تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
راهکارهایی برای بهبود روابط عاطفی مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 30 بهمن 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

راهکارهایی برای بهبود روابط عاطفی

هنگامی که افراد درباره ی بحث هایی که میان خود و شریک عاطفی شان ایجاد می شود، توضیح می دهند، در اغلب موارد به سادگی متوجه می شویم که چنین بحث هایی تنها ظاهری بالغانه دارند، اما در زیر آن نقاب، گویی دو کودک در حال بحث هستند.
یکی از نکات مهمی که در روابط عاطفی تان باید به آن توجه داشته باشید این است که در پس بسیاری از ابراز خشم های فرد مقابلتان، نیازی ارضا نشده وجود دارد؛ این نکته برای خود شما هم صدق می کند!

بهبود روابط
بگذارید با هم مثالی را مرور کنیم؛
زوجی را در نظر بگیرید که هر دوشاغل هستند. طبیعتا شب فرصت خوبی برای رفع دلتنگی و گفتگو با یکدیگر است. خانوم انتظار دارد که پس از شام با همسر خود گفتگو کند اما آقا سراغ لپ تاپ خود می رود؛ خانوم در این زمان شروع می کند به غر زدن برای مثال با عصبانیت می گوید:” تو همش کار می کنی، چه معنی داره که کارای شرکت رو خونه میاری؟! و…”
در این موقعیت خانوم خشمی را بیان کرده است اما زیر این خشم، نیاز به توجه وجود دارد. همسری که متوجه می شود زیر خشم خانوم چه موضوعی است، دیگر سعی نمی کند به طور منطقی برای همسر خود توضیح دهد که فردا جلسه دارد و لازم است برای آن زمان آماده شود، پس چه کاری انجام می دهد؟! احتمالا درست حدس زدید، او سعی می کند تا به دغدغه ی همسرش پاسخ دهد؛ برای همین کار خود را برای مدتی رها می کند مثلا به همسرش می گوید:” امروز روز خوبی داشتی؟! چه اتفاقاتی افتاد و…”؛ پس از اندکی گفتگو فرد مقابل آرام شده و آن ها قادر خواهند بود تا گفتگوی بالغانه ای را در پیش گیرند، برای مثال زمان مناسبی است تا آقا از همسر خود معذرت خواهی کرده و دلیل کار کردن در آن زمان را برای وی توضیح دهد.

روابط عاطفی

بهبود روابط عاطفی

موقعیتی که ذکر شد، تنها یک مثال بود؛ یک زوج در زمان های بسیاری چنین موقعیتی را تجربه می کنند، بنابر این داشتن یک چشم سوم و تحلیل مسائل از نگاهی دیگر سبب می شود تا خانوم و آقا به نیاز ها و احساسات یکدیگر توجه بیشتری داشته و از بروز بسیاری از تعارضات جلوگیری کنند.
یکی دیگر از کارهایی که برای جلوگیری از اختلاف هایی که ممکن است در روابطتتان رخ دهد، توصیه می شود در پیس گیرید، تنظیم یک قرار داد بسیار روشن و واضح است.
هنگام نوشتن این قرارداد، شما و همسرتان باید دغدغه های خود را به ترتیب برای فرد مقابل فهرست کنید؛ سپس طبق نوشته های خود، به یکدیگر قول می دهید تا به شیوه ای مسئولانه به ارزش های فرد مقابلتان توجه داشته و آن ها را رعایت کنید. همچنین با یکدیگر قرار می گذارید تا هنگامی که ارزش هایتان با یکدیگر در تضاد بود، بدون پیش داوری، درباره ی آن صحبت کرده و به یک دیدگاه مشترک دست یابید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

26 مرداد 1401 01:36

تنودرخوانواده کاربردزیادی داردازنظراخلاقی

16 مرداد 1401 17:07

خیلی خوب بود