تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی صفت

attributes (əˈtrɪbjuːt)

کیفیت اساسی یا ابتدایی درک شده یک محرک

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

- کیفیت یا ویژگی یک فرد، یک احساس یا یک شی، به عنوان مثال ویژگی صوتی یک نت.
- یک اثر را به یک عامل یا عامل خاص نسبت دهید. (نظریه نسبیت)

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

کیفیت یا ویژگی را متعلق به کسی/ چیزی دانستن

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

- ویژگی یا خصوصیاتی که شخصی یا چیزی دارد.
- کیفیت یا ویژگی یک شخص یا یک چیز، به ویژه یکی که قسمت مهمی از ماهیت آن است.

فرهنگ دهخدا

صفت. [ص ِ ف َ] (ع مص) در عربی بصورت «صفة» و در فارسی «صفت » نویسند. چگونگی کسی گفتن و آن مشتق از وصف است. (مقدمه ٔ لغت میر سید شریف). بیان کردن حال و علامت و نشان چیزی. (غیاث اللغات). بیان حال. (منتهی الارب).

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

- کیفیت اساسی یا ابتدایی درک شده یک محرک. موضوع قابل اهمیت در اینجا این است که خواص محرک روانشناختی است نه فیزیکی، نسبتا تغییر ناپذیر بوده و نشان دهنده کیفیاتی است که در شرایط متغیر محرک ثابت باقی می ماند. مثلا ویژگی های رنگ عبارتند از: نام، اشباع و درخشندگی

- نسبت دادن صفتی خاص به یک فرد
- خصوصیت تعیین کننده یک شی

واژه های مترادف در فارسی

نعت، وصف، خصلت، خو، ویژگی، کیفیت، خو

واژه های متضاد لاتین

epithet, quality, trait

 

 
 

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه