تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
ضرب المثل با ایموجی + جواب مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 29 خرداد 1402 مدت مطالعه: 3 دقیقه

ضرب المثل با ایموجی + جواب

چه تعداد ضرب المثل بلد هستید؟ آیا آماده اید ذهن خود را با حدس زدن ضرب المثل از روی اشکال و ایموجی به چالش بکشید؟ حتما فکر می کنید حدس ضرب المثل از روی ایموجی ممکن نیست اما این تصور اشتباه است؛ در این مقاله می توانید ضرب المثل های زیادی را با کمک ایموجی ها حدس بزنید؛ آیا آماده اید؟

 

"برای دسترسی سریع و آسان بر روی هر بخش کلیک کنید:"

 معمای ایموجی ضرب المثل
  حدس کلمه با ایموجی
معمای ایموجی تصویری

 

 

 

معمای ایموجی ضرب المثل 

از طریق ایموجی های زیر، ضرب المثل ها را حدس بزنید!

معمای شماره 1

⛵️🌊❤️

نمایش جواب

دل را به دریا زدن

معمای شماره 2

🍼👃👄 

نمایش جواب

هنوز دهانش بوی شیر می دهد.

معمای شماره 3

🏢🐭🐭👂🏻

نمایش جواب

دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد.

معمای شماره 4

💵💸🤑 

نمایش جواب

پول پول می آورد.

معمای شماره 5

🚫 📌 🚪⛰   

نمایش جواب

نرود میخ آهنی در سنگ

معمای شماره 6

🖐🏻⬆🖐🏻➕ 

نمایش جواب

دست بالای دست بسیار است.

معمای شماره 7

🚿⬆🐸🧔🏻🎁🎶

نمایش جواب

آب که بالا رود، غورباقه ابوعطا می خواند.

معمای شماره 8

💧💦🌊

نمایش جواب

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

معمای شماره 9

🐑👚🐺

نمایش جواب

گرگ است در لباس میش!

معمای شماره 10

🐫🙇‍♀🙇‍♀🚫

نمایش جواب

شتر سواری دولا دولا نمی شود.

معمای شماره 11

💧❤️🐮🐄

نمایش جواب

گوساله تا گاو شود، دل صاحبش آب شود. 

معمای شماره 12

🐥🍂🍁➕➖✖

نمایش جواب

جوجه را آخر پاییز می شمارند.

معمای شماره 13

🐄(8➕1)👨🏻🥛

نمایش جواب

گاو نه من شیرده است!

معمای شماره 14

🔐🔐

نمایش جواب

هر قفلی یک کلیدی دارد!

معمای شماره 15

😎☠🤒

نمایش جواب

به مرگ گرفته است تا به تب راضی شود.

معمای شماره 16

🐫👁❌👀

نمایش جواب

شتر دیدی، ندیدی!

معمای شماره 17

🌱🏠🤮☘🐍

نمایش جواب

مار از پونه بدش می آید جلوی خانه اش سبز می شود.

معمای شماره 18

❌🐻🌱💰

نمایش جواب

پول علف خرس نیست.

معمای شماره 19

🦶🏻👞👤❎

نمایش جواب

پا در کفش کسی نکردن!

معمای شماره 20

🦠🗣👩🏻‍🦰

نمایش جواب

یک دهان برای گفتن، هزارپا برای رفتن!

معمای شماره 21

🤢🍖🤚🐈

نمایش جواب

گربه دستش به گوش نمی رسد، می گوید پیف پیف!

معمای شماره 22

7.🙍‍♀😵👌۱⃣🕐👫 

نمایش جواب

اگر هفت دختر کور هم داشته باشد، یک ساعته آن ها را شوهر می دهد!

معمای شماره 23

🥣😏🍵

نمایش جواب

کاچی به از هیچی است.

معمای شماره 24

🐭🕳❌🧹〰✅

نمایش جواب

موش به سوراخ نمی رفت، به دمش جارو بست.

معمای شماره 25

☁️🌙

نمایش جواب

ماه پشت ابر نمی ماند.

معمای شماره 26

🥘-🥘🗣🌚

نمایش جواب

دیگ به دیگ می گوید، روت سیاه!

معمای شماره 27

🐪🚪😴👀💭📿

نمایش جواب

شتر در خواب بیند، پنبه دانه!

معمای شماره 28

👇🐘👃

نمایش جواب

از دماغ فیل افتاده است!

معمای شماره 29

👩🏻🚪⚰👉🏻❌

نمایش جواب

با لباس سفید آمدن و با کفن رفتن!

معمای شماره 30

👀🗣👂

نمایش جواب

شنیدن کی بود مانند دیدن

معمای شماره 31

🐓👥🦆👍🏻

نمایش جواب

مرغ همسایه غاز است

معمای شماره 32

🖐🏻🦹🏿‍♂🆓🖐🏻🧙🏻‍♀

نمایش جواب

از دست دزد افتاد به دست رمال افتاد!

معمای شماره 33

🚶🤷🚴‍♂

نمایش جواب

سواره از حال پیاده خبر ندارد!

معمای شماره 34

🌷🌿🌱🛤❌

نمایش جواب

گل بود به سبزه نیز آراسته شد.

معمای شماره 35

☀💋💥

نمایش جواب

آفتاب لب بوم است.

معمای شماره 36

🤛🥣💧

نمایش جواب

آب در هاون کوبیدن است.

معمای شماره 37

💎⛏🔍

نمایش جواب

جوینده یابنده است.

معمای شماره 38

🦊🤔🦁

نمایش جواب

شیری یا روباه؟

معمای شماره 39

🏔🏔✖👥✅

نمایش جواب

کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.

معمای شماره 40

💧🏺🔘🏃🏻🌍

نمایش جواب

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم.

معمای شماره 41

🧮🧮👥👬

نمایش جواب

حساب حساب است، کاکا برادر.

معمای شماره 42

🦵🏻🚪🛫

نمایش جواب

پا در هواست!

معمای شماره 43

🧑🏻‍🍳👨🏻‍🍳🍵🧂B🥴 

نمایش جواب

آشپز که دوتا شود، آش یا شور می شود یا بی نمک

معمای شماره 44

🐍〰⚫⚪😱

نمایش جواب

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

معمای شماره 45

🕊🕊🦅🦅

نمایش جواب

کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز!

معمای شماره 46

🤢🍖🤚🐈

نمایش جواب

گربه دستش به گوش نمی رسد، می گوید پیف پیف!

 
 

حدس کلمه با ایموجی

معمای شماره 47

🅾️✌🏻😘 

نمایش جواب

اوتوبوس

معمای شماره 48

💅🏻 🔙

نمایش جواب

لاک پشت

معمای شماره 49

👮🏻‍♂️ 🔟 

نمایش جواب

افسرده

 
 

معمای تصویری ایموجی

معمای شماره 50

معمای اموجی: ضرب المثل آب و روغن قاطی کرده است.

نمایش جواب

آب و روغن قاطی کرده است.

معمای شماره 51

معمای اموجی: ضرب المثل آدم دروغگو کم <strong class='view_keyword' data-description='حافظه توانایی مغز است که در آن اطلاعات رمزگذاری، ذخیره و بازیابی می شوند.' onclick='view_tooltip(this)' >حافظه</strong> است.

نمایش جواب

آدم دروغگو کم حافظه است.

معمای شماره 52

معمای اموجی: ضرب المثل یک پایش لب گور است.

نمایش جواب

یک پایش لب گور است.

معمای شماره 53

معمای اموجی: ضرب المثل آب از دستش نمی چکد

نمایش جواب

آب از دستش نمی چکد

معمای شماره 54

معمای اموجی: ضرب المثل جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟

نمایش جواب

اون موقع که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟ 

معمای شماره 55

معمای اموجی: ضرب المثل دنیا را آب ببرد او را خواب می برد.

نمایش جواب

دنیا را آب ببرد او را خواب می برد. 

معمای شماره 56

معمای اموجی: ضرب المثل با دم شیر بازی نکن.

نمایش جواب

با دم شیر بازی نکن

معمای شماره 57

معمای اموجی: ضرب المثل شنیدن کی بود مانند دیدن؟

نمایش جواب

شنیدن کی بود مانند دیدن؟

معمای شماره 58

معمای اموجی: ضرب المثل پا در کفش کسی نکردن

نمایش جواب

پا در کفش کسی نکردن

معمای شماره 59

معمای اموجی: ضرب المثل ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است.

نمایش جواب

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است. 

معمای شماره 60

معمای اموجی: ضرب المثل بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد.

نمایش جواب

بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد.

معمای شماره 61

معمای اموجی: ضرب المثل از دست دزد به دست رمال افتاد

نمایش جواب

از دست دزد به دست رمال افتاد.

معمای شماره 62

معمای اموجی: ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند.

نمایش جواب

میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند.

معمای شماره 63

معمای اموجی: ضرب المثل سگ زرد برادر شغال است.

نمایش جواب

سگ زرد برادر شغال است.

معمای شماره 64

معمای اموجی: ضرب المثل جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟

نمایش جواب

جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟

معمای شماره 65

معما اموجی: ضرب المثل هزارپا برای رفتن و یک زبان برای گفتن داشته باش

نمایش جواب

هزارپا برای رفتن و یک زبان برای گفتن داشته باش.

 
 

 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان

سوالات متداول

  • آیا کودکان هم می توانند معمای ایموجی را حل کنند؟

    • بله، آن ها هم با برخی ضرب المثل ها آشنا هستند و می توانند با کمک ایموجی ها آن ها را حدس بزنند.
  • معمای ایموجی برای چه سنی مناسب است؟

    • این معماها برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان مناسب است.
  • مزایای حل معمای ایموجی چیست؟

    • یادگیری معماهای بیشتر، تقویت قدرت تفکر، افزایش تمرکز، سرگرمی و....
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

04 اردیبهشت 1403 22:08

عالی بود

04 اردیبهشت 1403 20:08

سلام 🦁🤔🦊چی میشه

03 اردیبهشت 1403 17:35

سلام این چی میشه👈🗣️🏃

27 فروردین 1403 14:26

سلام🗺️🪡🚮❌چی میشه؟

26 فروردین 1403 20:39

سلام 🗺🪡🚮❌️ این چی میشه

23 فروردین 1403 23:46

🌸🗣🌸👂 یعنی چی ؟

22 فروردین 1403 02:14

🐛❌🌞این چی میشه

19 فروردین 1403 14:22

🦶🚪این چی میشه

14 فروردین 1403 13:01

🍜⛰️ این چی میشه

11 فروردین 1403 15:14

💸V🤲R این چی میشه؟

09 فروردین 1403 15:30

🍓 ✖️ 🍓 ✖️ 🍓 🟰 2️⃣7️⃣ 🍇 ➕️ 🍓 ✖️ 🍇 🟰 2️⃣0️⃣ 🍑 ✖️ 🍇 ➕️ 🍓 🟰 3️⃣3️⃣ 🍋✖️🍑➕️🍇✖️🍓🟰 2️⃣7️⃣ 🍓🟰❓️ 🍇🟰❓️ 🍑🟰❓️. 🍋🟰❓️

06 فروردین 1403 13:35

🔔🚪🇨🇳 چی میشههه

05 فروردین 1403 16:20

سلام 👋🏻🪶🪱🐈 چی میشه؟

04 فروردین 1403 19:49

سلام معنی این چی میشه یه ایموجی دختر مو طلایی +ج+ عکس یک بیل

29 اسفند 1402 13:35

🌷🐮👅

28 اسفند 1402 15:12

🐍+🍌میشه مارموز مثل مرموز

17 اسفند 1402 23:59

سلام معنی🐍+🍌چی میشه؟

16 اسفند 1402 08:54

استقلال

13 اسفند 1402 01:12

کسی اینو میدونه 🫵 ر 🍌

08 اسفند 1402 18:41

🎲🥩🔥 چی میشه

06 اسفند 1402 07:50

سلام معنی این دو تا رو بگویید! 1-🍼👃💋 ۲-🍁🍂🐥+÷×= جواب ها ۱-هنوز دهنش بوی شیر میده ۲جوجه رو آخر پاییز میشمرن

06 اسفند 1402 07:43

سلام.... کسی معنی اینو 🍼👃💋 رو می‌دونه؟

05 اسفند 1402 16:23

رفقا... S تق 😶معنیشو کسی میدونه؟

03 اسفند 1402 11:47

کسی میدونه این چیه👩🏻‍🦱آ🐭؟؟

28 بهمن 1402 07:34

👩‍🦱آ🐭 جواب این چی میشه؟

19 بهمن 1402 11:40

سلام کرم ضربدر آفتاب این چی‌ میشه لطفا جواب بدین

19 بهمن 1402 11:07

🗣️یک چرتکه 🗣️❌

09 بهمن 1402 22:28

دست پر کرم کربه چیه

29 دی 1402 11:26

💄👅🦷🧠

28 دی 1402 11:47

سوپرمارکت

27 دی 1402 23:33

ماهواره می شه ماه و اره

21 دی 1402 01:42

سلام جواب دست پر مار گربه... هایپر مارکت

11 دی 1402 14:22

انگشت اشاره _درحال قدم زدن _الله و ۲تانان سنگک چی میشه؟

11 دی 1402 10:44

سلام کسی میدونه این چیه✋️🪶🐍🐈؟؟؟

11 دی 1402 10:44

سلام کلمه دست پر مار گربه چی میتونه باشه

11 دی 1402 10:43

سلام کلمه دست پر مار گربه چی میتونه باشه

10 دی 1402 17:09

اقا کسی میدونه شیر با یه تپه چی میشه

20 آذر 1402 09:44

عالی...چطور میتونم ب جواب زود و سریع برسم تو اینستا حدس کلمه و ایموجی میذارن

20 آذر 1402 07:03

سلام کسی می‌دونه این چی میشه 🌛+و+🪚

19 آذر 1402 22:33

ایموجی ماه و حروف ی ایموجی نمکدان نمک میریزد و حروف یده

06 آذر 1402 13:30

سلام ایموجی شالگردن وشلوار لی وایموجی گریه چی میشه

03 آذر 1402 18:30

میشه یکی بگه جواب این چی میشه 🪢✋🏻✅🦷❌

01 آذر 1402 17:46

شالیزار

28 آبان 1402 15:44

شال بافت شلوار لی استیکرخنده معنیشومیدونید

17 آبان 1402 08:58

کسی میدونه این چیه🤲📿🦝⚰

12 آبان 1402 16:21

کسی می‌دونه این چیه S ت 🦓🪶پرش 🐠

12 آبان 1402 10:56

یک ماشین قدیمی نمیدونم اسمش چیه و ... ن است ضرب المثلع چیه میشه

08 آبان 1402 18:02

کسی میدونه 💧🫴🏻✖️

07 آبان 1402 13:04

🚪🪢 این چی میشه؟

06 آبان 1402 20:45

💧🐜وا💩 بیماریهچیه؟؟؟

05 آبان 1402 18:43

👡👖این چی میشه

23 مهر 1402 01:50

✋👤📖 اینو کسی می‌دونه از راست ب سمت چپ بخونید

22 مهر 1402 18:07

🌺👩‍🦲

20 مهر 1402 01:34

معنی این حدس تصویر رو کسی می‌دونه 👅🖲۳ها

19 مهر 1402 13:50

ضرب‌المثل ،👆🏃🕋💰کسی می دونه این چه ضرب‌المثلی است

19 مهر 1402 10:29

➡️ 💰🫅➡️🎁 جواب

13 مهر 1402 12:46

از چپ خواندن میشه معماری جواب 🕊️🧑➡️⚡

05 مهر 1402 22:34

🔥🪵💦🔥جوابش چی میشه البته اون چوب دوتا روی هم مثل هیزم ندیدم استبکرشا

28 شهریور 1402 18:00

چی میشه 🧠🐼10C

28 شهریور 1402 16:51

معمای 💩گ 🐪 ز 🧍‍♂️ کسی میدونه این چی میشه؟؟

28 شهریور 1402 12:25

شیراز میشه

28 شهریور 1402 12:25

🗣🚪👂🏠 چی میشه؟

26 شهریور 1402 14:00

دوستان 😦🦁میتونی بگین جواب این کدوم شهرمیشه؟

25 شهریور 1402 22:01

کرم ضد افتاب

16 شهریور 1402 11:14

👅🐄🌷 لطفا میشه بهم بگین این چی میشه

12 شهریور 1402 20:35

🪶🚍۱۰ چی میشه

10 شهریور 1402 22:52

کسی میتونه بگه این جمله که خیلی از زن ها و مرد ها میگن چیه ؟ 👩🏻 زندگی ✌🏼 🧑🏻 میهن 💦 آدی ⚽️ تانک 🧨 👳🏻 باید 🤷🏻‍♀️ بشه

09 شهریور 1402 17:05

🐛☀️❌ کرم از خورشید بدش میاد

07 شهریور 1402 23:48

کسی جواب این معما رو میدونه یا نه ؟💩و🍼1

03 شهریور 1402 14:52

🐛❌☀میشه جواب بدین، یه دنیا ممنون میشم

01 شهریور 1402 00:03

💡👿⏳🌄🔥❌چی میشه لطفا بگین

26 مرداد 1402 22:53

جواب دست .پر.کرم.گربه لطفآ

25 مرداد 1402 04:17

دست پر مار گربه جواب چی

24 مرداد 1402 21:30

❌📰😇📰☑ این چی میشه خواهش میکنم بگین

24 مرداد 1402 13:41

جواب : شمع شیر می شود

23 مرداد 1402 12:50

پا و پیچ و تیک سبز چی میشه؟

20 مرداد 1402 07:57

پو در دختر ج بیلچه چه میشود

17 مرداد 1402 18:42

کسی جواب این معما رومیدونه 🌞 🇨🇵 🤫 کو

17 مرداد 1402 18:36

جواب این معما🌞🇨🇵🤫کو

17 مرداد 1402 12:20

شیر و شمع چی میشود

16 مرداد 1402 02:11

🤒🤢💔🙋‍♂️🤏🏊‍♀️چی میشه

15 مرداد 1402 19:13

من دنبال این ضرب المثل هستم 🧑👋🔴✅

13 مرداد 1402 23:08

😂😖💉🚫💊✅ این چی میشه خواهش میکنم جواب بدید

09 مرداد 1402 22:02

سلام جواب معما...میشه هایپر مارکت

08 مرداد 1402 19:17

🐍+🐘= ? چی میشه

08 مرداد 1402 00:01

یه دست ویه پر ویه کرم یاشایدم یه مارویه گربه چی میشه؟

01 مرداد 1402 13:08

😤⬅️☀️در🚶

28 تیر 1402 19:22

🌊🍉🍞🤔 کسی میونه یعنی چی؟؟