دوستش دارند جمله کودک و پیر و جوان/ می خورند آنرا به نحوی در زمانی هر کدام

نمایش جواب

شیر

معمای موزون 34- یک جفت کبوترند ابلق/ جفتند ولی زهم جدایند/ پرواز کنند گردِ عالم/ از کالبدشان برون نیایند

نمایش جواب

زمین و ماه

معمای موزون 35- بار اول که زاد بی جان بود/ بار دوم که زاد جان آورد!

نمایش جواب

تخم مرغ

 جمع بندی ای سنج

همانطور که مشاهده کردید معماهایی که در این پست آمده است، در غالب شعر می باشد. یعنی شما با خواندن یک الی دو بیت شعر باید پاسخ معما را پیدا کنید. با این روش هم اشعار مختلفی را یاد می گیرید و هم سلول های مغزی به شدت درگیر می شوند. سعی می کنیم که همیشه تعدادی زیادی از این نوع معماها در این پست اضافه کنیم. پس اگر علاقه مند به این نوع معماها هستید با ما همیشه همراه باشید.
 آیا به این نوع معماهای موزون علاقمند هستید؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید