پست وبلاگی
30+ معما تصویری با جواب مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 10 بهمن 1401 مدت مطالعه: 3 دقیقه

30+ معما تصویری با جواب

فهرست معماهای تصویری

(برای رفتن سریع به هر دسته معما، می توانید روی آن کلک کنید)

انواع معمای تصویری ساده
انواع معمای تصویری نسبتا ساده
انواع معمای تصویری متوسط
انواع معمای تصویری سخت
انواع معمای تصویری بدون جواب
انواع چیستان با جواب

 

توجه (1): معماهایی که برایتان آورده ایم جزء بهترین و کاربردی ترین  روز دنیا هستند. این لیست به طور مداوم بروزرسانی می شود.

تاریخ آخرین بروز رسانی: 10 بهمن 1401

 

انواع معمای تصویری ساده

معماهای تصویری ساده شامل عکس هایی هستند که حل کردن آن های خیلی سخت نیست.برای شروع و دست گرمی بهتر است بامعماهای ساده شروع کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «فردی از آینده»

معمای تصویری فردی از آینده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

#2 معمای تصویری «زن و آینه»

معمای تصویری ساده اول

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

#3 معمای تصویری «شکارچی گوزن»

معمای تصویری ساده اول

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

#4 معمای تصویری «بسکتبالیست ها»

معمای تصویری ساده اول

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

 

انواع معمای تصویری نسبتا ساده

معماهای تصویری نسبتا ساده تقریبا 30 درصد از معماهای تصویری قبلی راحت تر هستند. برای حل آن ها بیشتر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «عصر حجر»

معمای تصویری ساده اول

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

#2 معمای تصویری «ساعت واقعی»

معمای تصویری ساده اول

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اول

#3 معمای تصویری «پزسک بچه دزد»

معمای تصویری پزشک بچه دزد

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پزشک بچه دزد

#4 معمای تصویری «بادکنک بچه»

معمای تصویری بادکنک بچه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری بادکنک بچه

#5 معمای تصویری «عصا رنگی»

معمای تصویری عصا رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری عصای رنگی

#6 معمای تصویری «دزد شبانه»

معمای تصویری دزد شبانه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دزد شبانه

#7 معمای تصویری «بالون های رنگی»

معمای تصویری بالون های رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری بالون های رنگی

#8 معمای تصویری «شترهای تشنه»

معمای تصویری شترهای تشنه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری شترهای تشنه

#9 معمای تصویری «کلید گاوصندوق»

معمای تصویری کلید گاوصندوق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری کلید گاوصندوق

#10 معمای تصویری «درهای باز»

معمای تصویری درهای باز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری درهای باز

#11 معمای تصویری «فردی از آینده»

معمای تصویری موجود فضایی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری موجود فضایی

 

انواع معمای تصویری متوسط

معماهای تصویری متوسط تا حدودی نیاز به فکر بیشتری دارند. برای حل این تصاویر سعی کنید به همه موارد انحرافی توجه کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم و دانش آموز»

معمای تصویری معلم و دانش آموز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری معلم و دانش آموز

#2 معمای تصویری «تولد کودک»

معمای تصویری تولد کودک

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری تولد کودک

#3 معمای تصویری «رئیس»

معمای تصویری رئیس

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری رئیس

#4 معمای تصویری «پیتزاخوران»

معمای تصویری پیتزا خوران

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پیتزا خوران

#5 معمای تصویری «مرغ گرفتار»

معمای تصویری مرغ گرفتار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری مرغ گرفتار

#6 معمای تصویری «دزد روزهای برفی»

معمای تصویری دزد روزهای برفی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دزد روزهای برفی

#7 معمای تصویری «اشیاء درهم»

معمای تصویری اشیاء درهم

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اشیاء درهم

#8 معمای تصویری «خرس قطبی»

معمای تصویری خرس قطبی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری خرس قطبی

#10 معمای تصویری «دستان کشیده»

معمای تصویری دستان کشیده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دستان کشیده

 

انواع معمای تصویری سخت

معماهای تصویری سخت از نظر کاربران دنیا دشوار ارزیابی شده اند. برای حل معماهای سخت شما باید به همه جنبه ها و نکات تصویر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «یک روز خانوادگی»

معمای تصویری یک روز خانوادگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری یک روز خانوادگی

#2 معمای تصویری «سه معما»

1. تعداد افراد کمپ را بشمارید؟
2. آیا آن ها امروز به کمپ رسیده اند؟
3. در تصویر 4 مرد وجود دارد. هر کدام از آنها چه می کنند؟

معمای تصویری سه معما

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری سه معما

#3 معمای تصویری «دوچرخه سوار»

معمای تصویری دوچرخه سوار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دوچرخه سوار

#4 معمای تصویری «سنجاب و فندق»

در معمای زیر با رسم یک مربع و یک مستطیل کاری کنید که دست هیچ سنجابی به فندق نرسد.

معمای تصویری سنجاب و فندق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری سنجاب و فندق

 

انواع معمای تصویری بدون جواب

در این بخش تعدادی معما بدون جواب برایتان آورده ایم. خوب به این معما فکر کنید و پاسخ آن ها را کامنت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم مزده»

معمای تصویری معلم مرده

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#2 معمای تصویری «مرد عاشق»

معمای تصویری مرد عاشق

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#3 معمای تصویری «دانش آموز متقلب»

معمای تصویری دانش آموز متقلب

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#4 معمای تصویری «گوی سیاه و سفید»

معمای تصویری گوی سیاه و سفید

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسحتان را در زیر پست کامنت کنید..

 

انواع چیستان با جواب

 چقدر در پاسخ به چیستان ها مهارت دارید؟ به نظر شما جواب چیستان زیر چه می شود؟

چیستان 1-آن کیست که در ابتدا چهار پا دارد سپس دو پا و در نهایت سه پا؟

نمایش جواب

برای دیدن جواب این چیستان و بیش از 300 چیستان دیگر به لینک زیر مراجعه کنید.

 

برای دیدن بهترین چیستان های دنیا به لینک زیر مراجعه کنید:

انواع چیستان با جواب

 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
87 معمای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
09 فروردین 1402 08:46

در سوال ۳ دانش آموز متقلب جواب ردیف دوم میز ۳از سمت پنجره دختر بچه دوم چون بلند شده و نگاه می کند مستقیما عالی بود و ممنونم

08 فروردین 1402 23:04

معمای 1 اونی که دستش ساندویچه مردس معمای 2 مرد عاشق زن شماره 3 هست معمای 3 اون دختری که موی فرفری داره سمت چپ میز وسط از جلو اونی که به برگه ی سمت چپش نگاه میکنه واقعا عالی بود دستتون درد نکنه😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰

06 فروردین 1402 17:11

سلام خیلی عالی من خیلی وقته که می خوان به آلبوم تست هوش جالب پیدا کنم

06 فروردین 1402 15:57

۱ خانمی که در دستش ساندویچ داره مرده ۲ مرد عاشق اون زنه ی لباس آبی شده که زیاد بهش نگاه میکنه ۳ کسی که تغلب میکنه میز ۳ از اونیکه مو فرفری که سمت چپه اون تغلب میکنه

06 فروردین 1402 14:48

نظر من راجب معمایی که چه کسی تقلب میکنه ؟ اون پسره است که اون پشت روی دستش نوشته و داره روی کاغذ مینویسد

05 فروردین 1402 18:21

مرد نفر یک ریس است

05 فروردین 1402 17:16

مردی که داره با تلفن حرف میزنه لباس توسی پوسیده

04 فروردین 1402 16:27

جواب معما ی اول بدون جواب 👇🏻👇🏻 زنی که ساندویچ در دستش داره چون یکی از اونها داره با تلفن صحبت میکنه پس در نتیجه اون زخم که روی پاش الکی دومی کتاب ها رو نگاه میکنه و اونا رو جابجا میکنه پس زخم روی پاش الکیه سومی داره به گل آب میده پس نمرده و چهارمین خانم ساندویچ معلوم که مرده چون ساندویچ کپک زده و نتیجه میگیریم خانمی که دست ساندویچ مرده

04 فروردین 1402 12:01

زنی که داره ساندویچ میخوره مرده . چون ساندویچ خرابه و کپک زده

03 فروردین 1402 21:58

زنی که ساندویچ دردست دارد 💔🖕🖕🖕🖕🖕🖕

03 فروردین 1402 16:26

مرد هیچکدومو دوست نداره چون دور رو نگاه میکنه

29 اسفند 1401 15:38

دختره که به پسره نگاه میکنه آن پسری که کتاب کنارش هست چون از رو کتاب میبینه اون دختره از روش نگاه میکنه

28 اسفند 1401 16:02

خیلی خیلی یعنی خوبه. واز شما سپاس گزاریم

27 اسفند 1401 22:54

اون زنه که کنار در هست

27 اسفند 1401 13:30

مرد عاشق زن سوم شده است

26 اسفند 1401 22:52

مرد عاشق زن دوم شده است

26 اسفند 1401 19:24

انسان چون اول چهار دست و پا میره یعنی ۴ پا داره بعد راه میره یعنی ۲ پا داره بعد که پیر میشه یه عصا هم میاد میشه ۳ پا

26 اسفند 1401 14:58

۱زنی که ساندویچ در دست دارد معمای ۲ زن لباس آبی ۳ پسری که کتاب زیر بقلشه ۴ از سمت راست اولی

23 اسفند 1401 13:50

معمای شماره ی ۳پسری که کتاب بقلش هست جوابایی که میدونه رو میزنه بقیشم از کتاب مینویسه

20 اسفند 1401 22:00

جواب چیستان کدام معلم مرده است؟سمت چپ

19 اسفند 1401 19:34

جواب چیستان انسان است ابتدا باچهار پا راه میرود چون نوزاد است بعد با دو پا راه میرود چون بزرگ است ودر اخر پیر می شود و با سه پا راه می رود انسان دو پادارد با عصا می شود سه پا

19 اسفند 1401 02:49

3#اون پسرست که روی دستش نگاه می کنه و روش چیزی نوشته

18 اسفند 1401 23:52

برای ساوالان 3 اونی که سمت راسته یکی میخنده به اخر داره از روی دستش تقلب میکنه

18 اسفند 1401 00:03

سوال ۴ هم از سمت راست اولیه

17 اسفند 1401 17:07

#۱ میشه لباس زرده چون از پاش داره خون میره

15 اسفند 1401 14:52

جواب سوال #۳ اون پسرست که کتاب بقلشه

14 اسفند 1401 17:56

جواب چیستان میشه آدم چون ادموقتی بچه هست 4دست و پا راه میره وقتی جوونه 2 پا و وقتی پیره 2 پا و اگر با عصا میشه 3پا

13 اسفند 1401 14:54

بهترین معماییکه تو عمرم دیدم

12 اسفند 1401 15:34

زنیوکه روی صندلی نشسته مرده است

11 اسفند 1401 16:28

عالالییی

10 اسفند 1401 16:57

زنی که روی صندلی نشسته مرده است

09 اسفند 1401 15:47

درود. اون مرد کدام زن را دوست دارد. زنی که براش عشوه اومده .

09 اسفند 1401 15:44

درود. اون خانمی که پاش کبود هست .

05 اسفند 1401 18:07

سلام عالی بود جواب اونایی که جواب نداشت ۱ میشه اون دختره چون هم زخمی هستش هم به یک جا خیره شده و نمیتونه دستش که کنترل کنه ۲ میشه زن یک چون نگاه مرد به طرف اونه ۳ میشه اون پسری که بلند شده چون رو دستش تقلب هستش و داره نگاه می‌کنه ۴ منظوره این سوال رو نمی دونم لطفاً اگه کسی می دونه بگه

05 اسفند 1401 12:50

عالی بود اما همش اون چیزی بود که فکر نمی‌کنم

05 اسفند 1401 10:49

جواب معما کدوم معلم مرده است اونی که تو دستش ساندویچ فاسد شده داره اون ساندویچی فاسد شده و چشماش کلا سیاهی رفتی هیچ کاری با ساندویچ ندارم

05 اسفند 1401 10:45

سلام جواب معمای این مرد از کدام زن خوشش آمده را پیدا کردم این مرد هیچ کدوم زن ها رو دوست نداشت چون صورتش اون ترقی بود و به هیچ کدوم زن ها نگاهی نکرد

05 اسفند 1401 00:45

سلام عالی بود اون معلمی که داره غدای فاسد میخوره چون صد درصد میمیره چون غذا فاسد شده

29 بهمن 1401 12:09

عالی بود👍

29 بهمن 1401 00:41

سلام خیلی خوب بود

26 بهمن 1401 15:12

خیلی خوب بود و باید بهش 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 ستاره داد

25 بهمن 1401 21:26

جواب آدم مرده میشه اون زنه که داره ساندویچ میخوره چون هیچ کنترلی رو ساندویچش نداره

23 بهمن 1401 21:23

سلام عالی بود جواب تقلب در میز آخر یکی از اون پسر ها دستش گرفته بالا چون تو دستش تقلب نوشته

23 بهمن 1401 20:36

سلام عالی هست ولی...چرا جواب ها برای من نمیاد؟؟؟...

23 بهمن 1401 20:34

سلام چرا کامنت های من نمیاد میگه قبول شده اما...؟

22 بهمن 1401 15:06

سلام عالی هست در سوالی که میگفت کدام معلم مرده میشه گزینه ی دو از سمت چپ لباس صورتیه چون غذا فاسد هست

21 بهمن 1401 14:52

تو معمای مرد عاشق مرد عاشق زن شماره یک شده چون به اون نگاه میکنه و زن هم خجالت کشیده البته اگه کس دیگه ای نظری داره بگه

21 بهمن 1401 11:00

عااالی بود افرررین بعضیاش سخته ولی

20 بهمن 1401 21:15

عالی

19 بهمن 1401 20:29

خیلی خوب بود

19 بهمن 1401 20:29

خیلی خوب بود

15 بهمن 1401 22:25

خوب بود