تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

222 اصل اعتماد به نفس

222 اصل اعتماد به نفس

این دوره آموزشی شامل 16 جلسه 222 اصل اعتماد به نفس می باشد. هر جلسه به صورت هفتگی به روز می شود.


برای مشاهده اهداف دوره کلیک کنید

هدف دوره

این دوره به منظور افزایش اعتماد به نفس می باشد. مهمترین اهداف دوره عبارتند از:

افزایش اعتماد به نفس فرد در حوزه سلامت

افزایش اعتماد به نفس فرد در حوزه پیشرفت شخصی

افزایش اعتماد به نفس فرد در حوزه روابط

افزایش اعتماد به نفس فرد در حوزه کار

تعداد جلسات

این دوره 222 اصل دارد که در 16 جلسه به آن ها پرداخته خواهد شد. 

نکات مهم دوره

سعی کنید این دوره را هر هفته مطالعه کنید.

هر جلسه شامل 15 اصل است که آن ها را باید در طول هفته مدام تمرین کنید.

حتما دفترچه یادداشتی تهیه و نکات مهم را یادداشت کنید.

سعی کنید دوره را به طور کامل بگذارنید.


معرفی کلی دوره 222 اصل اعتماد به نفس

معرفی کلی دوره 222 اصل اعتماد به نفس

با آشنایی کلی دوره 222 اصل اعتماد به نفس، می توانید کلیه جلسات این دوره را با شناخت و آمادگی بیشتری مطالعه نمایید.

جلسه 1
امتیاز: 4.3 از 6 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش اول)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش اول)

در جلسه دوم دوره 222 اصل اعتماد به نفس، 15 اصل در حوزه سلامت برای افزایش اعتماد به نفس معرفی می شود.

جلسه 2
امتیاز: 5.0 از 4 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش دوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش دوم)

در این جلسه از دوره 222 اصل اعتماد به نفس، می خواهیم به بخش دوم 15 اصل در حوزه سلامت برای افزایش اعتماد به نفس بپردازیم.

جلسه 3
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش سوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه سلامت (بخش سوم)

در جلسه چهارم دوره 222 اصل اعتماد به نفس، بخش سوم 15 اصل در حوزه سلامت برای افزایش اعتماد به نفس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جلسه 4
امتیاز: 5.0 از 3 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش اول)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش اول)

در جلسه پنجم دوره 222 اصل اعتماد به نفس، شما می توانید با کمک 15 اصل، اعتماد به نفس خودتان را در حوزه پیشرفت شخصی افزایش و ارتقاء دهید.

جلسه 5
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش دوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش دوم)

در جلسه ششم دوره حاضر، می خواهیم با کمک 15 اصل در حوزه پیشرفت شخصی اعتماد به نفس تان را افزایش و ارتقاء دهیم.

جلسه 6
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش سوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش سوم)

در جلسه هفتم این دوره، از طریق 15 اصل در حوزه پیشرفت شخصی، اعتماد به نفس تان را افزایش می دهیم، فقط کافیست که راهکارها را با دقت مطالعه کنید.

جلسه 7
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش چهارم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه پیشرفت شخصی (بخش چهارم)

در هشتمین جلسه از دوره 22 اصل اعتماد به نفس، با کمک 15 اصل در حوزه پیشرفت شخصی، اعتماد به نفس تان را افزایش خواهیم داد.

جلسه 8
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش اول)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش اول)

در نهمین جلسه از دوره  222 اصل، برای رسیدن به اعتماد به نفس می خواهیم با کمک 15 اصل، اعتماد به نفس شما را در حوزه روابط اجتماعی افزایش دهیم.

جلسه 9
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش دوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش دوم)

شما با مطالعه 15 اصل مطرح شده در حوزه روابط اجتماعی می توانید اعتماد به نفس خودتان را ارتقاء دهید، پس با این دوره همراه باشید.

جلسه 10
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش سوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی(بخش سوم)

در دوره حاضر 222 اصل، بنا بر این است که اعتماد به نفس شما را در حوزه روابط اجتماعی، با کمک اصول معینی ارتقاء و افزایش دهیم.

جلسه 11
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی (بخش چهارم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی (بخش چهارم)

در بخش پایانی پستِ پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه روابط اجتماعی، می خواهیم با کمک اصول مطرح شده، اعتماد به نفس شما را تقویت کنیم.

جلسه 12
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش اول)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش اول)

در جلسه سیزدهم دوره 222 اصل اعتماد به نفس، با کمک پانزده اصل در حوزه کار به تقویت و رشد اعتماد به نفس شما می پردازیم.

جلسه 13
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش دوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش دوم)

در دوره حاضر 222 اصل اعتماد به نفس، با کمک 15 اصل در حوزه کاری، می خواهیم موجب تقویت و رشد اعتماد به نفس در شما شویم.

جلسه 14
امتیاز: 5.0 از 2 رای
پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش سوم)

پانزده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش سوم)

در این دوره 222 اصل اعتماد به نفس، با مطالعه پانزده اصل در حوزه کار، می توانید به رشد و تقویت میزان اعتماد به نفس خود کمک کنید.

جلسه 15
امتیاز: 5.0 از 2 رای
دوازده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش چهارم)

دوازده اصل اعتماد به نفس در حوزه کار(بخش چهارم)

در آخرین جلسه از دوره 222 اصل، شما می توانید با دوازده اصل باقیمانده در حوزه کار آشنایی لازم را پیدا کنید تا اعتماد به نفس تان تقویت گردد.

جلسه 16
امتیاز: 5.0 از 2 رای