تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
نگاهی دیگر به اضطراب مرگ مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 24 بهمن 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

نگاهی دیگر به اضطراب مرگ

اروین یالوم باور دارد که اضطراب مرگ برای اصالت بخشی به زندگی انسان ها کاربرد فراوانی دارد؛ اگر به این اضطراب به گونه ای صحیح توجه شود، باعث می شود تا فرد زندگی خود را از زوایای دیگری بررسی کرده و به آن معنا ببخشد. همچنین او می گوید رنج حاصل از این نگرانی سبب رشد شخصیت فرد می شود.
دکتر یالوم معتقد است که یکی از دلایل اصلی ترس از مرگ افراد، به دلیل زندگی نکرده ی آن ها است؛ برای مثال لحظاتی که عشق را از خود دریغ کرده اند و یا حتی اوقاتی که از فرصت هایی که در اختیارشان بوده است، برای رسیدن به موفقیت خود بهره نگرفته اند.

اضطراب مرگ
یالوم با الهام از این جمله ی نیچه که می گوید” به هنگام بمیر!”، سعی می کند تا به افراد توضیح دهد که در نظر گرفتن یک سرنوشت و ملزم کردن خود برای رسیدن به آن، یکی از ضروریات زندگی است. او باور دارد که منظور از آن جمله ی نیچه این است که هنگامی باید بمیرید که به اهداف خود به صورت کامل دست پیدا کرده و زندگی خود را به تمامیت زیسته اید.

ترس از مرگ

اضطراب مرگ

یالوم سعی می کند نگاه جدیدی را نسبت به مرگ ارائه دهد؛ او از “موج زدن” یا “موج آفرینی” صحبت می کند؛ وی عقیده دارد همانطور که وقتی موجی را بر روی استخر پر از آبی ایجاد کنیم، آن دایره های متحد المرکز، آنقدر انتشار پیدا می کنند تا دیگر اثری از آن ها روی آب باقی نمی ماند، تاثیر انسان ها روی یکدیگر نیز همین گونه است؛ آن ها کاری را انجام می دهند که گرچه خود نسبت به آن آگاهی ندارند اما امکان دارد تا نسل ها آن تاثیر به افراد دیگر منتقل شود.
سرانجام دکتر یالوم توضیح می دهد که نادیده گرفتن مرگ، رویکرد مناسبی نسبت به این اتفاق حتمی نیست؛ وقتی افراد به این ترس خود توجه می کنند، برای مثال با نزدیکان خود درباره ی آن صحبت می کنند، آن همدلی باعث می شود تا اضطراب آن ها کاهش پیدا کند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید