پست وبلاگی
اضطراب کودکان مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 02 بهمن 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

اضطراب کودکان

همه ی ما در طول زندگی خود بارها اضطراب را تجربه می کنیم. حتی کودکان نیز نسبت به درکی که از اتفاقات و موقعیت ها دارند، به شکل های گوناگونی دچار استرس می شوند.
اضطراب انواع مختلفی دارد. برای مثال ممکن است استرس خود را با نگرانی از برخورد ماشینی که به سرعت در طول خیابان حرکت می کند، نشان دهد. این احساس به کودک کمک می کند تا برای مراقبت از خود، سریع تر از خیابان عبور کند. بنابر این می توانیم آن را اضطراب مفید، توصیف کنیم. گاهی استرس به شکل دیگری زندگی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال فرض کنید کودک نمره ی پایینی در امتحان پایان ترم خود می گیرد. به خاطر شرمندگی در میان دوستان خود و نگرانی بابت قضاوت از سوی خانواده و معلم خود، مضطرب می شود. این اضطراب گرچه کودک را برای مدت طولانی تر نگران می کند، اما با حمایت اطرافیان و ایجاد بستر های مناسب برای جبران، احتمالاً برطرف خواهد شد. بنابر این ما آن را اضطراب بی ضرر می نامیم.

اضطراب کودکان

اضطراب کودکان

مسئله ی مهم این جاست که اضطراب همیشه به شکل بی ضرر یا مفید کودک را درگیر نمی کند. اضطراب مخرب بر همه ی جنبه های زندگی کودک تاثیر می گذارد. این اضطراب را به سختی می توان کنترل کرد. اضطراب ناشی از مورد بی توجهی و آزار قرار گرفتن، اضطراب ناشی از یک زندگی پر خطر که خانواده های جنگ زده و پناهجویان وجود دارد، اضطراب ناشی از مشاهده ی درگیری ها و دعواهای مدام بین اعضلی خانواده و… را می توانیم در گروه استرس های ویران گر قرار دهیم. این نوع استرس را حتی حلقه های حمایتی اطراف کودک نیز توانایی برطرف کردنش را نداردند چرا که آن ها نیز به همراه کودک این شرایط را تحمل می کنند.

اضطراب
همه ی ما از کودکی تا امروز، مدام با اضطراب درگیر بوده ایم، اگر کمی آن ها را تحلیل کنیم، متوجه خواهیم شد که کدام یک از آن فشار های روانی از نوع مخرب بوده اند. اثرات این گونه تجربیات احتمالاً هنوز هم همراه ما هستند و اگر نسبت به حالات خود آگاهی کافی نداشته باشیم، ممکن است این اثرات نامطلوب را به کودکانمان هم منتقل کنیم.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید