تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
برچسب زدن های التهابی مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 20 آذر 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

برچسب زدن های التهابی

امروز قصد داریم تا آخرین قسمت از این مجموعه ی شش قسمتی با عنوان چرا عصبانی می شویم؟ را با هم مرور کنیم و این بحث رو به پایان برسانیم؛
شما با مطالعه ی این پست ها توانایی بسیار خوبی در شناخت بهتر خود، به دست آورده اید و از اینجا به بعد زمان آن است که آموخته های خود را در زندگی روزمره ی خود، پیاده سازید.

برچسب
ما در پست های قبل درباره ی موارد زیر صحبت کردیم و هر کدام از آن ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دادیم:
۱-فاجعه سازی چیست؟
۲-تعمیم افراطی چیست؟
۳-تفسیر غلط علت به چه معنا است؟
۴-توقعات غیر منطقی، چه هستند؟
حال امروز قصد داریم به آخرین دلیل یعنی” برچسب زدن های فتنه انگیز” بپردازیم.
ما در زندگی روزمره ی خود با افراد زیادی سروکار داریم که گرچه آن ها را نمی شناسیم اما با دیدن یک رفتار، آن ها را قضاوت می کنیم؛
بگذارید با چند مثال توضیح دهم؛ ممکن است شما در بزرگراه افراد زیادی را تنها به دلیل اینکه آرام رانندگی می کنند، احمق و نادان خطاب کرده باشید در صورتی که حتی خبر ندارید که آن شخص ممکن است یک نابغه ی فیزیک باشد!

یا احتمال دارد یکی از همکاران شما در محل کار، پروژه ای را دیرتر از زمان مدنظر تحویل دهد و شما او را بی فایده توصیف کنید.
در تمام این زمان ها، قضاوت ها و برچسب زنی های نادرستی انجام داده اید که سبب می شوند تا رفتار خود را نیز با توجه به همین قضاوت هایتان انجام دهید.
برچسب زنی های فاجعه آمیز تنها به رفتار انسان ها ختم نمی شود؛ ما بسیاری ازموقعیت را نیز اینگونه قضاوت می کنیم؛ زمانی را فرض کنید که خبر چندانی از یک حادثه ندارید اما با شنیدن تنها یک جمله از آن می گویید: فاجعه است… . شما با این کار از واقعیت دور شده و پاسخ های مناسبی به آن ها نمی دهید.

قضاوت کور
شما باید بدانید که این کار گرچه به یکی از عادت هایتان تبدیل شده است اما بسیار رنج آور می باشد؛ پس بهتر است هر چی زود تر اقدامی جهت کنترل آن انجام دهید.
برای از بین بردن این عادت نامطلوب بهتر است برچسب هایی که به افراد و موقعیت ها می زنید را ارزیابی کرده و از جنبه های مختلف بررسی کنید؛ سپس از خود بپرسید که کدام قسمت آن ها متناسب با واقعیت و کدام یک از واقعیت دور است. پس از آن سعی کنید تا در هر مرتبه، قضاوت های خود را کاهش داده و پاسخ مناسب تری را به زمان حال، دهید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید